Koolitused

Kinnisvarakool OÜ pakub mitmeid koolitusi ja seminare kinnisvaravaldkonnast, mis haakuvad kinnisvaraturu, kinnisvaravahenduse, juriidilise poole, aga ka ehitusvaldkonnaga.

Aet Kull, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor28/10/2020 DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele – 6 tundi, 129 €*

Koolituse “DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele” eesmärk on mõista oma käitumise kohandamise vajadust müügiprotsessis ja õppida koostama suhtlemisstrateegiaid tööks erinevate klientidega ning õppida tundma erinevaid müügi lõpetamise tehnikaid müügitehingute kiiremaks saamiseks. Lektorid: Aet Kull ja Andreas Jupits. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa03/11/2020 Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle – 6 tundi, 129 €*

Koolitus “Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle” annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada: millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte; mida järelevalvemenetluses saab kontrollida; kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia; millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere, Raid & Ko OÜ jurist04/11/2020 Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine–4 tundi, 59 €*– VEEBIS!

Koolituse „Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine“ eesmärk on anda ülevaade korteriühistu põhikirjale ja kodukorrale kehtestatud reeglitest. Koolitusel osaleja on saanud ülevaate nõuetest korteriühistu kodukorrale Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige05/11/2020 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine – 4 tundi, 59 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda osalejatele oskus koostada oma vajadustele vastav üürileping. Samuti saab osaleja põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist ja nõuanded eluruumi üleandmise akti koostamiseks. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige10…12/11/2020 Kinnisvara ABC – 18 tundi, 224 €* – OLULINE!

Koolitus “Kinnisvara ABC” annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest ja maakleritegevusest kuni juriidikani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa17/11/2020 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine –8 tundi, 129€*

Koolituse “Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine” eesmärk on tutvustada  viimase aja kohtupraktika põhjal, millistel juhtudel ning milliseid õiguskaitsevahendeid on kinnisvara ostjal võimalik müüja suhtes rakendada, kui selgub, et ostetud korteril või majal ilmnevad puudused. Lisaks selgitatakse müügigarantii olemust ja sisu. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Kaja Lilloja17/11/2020 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt – 4 tundi, 59 €*– VEEBIS!

Koolituse “Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt” eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisel täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad. Lektor: Kaja Lilloja. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen19/11/2020 Kinnisvara müügikoolitus – 8 tundi, 149 €*

“Kinnisvara müügikoolitus” annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast. Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks. Lektorid: Reelika-Tammemäe-Kadak, Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

Heli Künnapuu24/11/2020 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida – 4 tundi, 119 €*

Koolituse eesmärk on anda inimesele oskused, mida kasutades oskaks ta juhtida tulemuslikult ja professionaalselt kliendisuhtlust. Samuti annab ülevaate erinevatest kliendi tüüpidest ja arusaama, kuidas kliendid otsustavad. Lektorid: Heli Künnapuu, Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru

Evi Hindpere

24/11/2020 Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused– 4 tundi, 59€*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu juhatuse õigustest ja kohustustest korteriühistu juhtimisel, vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kohtupraktikale.  Koolitus annab praktilisi nõuandeid korteriühistu juhtimiseks ning muudatuste elluviimiseks. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

25/11/2020 Korteriühistu juhtimine ja asjaajamine – 8 tundi, 149€

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade korteriühistu juhtimisega seonduvatest õigusaktidest ja korteriühistu raamatupidamise korraldamisest. Koolituse läbinu saab ülevaate korteriühistu juhtimist puudutavatest olulistest sätetest alates üldkoosoleku kokkukutsumisest kuni majandusaasta aruande kinnitamiseni. Lektorid: Evi Hindpere, Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen26/11/2020 Ärikinnisvara vahendamine – 6 tundi, 129 €*

Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” pühendub ärikinnisvara sektori omapärade väljatoomisele. Räägime ärikinnisvara tehingupoolte ootustest ja sellest, kuidas kinnisvaramaakler saab need ootused edukalt rahuldada. Anname praktilisi nõuandeid igapäevaseks käitumiseks, kuidas ärikinnisvara vahendamise äris edukas olla. Lektor: Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

01…09/12/2020 Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKinnisvara täiendkoolitus – 28 tundi, 249 €* – OLULINE!

Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest. Kinnisvara täiendkoolituse lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula, Kristjan Ahven, Kaido Kaljuste. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen03/12/2020 Kaubanduspinnad– 8 tundi, 129 €*

Koolitus “Kaubanduspinnad – tänavakaubandus ja kaubanduskeskused” keskendub kaubanduspindade arendamise ja vahendamise temaatikale. Koolituse käigus vaadeldakse ja analüüsitakse tänavakaubanduse edutegureid ja kaubanduskeskuste ülesehitust. Lektorid: Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

Dmitri Rozenblat07/12/2020 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika –4 tundi, 99 €*

Koolitus “Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika” annab põhjaliku ja praktilise ülevaate maksukohustustest, millega peaks arvestama iga kinnisvara omanik, arendaja ja kinnisvaratehingutega kokku puutuvad spetsialistid. Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid. Lektor: Dmitri Rozenblat. Loe edasi… Registreeru…

Heli Künnapuu10/12/2020 Kinnisvaraturundus– 5 tundi, 129 €*

Koolituse eesmärk on anda  osalejatele teadmisi ja oskusi enda isiku ning oma objektide turundusliku sõnumi edastamiseks.  Sisukam ja läbimõeldum turunduskampaania aitab olla edukam müügis ja leida rohkem potentsiaalseid kliente. Lektorid: Evelin Org, Jana Kivi, Sandra Alliksaar.  Loe edasi… Registreeru…

Heli Künnapuu10/12/2020 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga? – 4 tundi, 119 €*

Koolituse eesmärk on anda inimesele  toimetuleku oskused, mida saab  kasutada, kui olukord muutub kliendisuhtluses konfliktseks. Koolitus annab oskused kasutada erinevates olukordades erinevaid suhtlemisvõtteid ja oskuse analüüsida oma käitumist konfliktisituatsioonis. Lektorid: Heli Künnapuu, Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, KÜ Arvepidamise OÜ juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli lektor26/01/2021 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine – 6 tundi, 129 €*

Koolitus „Kinnisvara arendusprojekti juhtimine” annab ülevaate kinnisvaraarenduse protsessi etappidest ja nende keerukusest ning ajalisest kestvusest, praktilised teadmised, kuidas juhtida kinnisvaraarenduse protsessi ning kuidas arendusprotsess läbida kõige väiksema ajakuluga ning võimalikult väheste probleemidega. Lektorid: Tõnu Toompark, Andrus Väärtnõu, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige27/01/2021 Kinnisvaraturu ülevaade 2021 I kvartal – 4 tundi, 79 €* – UUENDATUD IGAL KORRAL! – VEEBIS!

Koolitus/seminar „Kinnisvaraturu ülevaade“ annab praktilise elamispindade turuülevaate. Tegemist on Eesti kõige põhjalikuma elamispindade turuülevaate esitlusega, mis uurib sügavalt hetkesündmuseid ja vaatab prognoosides ettepoole pool-poolteist aastat. Lektor: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

Andres Teder28/01/2021 Kinnisvara hindamise ABC – 6 tundi, 129 €*

Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” annab ülevaate hindamise eesmärkidest, hindamistoimingutest, hindamise headest tavadest. Detailsemalt vaatleme hindamisstandardeid ja hindamismetoodikaid. Koolitus annab hea arusaama hindamisaruande ülesehitusest ja koostamisest. Lektor: Andres Teder. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark02/02/2021 Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel – 4 tundi, 59 €*– VEEBIS!

