Koolitused

Kinnisvarakool OÜ pakub mitmeid koolitusi ja seminare kinnisvaravaldkonnast, mis haakuvad kinnisvaraturu, kinnisvaravahenduse, juriidilise poole, aga ka ehitusvaldkonnaga.

Liis Gunin

01/02/2023 Praktiline töötuba – AirBnB.com ja Booking.com kasutamine – 4 tundi, 149 €

Töötoa eesmärk on anda praktiline tegevusjuhis, kuidas alustada lühiajalise majutusteenuse pakkumisega – milliseid veebilehti kinnisvara lühiajaliseks rendiks kasutada ja mis aspektid tuleb enne pihta hakkamist läbi mõelda. Samuti saab soovitusi, millist informatsiooni veebilehtedel kasutada. Koolitaja: Liis Gunin. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen02/02/2023 Ärikinnisvara vahendamine – 6 tundi, 224 €

Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” tutvustab osalejatele ärikinnisvara spetsiifikat, kuidas sõlmida ja lõpetada ärikinnisvara lepinguid ning kuidas olla edukas ärikinnisvara äris. Koolitusel saab teadmised äripindade olemusest ja erisustest võrreldes elamispindadega ning äripindade tehingute poolte õigustest ja kohustusest. Koolitaja: Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

Raul Keba07/02/2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika – 5 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustada uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid. Koolitaja: Raul Keba. Loe edasi… Registreeru…

Kaja Lilloja08/02/2023 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt – 4 tundi, 149 €

Koolituse “Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt” eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisel täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad. Koolitaja: Kaja Lilloja. Loe edasi… Registreeru…

Anneli Salk09/02/2023 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida – 4 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda inimesele oskused, mida kasutades oskaks ta juhtida tulemuslikult ja professionaalselt kliendisuhtlust. Samuti annab ülevaate erinevatest kliendi tüüpidest ja arusaama, kuidas kliendid otsustavad. Koolitaja: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru

Marko Sula, Bonava Eesti OÜ arendusjuht14/02/2023 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine – 8 tundi, 249 €

Koolitus annab ülevaate kinnisvaraarenduse protsessi etappidest ja nende keerukusest ning ajalisest kestvusest; praktilised teadmised, kuidas juhtida kinnisvaraarenduse protsessi ning kuidas arendusprotsess läbida kõige väiksema ajakuluga ning võimalikult väheste probleemidega. Koolitajad: Andrus Väärtnõu, Marko Sula, Kaisa Marissa Aduson. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige15/02/2023 Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel – 6 tundi, 224 €

Seminar annab ülevaate erinevatest kinnisvarasektoriga seotud investeerimisvõimalustest, mis on kättesaadavad ja jõukohased kõigile väikeinvestoritele. Koolitajad: Tõnu Toompark, Gerdi Arst. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere20/02/2023 Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest – 3 tundi, 149 €

Praktilise seminari “Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest” eesmärk on anda ülevaade Eesti Vabariigis kehtivast pärimisseadusest ja seletada lahti pärimisprotsessi toimingud, mida tuleks teha enne ja pärast pärimismenetluse algust. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Anneli Salk

21/02/2023 Ajaplaneerimine – kuidas seda teha efektiivselt? – 4 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on läbi prioriteetide seadmise ja ressursside juhtimise õppida senisest veelgi paremini oma aega planeerima ja seeläbi olema efektiivsem. Koolitus annab oskuse seada prioriteete, kaardistada oma ressursse ja võimaluse analüüsida oma ajakasutust, mille tulemusena saab osaleja juurde rohkem aega, et teha neid asju, mis on tõepoolest olulised. Koolitaja: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige22/02/2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine – 4 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele oskus koostada oma vajadustele vastav üürileping. Samuti saab osaleja põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist ja nõuanded eluruumi üleandmise akti koostamiseks. Koolitaja: Tõnu Toompark, Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

28/02/2023 Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada? – 3 tundi, 149 €

