Koolitused

Kinnisvarakool OÜ pakub mitmeid koolitusi ja seminare kinnisvaravaldkonnast, mis haakuvad kinnisvaraturu, kinnisvaravahenduse, juriidilise poole, aga ka ehitusvaldkonnaga.

Evi Hindpere

14/06/2021 Korteriühistu juhtimine ja asjaajamine – 8 tundi, 149€– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade korteriühistu juhtimisega seonduvatest õigusaktidest ja korteriühistu raamatupidamise korraldamisest. Koolituse läbinu saab ülevaate korteriühistu juhtimist puudutavatest olulistest sätetest alates üldkoosoleku kokkukutsumisest kuni majandusaasta aruande kinnitamiseni. Lektorid: Evi Hindpere, Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige16/06/2021 Üürikoolitus– 8 tundi, 149 €*

Koolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Vaatleme ka eluruumide üüriäri majanduslikku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Gerdi Arst ja Karl Märka Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige07…09/11/2021 Kinnisvara ABC – 18 tundi, 224 €*

Koolitus “Kinnisvara ABC” annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest ja maakleritegevusest kuni juriidikani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa14/09/2021 Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus ja dokumenteerimise kohustuslikud nõuded. – 6 tundi, 129 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi 20.02.2020 jõustunud määrusest, mis reguleerib ehitamise dokumenteerimist. Enamus juhtudel on kohustus ehitamine dokumenteerida. Ehitamise peab dokumenteerima ehitaja, kuid omanik peab tagama, et tema ehitisega seotud dokumendid on korras. Koolitusel tutvustatakse määruses toodud nõudeid ning selgitatakse, mis on võrreldes kehtivuse kaotanud määrusega muutunud. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, KÜ Arvepidamise OÜ juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli lektor16/09/2021 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine – 6 tundi, 129 €*– VEEBIS!

Koolitus „Kinnisvara arendusprojekti juhtimine” annab ülevaate kinnisvaraarenduse protsessi etappidest ja nende keerukusest ning ajalisest kestvusest, praktilised teadmised, kuidas juhtida kinnisvaraarenduse protsessi ning kuidas arendusprotsess läbida kõige väiksema ajakuluga ning võimalikult väheste probleemidega. Lektorid: Tõnu Toompark, Andrus Väärtnõu, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

Andres Teder21/09/2021 Kinnisvara hindamise ABC – 6 tundi, 129 €*– VEEBIS!

Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” annab ülevaate hindamise eesmärkidest, hindamistoimingutest, hindamise headest tavadest. Detailsemalt vaatleme hindamisstandardeid ja hindamismetoodikaid. Koolitus annab hea arusaama hindamisaruande ülesehitusest ja koostamisest. Lektor: Andres Teder. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere, Raid & Ko OÜ jurist22/09/2021 Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine–4 tundi, 59 €*– VEEBIS!

Koolituse „Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine“ eesmärk on anda ülevaade korteriühistu põhikirjale ja kodukorrale kehtestatud reeglitest. Koolitusel osaleja on saanud ülevaate nõuetest korteriühistu kodukorrale Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Anneli Salk22/09/2021 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida – 4 tundi,79 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda inimesele oskused, mida kasutades oskaks ta juhtida tulemuslikult ja professionaalselt kliendisuhtlust. Samuti annab ülevaate erinevatest kliendi tüüpidest ja arusaama, kuidas kliendid otsustavad. Lektor: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru

Heli Künnapuu23/09/2021 Kinnisvaraturundus– 5 tundi, 129 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda  osalejatele teadmisi ja oskusi enda isiku ning oma objektide turundusliku sõnumi edastamiseks.  Sisukam ja läbimõeldum turunduskampaania aitab olla edukam müügis ja leida rohkem potentsiaalseid kliente. Lektorid: Evelin Org, Jana Kivi.  Loe edasi… Registreeru

Evi Hindpere

28/09/2021 Kinnisvaraõiguse ABC – 6 tundi, 129 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärgiks on välja tuua ja lahti seletada olulised õigusaktid ja seadused, mis on vajalikud kõigile, kes töötavad või tegelevad investeerimisega kinnisvarasektoris. Samuti annab ka oskuse koostada üürilepingut.  Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru

Marko Mehilane29/09/2021 Kuidas võita riigihankeid ja mõjutada hankijaid – 3 tundi, 129 €* – VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda praktilised teadmised ja näpunäited ettevõtjale, kuidas seista hea oma huvide eest riigihangete osalemisel ja kuidas mitte kaotada hankelepingut. Koolitus on kasulik ka hankijatele, et kuidas hoiduda hankevaidluste kerkimisest ja kuidas toimida, kui esitatakse taotlus hanketingimuse muutmiseks või vaidlustus. Lektor: Marko Mehilane. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige29/09/2021 Kinnisvaraturu ülevaade 2021 III kvartal – 4 tundi, 79 €* – UUENDATUD IGAL KORRAL! – VEEBIS!