Seminar annab ülevaate erinevatest kinnisvarasektoriga seotud investeerimisvõimalustest, mis on kättesaadavad ja jõukohased kõigile väikeinvestoritele. Lektorid: Tõnu Toompark ja Gerdi Arst. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere, Raid & Ko OÜ jurist02/02/2021 Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada –3 tundi, 59 €*– VEEBIS!

Koolituse “Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?” eesmärk on anda ülevaade korteriühistu võlglastega tegelemise võimalustest ja õiguslikest alustest. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige04/02/2021 Üürikoolitus– 8 tundi, 149 €*

Koolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Vaatleme ka eluruumide üüriäri majanduslikku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Gerdi Arst ja Karl Märka Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

09/02/2020 Kinnisvaraõiguse ABC – 6 tundi, 129 €*

Koolituse eesmärgiks on välja tuua ja lahti seletada olulised õigusaktid ja seadused, mis on vajalikud kõigile, kes töötavad või tegelevad investeerimisega kinnisvarasektoris. Samuti annab ka oskuse koostada üürilepingut.  Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru

Tanel Tiits11/02/2021 Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine – 4 tundi, 129 €*

Koolituse eesmärk on anda kaasaaegne ülevaade kinnisvara olemusest ja selle tehnohooldusest. Eraldi pööratakse tähelepanu tehnohoolduse töödele,  mida  peab kindlasti teostama, et oleks täidetud erinevad õigusaktidest tulenevad nõuded. Lektor: Tanel Tiits. Loe edasi… Registreeru…

Raul Keba16/02/2021 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika – 6 tundi, 149 €*

Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustada uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid. Lektor: Raul Keba. Loe edasi… Registreeru…

Heli Künnapuu22/02/2021 Müügipsühholoogia ja ostustrateegiad– 4 tundi, 119 €*

Koolituse eesmärk on anda oskusi, muuta müügitehing edukaks, teades müügipsühholoogia alustõdesid ja klientide ostustrateegiaid. Koolitusel osaleja saab aru, mis on need omadused ja tegevused mis tagavad talle müügiprotsessis edu. Ning oskab teadlikult tegelda enda motivatsiooni hoidmisega. Lektorid: Heli Künnapuu, Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa25/02/2021 Kasutusloa menetlus ja ehitamise dokumenteerimine – 6 tundi, 129€*

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Lisaks räägime ehitamise käigus koostatavatest dokumentidest (ehitusdokumendid) ja dokumentidest, mis on vajalikud kasutusloa saamiseks. Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, KÜ Arvepidamise OÜ juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli lektor02/03/2021 Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit – 6 tundi, 149 €* – UUS!

Koolituse eesmärk on anda praktiline ülevaade üüriäri uuest ja kasvavast trendist ehk lühiajalisest üürimisest ja teadmine kuidas selle tegevusega maksimeerida kinnisvarast saadavat kasumist. Lektorid: Gerdi Arst ja Evelin Org. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa09/03/2021 Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus ja dokumenteerimise kohustuslikud nõuded. – 6 tundi, 129 €*

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi 20.02.2020 jõustunud määrusest, mis reguleerib ehitamise dokumenteerimist. Enamus juhtudel on kohustus ehitamine dokumenteerida. Ehitamise peab dokumenteerima ehitaja, kuid omanik peab tagama, et tema ehitisega seotud dokumendid on korras. Koolitusel tutvustatakse määruses toodud nõudeid ning selgitatakse, mis on võrreldes kehtivuse kaotanud määrusega muutunud. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Pille Kaarlõp

16/03/2021 Korteriühistu aastaaruande koostamise ja vormistamise aktuaalsed probleemid– 4 tundi, 79 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu aastaaruande koostamise põhialustest ja printsiipidest, mida tuleb aastaaruande korrektsel koostamisel jälgida. Lektor: Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru

Martina Proosa23/03/2021 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine – 6 tundi, 129 €*

Koolituse eesmärk on tutvustada detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Veel vaadatakse, millised on detailplaneeringu seoses teiste planeeringutega ja detailplaneeringu alusel antavate lubadega. Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsuste praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

13/04/2021 Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine – 3 tundi, 79 €*– VEEBIS!