Koolitus “Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?” annab ülevaate, milliseid võlgnevusi on võimalik sisse nõuda ja millise aja jooksul seda teha saab ning milliseid meetmeid võib korteriühistu võlgniku suhtes rakendada. Samuti saab teada kuidas võlgnevusi sisse nõuda ning mis on korteriühistu pandiõigus. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Anneli Salk01/03/2023 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga? – 4 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda inimesele toimetulekuoskused, mida saab kasutada kui olukord muutub kliendisuhtluses konfliktseks. Koolitusel osaleja oskab ära tunda ja kaardistada “raske” kliendi vajadusi, oskab kasutada “raske” kliendi puhul erinevaid suhtlemisvõtteid ja valib konflikti lahendamiseks sobiva strateegia. Koolitaja: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige02/03/2023 Kinnisvaraturu ülevaade 2023 I kvartal – 4 tundi, 149 € – UUENDATUD IGAL KORRAL!

Koolitus/seminar „Kinnisvaraturu ülevaade“ annab praktilise elamispindade turuülevaate. Tegemist on Eesti kõige põhjalikuma elamispindade turuülevaate esitlusega, mis uurib sügavalt hetkesündmuseid ja vaatab prognoosides ettepoole pool-poolteist aastat. Koolitaja: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

07…09/03/2023 Kinnisvara ABCTõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige – 18 tundi, 374 €

Koolitus “Kinnisvara ABC” annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest ja maakleritegevusest kuni juriidikani. Koolitajad: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige14/03/2023 Üüriinvesteeringute finantsanalüüs – 4 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade kinnisvarainvesteeringute finantsanalüüsi olemusest ja protsessidest ning tutvustada olulisemaid finantsanalüüsi suhtarve ja õpetada, kuidas neid suhtarve enda kasuks tööle panna. Kõik osalejad saavad Excel’i tabelina praktilise tööriista üüriinvesteeringu finantsanalüüsi läbiviimiseks. Koolitaja: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

14/03/2023 Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused – 3 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu juhatuse õigustest ja kohustustest korteriühistu juhtimisel vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kohtupraktikale. Koolitus annab praktilisi nõuandeid korteriühistu juhtimiseks ning muudatuste elluviimiseks. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa16/03/2023 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine – 6 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on tutvustada viimase aja kohtupraktika põhjal, millistel juhtudel ning milliseid õiguskaitsevahendeid on kinnisvara ostjal võimalik müüja suhtes rakendada kui selgub, et ostetud korteril või majal ilmnevad puudused. Lisaks selgitatakse müügigarantii olemust ja sisu. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Pille Kaarlõp21/03/2023 Korteriühistu aastaaruande koostamise ja vormistamise aktuaalsed probleemid – 4 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu aastaaruande koostamise põhialustest ja printsiipidest, mida tuleb aastaaruande korrektsel koostamisel jälgida. Koolitaja: Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru…

Jana Kivi22/03/2023 Kinnisvara müügikoolitus – 8 tundi, 249 €

“Kinnisvara müügikoolitus” annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast. Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks. Koolitajad: Jana Kivi, Kaido Kaljuste. Loe edasi… Registreeru…

Gerdi Arst ja Evelin Org23/03/2023 Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit – 6 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on anda praktiline ülevaade üüriäri uuest ja kasvavast trendist ehk lühiajalisest üürimisest ja teadmine, kuidas selle tegevusega maksimeerida kinnisvarast saadavat kasumist. Koolitajad: Gerdi Arst, Evelin Org. Loe edasi… Registreeru…

Dmitri Rozenblat28/03/2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika – 4 tundi, 149 €

Koolitus annab põhjaliku ja praktilise ülevaate maksukohustustest, millega peaks arvestama iga kinnisvara omanik, arendaja ja kinnisvaratehingutega kokku puutuv spetsialist. Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid. Koolitaja: Dmitri Rozenblat. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere29/03/2023 Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine
– 3 tundi, 149 €

Koolituse „Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine“ eesmärk on anda ülevaade korteriühistu põhikirjale ja kodukorrale kehtestatud reeglitest. Koolitusel osaleja on saanud ülevaate nõuetest korteriühistu kodukorrale. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa30/03/2023 Kasutusluba ja selle taotlemine – 6 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Lisaks räägime ehitamise käigus koostatavatest dokumentidest (ehitusdokumendid) ja dokumentidest, mis on vajalikud kasutusloa saamiseks. Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

