Uudiste arhiiv

 

Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

Martina Proosa

Siin lehel: Üldinfo / Programm / Õpiväljund / Toimumine ja maksumus / REGISTREERUMINE / Osalejad arvavad Koolituse üldinfo Koolituse sihtrühm Koolituse “Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle” sihtrühm on: kohalikud omavalitsused ja teised riikliku järelevalve läbiviijad, kelle ülesandeks on ehitiste

Kuidas teha õigeid otsuseid planeerimisel ja planeeringute elluviimisel

Martina Proosa

Siin lehel: Üldinfo / Programm / Õpiväljund / Toimumine ja maksumus / REGISTREERUMINE Koolituse üldinfo Kohaliku omavalitsuse pädevuses on oma territooriumi ruumilise planeerimise ja ehitustegevuse korraldamine. Selleks on vaja teha mitmeid otsuseid –  otsustada planeeringu algatamine, vastuvõtmine ja kehtestamine ning

Koolitus “Detailplaneeringute menetlemine” toimub 14/10/2015

Raul Keba

14/10/2015 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Detailplaneeringu menetlemine”. Koolitust viib läbi Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhataja Raul Keba. Riigikogu võttis 28.01.2015 vastu uue planeerimisseaduse, mis  hakkas kehtima 01.07.2015. Uus seadus tõi uued mõisted, põhimõtted ja planeeringuliigid, täpsustas menetluskorda, muutis planeeringukohustuse aluseid

Koolitus “Detailplaneeringute menetlemine” toimub 02-12-2014

Raul Keba

Kinnisvarakoolis toimub 02/12/2014 kinnisvarakoolitus “Detailplaneeringute menetlemine“. Koolituse lektor on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhataja Raul Keba. Planeerimismenetlus on pikaajaline protsess, mis puudutab erinevatel tasanditel pea kõiki ühiskonnaliikmeid. Olgu tegu oluliste teadus-, kultuuri-, vabaaja või riigihoonetega, aga ka kaubanduskeskustega –

Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine

Raul Keba

Siin lehel: Üldinfo / Programm / Õpiväljund / Toimumine ja maksumus / REGISTREERUMINE / Osalejad arvavad Koolituse üldinfo Koolituse sihtrühm Koolituse “Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine” sihtrühm on: maakorraldajad, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud; kinnisvaraarendajad; maaklerid ja eraisikud; projekteerimis-

Homme 14.05.2014 on koolitus “Detailplaneeringute menetlemine”

Homme ehk kolmapäeval 14.05.2014 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Detailplaneeringute menetlemine“. Koolitust viib läbi Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhataja Raul Keba. Praktiline kinnisvarakoolitus annab: ülevaate planeerimist reguleerivatest õigusaktidest; teadmised detailplaneeringu reguleerimisala ja ülesannete põhimõtetest; ülevaate planeeringu menetlemise protsessi käigust; infot menetluses

Koolitus “Detailplaneeringute menetlemine” toimub 14.05.2014

14.05.2014 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Detailplaneeringute menetlemine“. Koolitust-seminari viib läbi Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhataja Raul Keba. Praktiline kinnisvarakoolitus annab: ülevaate planeerimist reguleerivatest õigusaktidest; teadmised detailplaneeringu reguleerimisala ja ülesannete põhimõtetest; ülevaate planeeringu menetlemise protsessi käigust; infot menetluses oleva uue planeerimis-

Koolitus “Detailplaneeringute menetlemine” toimub 10/03/2014

Esmaspäeval 10/03/2014 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Detailplaneeringu menetlemine”. Koolitust viib läbi Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhataja Raul Keba. Planeerimismenetlus on pikaajaline protsess, mis puudutab erinevatel tasanditel pea kõiki ühiskonnaliikmeid. Olgu tegu oluliste teadus-, kultuuri-, vabaaja või riigihoonetega, aga ka kaubanduskeskustega –

Koolitus “Ehitus- ja kasutusload” toimub 04/12/2013

04/12/2013 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Ehitus- ja kasutusload“. Koolitust viib läbi Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhataja Raul Keba. Koolitus käsitleb protsessi, mis algabehitusloa taotlemisega ning lõpeb hoonele kasutusloa väljastamisega. Siia alla kuulub nii ehitusprojekti koostamine, märkuste tegemine ja projekti täiendamine, erinevate kokkulepete sõlmimine kui ka ehitusjärelevalve teostamine ebaseadusliku

Viimased päevad registreerumiseks: koolitus “Detailplaneeringute menetlemine” 25/11/2013

Veel on viimased päevad võimalik registreeruda koolitusele “Detailplaneeringute menetlemine”, mis toimub esmaspäeval 25/11/2013. Koolitus on suunatud kõikidele, kes puutuvad kokku detailplaneeringutega. Seda siis kas planeeringute koostamise ja kinnisvaraarendamise poole pealt või näiteks tehes tehinguid planeeringut vajavate maatükkidega. Koolitust “Planeerimismenetlus” viib

Kinnisvarakoolis järgmisena:

Korteriühistu raamatupidamine ja majandusaasta aruande koostamine