Koolituse “Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine“ eesmärk on anda juhised, kuidas läbiviia eriolukorra tingimustes korteriühistu üldkoosolekut, järgides korteriomandi- ja korteriühistu seadust ning pidades kinni Eesti Vabariigi kehtestatud eriolukorra reeglitest. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKOGU AEG: Regulaarsed kinnisvaraturu ülevaated

Regulaarselt jaanuaris, aprillis ja septembris koostatavad kinnisvaraturu ülevaated annavad detailse seisu Eesti elamispindade turu arengusuundadest ja valupunktidest. Ülevaadete esitlused toimuvad tellija juures temaga kokkulepitud ajal. Ülevaateid koostab ja esitleb: Tõnu Toompark. Loe edasi…

* Kõik hinnad on toodud ilma käibemaksuta!

Koolituse tellimiseks palun helista +372 525 6655 (Margot Toompark), kasuta allolevat tellimisvormi või saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.

Tellimisvorm

  Nimi/nimed (nõutav):
  Ettevõte/aadress:
  Telefon (nõutav):
  Meiliaadress (nõutav):
  Vali koolitus (nõutav):
  28.10.2020 Veebikoolitus DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele03.11.2020 Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle04.11.2020 Veebikoolitus Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine05.11.2020 Veebikoolitus Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine10.-12.11.2020 Kinnisvara ABC16.02.2021 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika17.11.2020 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine17.11.2020 Veebikoolitus Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt19.11.2020 Kinnisvara müügikoolitus24.11.2020 Kuidas edukalt kliendsuhtlust juhtida24.11.2020 Veebikoolitus Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused25.11.2020 Veebikoolitus Korteriühistu juhtimine ja asjaajamine26.11.2020 Ärikinnisvara vahendamine01.-09.12.2020 Kinnisvara täiendkoolitus03.12.2020 Kaubanduspinnad07.12.2020 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika10.12.2020 Kinnisvaraturundus10.12.2020 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?26.01.2021 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine27.01.2021 Veebiseminar Kinnisvaraturu ülevaade 2020 III kvartal28.01.2021 Kinnisvara hindamise ABC02.02.2021 Veebikoolitus Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel02.02.2021 Veebikoolitus Kuidas korteriühistu võlglastega hakkama saada04.02.2021 Üürikoolitus09.02.2020 Kinnisvaraõiguse ABC11.02.2021 Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine22.02.2021 Müügipsühholoogia ja ostustrateegiad25.02.2021 Kasutusloa menetlus ja ehitamise dokumenteerimine02.03.2021 Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit09.03.2021 Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus ja dokumenteerimise kohustuslikud nõuded16.03.2021 Veebikoolitus Korteriühistu aastaaruande koostamise ja vormistamise aktuaalsed probleemid23.03.2021 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine13.04.2021 Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimineTõnu Toompark: Elamispindade uusarenduste ülevaadeMuu koolituse soov - täpsusta kommentaaris
  Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud:
  Kinnisvaraõiguse ABC (2018) 17 € (tavahind 17,99 €)Planeerimisseadus ja selle rakendamine 15 € (tavahind 15,99 €)Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 17 € (tavahind 14,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 14 € (tavahind 18,99 €)02.02.2021 Veebikoolitus Kuidas korteriühistu võlglastega hakkama saadaKinnisvaramaakleri ABC 14 € (tavahind 16,99 €)Nõuanded koduostjale 13 € (tavahind 13,99 €)Pärimine 14 € (tavahind 16,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 13 € (tavahind 13,99 €)Kinnisvara hindamine 74 € (tavahind 78,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 11 € (tavahind 11,99 €)
  Kommentaar:
  Liitun meililistiga
  Olen tutvunud Kinnisvarakool OÜ õppekorralduse alustega