Koolitus/seminar „Kinnisvaraturu ülevaade“ annab praktilise elamispindade turuülevaate. Tegemist on Eesti kõige põhjalikuma elamispindade turuülevaate esitlusega, mis uurib sügavalt hetkesündmuseid ja vaatab prognoosides ettepoole pool-poolteist aastat. Lektor: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

Raul Keba30/09/2021 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika – 6 tundi, 149 €*

Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustada uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid. Lektor: Raul Keba. Loe edasi… Registreeru…

Dmitri Rozenblat05/10/2021 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika –4 tundi, 99 €*– VEEBIS!

Koolitus “Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika” annab põhjaliku ja praktilise ülevaate maksukohustustest, millega peaks arvestama iga kinnisvara omanik, arendaja ja kinnisvaratehingutega kokku puutuvad spetsialistid. Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid. Lektor: Dmitri Rozenblat. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen06/10/2021 Kaubanduspinnad – tänavakaubandus ja kaubanduskeskused– 8 tundi, 129 €*

Koolitus “Kaubanduspinnad – tänavakaubandus ja kaubanduskeskused” keskendub kaubanduspindade arendamise ja vahendamise temaatikale. Koolituse käigus vaadeldakse ja analüüsitakse tänavakaubanduse edutegureid ja kaubanduskeskuste ülesehitust. Lektorid: Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark06/10/2021 Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel – 4 tundi, 59 €*– VEEBIS!

Seminar annab ülevaate erinevatest kinnisvarasektoriga seotud investeerimisvõimalustest, mis on kättesaadavad ja jõukohased kõigile väikeinvestoritele. Lektorid: Tõnu Toompark ja Gerdi Arst. Loe edasi… Registreeru…

12…20/10/2021 Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKinnisvara täiendkoolitus – 28 tundi, 249 €* – VEEBIS!

Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest. Kinnisvara täiendkoolituse lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula, Liina Laks, Kaido Kaljuste. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa14/10/2021 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine – 6 tundi, 129 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on tutvustada detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Veel vaadatakse, millised on detailplaneeringu seoses teiste planeeringutega ja detailplaneeringu alusel antavate lubadega. Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsuste praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Kaja Lilloja21/10/2021 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt – 4 tundi, 79 €*– VEEBIS!

Koolituse “Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt” eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisel täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad. Lektor: Kaja Lilloja. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere, Raid & Ko OÜ jurist21/10/2021 Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada –3 tundi, 59 €*– VEEBIS!

Koolituse “Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?” eesmärk on anda ülevaade korteriühistu võlglastega tegelemise võimalustest ja õiguslikest alustest. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Martin Hein25/11/2021 Investeeringute kajastamine raamatupidamises– 4 tundi, 129 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on aidata investoritel ja ettevõtjatel paremini aru saada oma investeeringute sisust raamatupidamises ja suunata neid enne tehingute tegemist pikemaajaliselt ette mõtlema. Koolituse tulemusena oskavad ettevõtjad küsida ja raamatupidajad vastata, miks ja kuidas mingit investeeringut kajastada.
Lektor: Martin Hein Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa26/10/2021 Kasutusluba ja selle taotlemine – 6 tundi, 129€* – VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Lisaks räägime ehitamise käigus koostatavatest dokumentidest (ehitusdokumendid) ja dokumentidest, mis on vajalikud kasutusloa saamiseks. Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, KÜ Arvepidamise OÜ juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli lektor27/10/2021 Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit – 6 tundi, 129 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda praktiline ülevaade üüriäri uuest ja kasvavast trendist ehk lühiajalisest üürimisest ja teadmine kuidas selle tegevusega maksimeerida kinnisvarast saadavat kasumist. Lektorid: Gerdi Arst ja Evelin Org. Loe edasi… Registreeru…

Aet Kull, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor28/10/2021 DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele – 6 tundi, 129 €*

Koolituse “DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele” eesmärk on mõista oma käitumise kohandamise vajadust müügiprotsessis ja õppida koostama suhtlemisstrateegiaid tööks erinevate klientidega ning õppida tundma erinevaid müügi lõpetamise tehnikaid müügitehingute kiiremaks saamiseks. Lektorid: Aet Kull ja Ilona Nyström. Loe edasi… Registreeru…

Anneli Salk

02/11/2021 Müügipsühholoogia ja ostustrateegiad– 4 tundi, 79 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda oskusi, muuta müügitehing edukaks, teades müügipsühholoogia alustõdesid ja klientide ostustrateegiaid. Koolitusel osaleja saab aru, mis on need omadused ja tegevused mis tagavad talle müügiprotsessis edu. Ning oskab teadlikult tegeleda enda motivatsiooni hoidmisega. Lektor: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa03/11/2021 Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks – 6 tundi, 129 €*

Koolitus “Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks” annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada: millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte; mida järelevalvemenetluses saab kontrollida; kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia; millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Tanel Tiits04/11/2021 Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine – 4 tundi, 129 €

Koolituse eesmärk on anda kaasaaegne ülevaade kinnisvara olemusest ja selle tehnohooldusest. Eraldi pööratakse tähelepanu tehnohoolduse töödele,  mida  peab kindlasti teostama, et oleks täidetud erinevad õigusaktidest tulenevad nõuded. Lektor: Tanel Tiits. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa16/11/2021 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine –8 tundi, 129€*– VEEBIS!