04/04/2023 Kinnisvaraõiguse ABC – 6 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on välja tuua ja lahti seletada olulised õigusaktid ja seadused, mis on vajalikud kõigile, kes töötavad või tegelevad investeerimisega kinnisvarasektoris. Samuti annab ka oskuse koostada üürilepingut. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru

Anneli Salk

05/04/2023 Tööstressiga toimetulek – 4 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on ennetada tööstressi tekkimist ja kui tööstress juba kimbutab, siis oskus anda endale või teistele kohest esmaabi. Koolitus annab oskuse teha vahet väsimuse ja läbipõlemise vahel, arusaama erinevate inimtüüpide stressikäitumisest, oskuse ennetada tööstressi ja juhised lihtsamateks lõõgastusharjutusteks. Koolitaja: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa06/04/2023 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine – 6 tundi, 224 €

Koolitusel tutvustatakse detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Veel vaadatakse, millised on detailplaneeringu seosed teiste planeeringutega ja detailplaneeringu alusel antavate lubadega. Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsuste praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

11/04/2023 Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine – 3 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda juhised, kuidas kokku kutsuda ja läbi viia korteriühistu üldkoosolekut, järgides korteriomandi- ja korteriühistuseadust ning teisi õigusakte. Samuti saab koolitusel ülevaate hääleõigusest ja hääletusnõuetest. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Evelin Org13/04/2023 Kinnisvaraturundus – 6 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja oskusi enda isiku ning oma objektide turundusliku sõnumi edastamiseks.  Sisukam ja läbimõeldum turunduskampaania aitab olla edukam müügis ja leida rohkem potentsiaalseid kliente. Koolitajad: Evelin Org, Jana Kivi.  Loe edasi… Registreeru

Martina Proosa19/04/2023 Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus ja kohustuslikud nõuded – 5 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi 20.02.2020 jõustunud määrusest, mis reguleerib ehitamise dokumenteerimist. Enamus juhtudel on kohustus ehitamine dokumenteerida. Ehitamise peab dokumenteerima ehitaja, kuid omanik peab tagama, et tema ehitisega seotud dokumendid on korras. Koolitusel tutvustatakse määruses toodud nõudeid ning selgitatakse, mis on võrreldes kehtivuse kaotanud määrusega muutunud. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa25/04/2023 Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks – 6 tundi, 224 €

Koolitus annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada, millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte; mida järelevalvemenetluses saab kontrollida; kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia; millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere26/04/2023 Korteriühistu juhtimise ABC – 8 tundi, 249 €

Koolituse „Korteriühistu juhtimise ABC“ eesmärk on anda osalejatele ülevaade korteriühistu juhtimisega seonduvatest õigusaktidest ja korteriühistu raamatupidamise korraldamisest. Koolitajad: Evi Hindpere, Pille Kaarlõp.  Loe edasi… Registreeru

Andres Teder03/05/2023 Kinnisvara hindamise ABC – 6 tundi, 249 €

Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” annab ülevaate hindamise eesmärkidest, hindamistoimingutest, hindamise headest tavadest. Detailsemalt vaatleme hindamisstandardeid ja hindamismetoodikaid. Koolitus annab hea arusaama hindamisaruande ülesehitusest ja koostamisest. Koolitaja: Andres Teder. Loe edasi… Registreeru…

Pille Kaarlõp

09/05/2023 Korteriühistu revisjonikomisjoni töö korraldamine – 3 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele juhiseid, kuidas korraldada korteriühistu revisjonikomisjoni tööd ja millised on revisjonikomisjoni töö ülesanded ja eesmärgid. Koolitaja: Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige11/05/2023 Üürikoolitus – 8 tundi, 249 €

Koolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Vaatleme ka eluruumide üüriäri majanduslikku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Koolitajad: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Evelin Org ja Karl Märka. Loe edasi… Registreeru…

16…24/05/2023 Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKinnisvara täiendkoolitus – 32 tundi, 425 €

Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest. Koolitajad: Evi Hindpere, Darja Sudarinen, Andres Teder, Liina Laks, Tõnu Toompark, Marko Sula, Kaido Kaljuste. Loe edasi… Registreeru…

Anneli Salk

18/05/2023 Müügipsühholoogia ja ostustrateegiad – 4 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda oskused muuta müügitehing edukaks teades müügipsühholoogia alustõdesid ja klientide ostustrateegiaid. Koolitusel osaleja saab aru, mis on need omadused ja tegevused, mis tagavad talle müügiprotsessis edu ning oskab teadlikult tegeleda enda motivatsiooni hoidmisega. Koolitaja: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKOGU AEG: Regulaarsed kinnisvaraturu ülevaated

Regulaarselt jaanuaris, aprillis ja septembris koostatavad kinnisvaraturu ülevaated annavad detailse seisu Eesti elamispindade turu arengusuundadest ja valupunktidest. Ülevaadete esitlused toimuvad tellija juures temaga kokkulepitud ajal. Ülevaateid koostab ja esitleb: Tõnu Toompark. Loe edasi…

Koolituse tellimiseks palun helista +372 525 6655 (Margot Toompark), kasuta allolevat tellimisvormi või saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.

Tellimisvorm

  Nimi/nimed (nõutav):

  Ettevõte/aadress:

  Telefon (nõutav):

  Meiliaadress (nõutav):

  Vali koolitus (nõutav):
  Alustava kinnisvaramaakleri stardiprogrammPlaneerimis- ja ehitusvaldkonna spetsialisti täiendõppeprogramm01.02.2023 Praktiline töötuba – AirBnB.com ja Booking.com kasutamine02.02.2023 Ärikinnisvara vahendamine07.02.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika08.02.2023 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt09.02.2023 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida14.02.2023 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine15.02.2023 Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel20.02.2023 Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest21.02.2023 Ajaplaneerimine – kuidas seda teha efektiivselt?22.02.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine28.02.2023 Kuidas korteriühistu võlglastega hakkama saada01.03.2023 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?02.03.2023 Kinnisvaraturu ülevaade 2023 I kvartal07.-09.03.2023 Kinnisvara ABC14.03.2023 Üüriinvesteeringute finantsanalüüs14.03.2023 Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused16.03.2023 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine21.03.2023 Korteriühistu aastaaruande koostamise ja vormistamise aktuaalsed probleemid22.03.2023 Kinnisvara müügikoolitus23.03.2023 Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit28.03.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika29.03.2023 Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine30.03.2023 Kasutusluba ja selle taotlemine04.04.2023 Kinnisvaraõiguse ABC05.04.2023 Tööstressiga toimetulek06.04.2023 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine11.04.2023 Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine13.04.2023 Kinnisvaraturundus19.04.2023 Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus ja kohustuslikud nõuded25.04.2023 Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks26.04.2023 Korteriühistu juhtimise ABC03.05.2023 Kinnisvara hindamise ABC09.05.2023 Korteriühistu revisjonikomisjoni töö korraldamine11.05.2023 Üürikoolitus16.-24.05.2023 Kinnisvara täiendkoolitus18.05.2023 Müügipsühholoogia ja ostustrateegiadTõnu Toompark: Elamispindade uusarenduste ülevaadeMuu koolituse soov - täpsusta kommentaaris

  Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud:
  Kinnisvaraõiguse ABC (2018) 15 € (tavahind 17,99 €)Planeerimisseadus ja selle rakendamine 12 € (tavahind 14,99 €)Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 15 € (tavahind 17,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 12 € (tavahind 14,99 €)Kuidas müüa kinnisvara? 12 € (tavahind 14,99 €)Kinnisvaramaakleri ABC 15 € (tavahind 17,99 €)Nõuanded koduostjale 12 € (tavahind 14,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 12 € (tavahind 14,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 7 € (tavahind 9,99 €)

  Kommentaar:

  Liitun meililistiga

  Olen tutvunud Kinnisvarakool OÜ õppekorralduse alustega

   

  Kinnisvarakoolis järgmisena:

  01.02.2023 Praktiline töötuba – AirBnB.com ja Booking.com kasutamine