Koolituse “Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine” eesmärk on tutvustada  viimase aja kohtupraktika põhjal, millistel juhtudel ning milliseid õiguskaitsevahendeid on kinnisvara ostjal võimalik müüja suhtes rakendada, kui selgub, et ostetud korteril või majal ilmnevad puudused. Lisaks selgitatakse müügigarantii olemust ja sisu. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen17/11/2021 Kinnisvara müügikoolitus – 8 tundi, 149 €*

“Kinnisvara müügikoolitus” annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast. Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks. Lektorid: Jana Kivi, Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige18/11/2021 Üüriinvesteeringute finantsanalüüs– 4 tundi, 79€*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade kinnisvarainvesteeringute finantsanalüüsi  olemusest ning protsessidest ja tutvustada olulisemaid finantsanalüüsi suhtarve ja õpetada, kuidas neid suhtarve enda kasuks tööle panna.  Kõik osalejad saavad Excel’i tabelina praktilise tööriista üüriinvesteeringu finantsanalüüsi läbiviimiseks. Lektor: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen24/11/2021 Ärikinnisvara vahendamine – 6 tundi, 129 €*

Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” pühendub ärikinnisvara sektori omapärade väljatoomisele. Räägime ärikinnisvara tehingupoolte ootustest ja sellest, kuidas kinnisvaramaakler saab need ootused edukalt rahuldada. Anname praktilisi nõuandeid igapäevaseks käitumiseks, kuidas ärikinnisvara vahendamise äris edukas olla. Lektor: Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru

02/12/2021 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga? – 4 tundi, 79 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda inimesele  toimetuleku oskused, mida saab  kasutada, kui olukord muutub kliendisuhtluses konfliktseks. Koolitus annab oskused kasutada erinevates olukordades erinevaid suhtlemisvõtteid ja oskuse analüüsida oma käitumist konfliktisituatsioonis. Lektor: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige23/11/2021 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine – 4 tundi, 79 €*

Koolituse eesmärk on anda osalejatele oskus koostada oma vajadustele vastav üürileping. Samuti saab osaleja põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist ja nõuanded eluruumi üleandmise akti koostamiseks. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

23/11/2021 Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused– 3 tundi, 59€*– VEEBIS!

vöKoolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu juhatuse õigustest ja kohustustest korteriühistu juhtimisel, vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kohtupraktikale.  Koolitus annab praktilisi nõuandeid korteriühistu juhtimiseks ning muudatuste elluviimiseks. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Pille Kaarlõp

15/03/2022 Korteriühistu aastaaruande koostamise ja vormistamise aktuaalsed probleemid– 4 tundi, 79 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu aastaaruande koostamise põhialustest ja printsiipidest, mida tuleb aastaaruande korrektsel koostamisel jälgida. Lektor: Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru

Pille Kaarlõp

03/05/2022 Korteriühistu revisjonikomisjoni töö korraldamine– 3 tundi, 59 €*– VEEBIS!

Veebikoolituse „Korteriühistu revisjonikomisjoni töö korraldamine“ eesmärk on anda osalejatele juhiseid, kuidas korraldada korteriühistu revisjonikomisjoni tööd ja millised on  revisjonikomisjoni töö ülesanded ja eesmärgid. Lektor: Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKOGU AEG: Regulaarsed kinnisvaraturu ülevaated

Regulaarselt jaanuaris, aprillis ja septembris koostatavad kinnisvaraturu ülevaated annavad detailse seisu Eesti elamispindade turu arengusuundadest ja valupunktidest. Ülevaadete esitlused toimuvad tellija juures temaga kokkulepitud ajal. Ülevaateid koostab ja esitleb: Tõnu Toompark. Loe edasi…

* Kõik hinnad on toodud ilma käibemaksuta!

Koolituse tellimiseks palun helista +372 525 6655 (Margot Toompark), kasuta allolevat tellimisvormi või saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.

Tellimisvorm

  Nimi/nimed (nõutav):
  Ettevõte/aadress:
  Telefon (nõutav):
  Meiliaadress (nõutav):
  Vali koolitus (nõutav):
  Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud:
  Kinnisvaraõiguse ABC (2018) 17 € (tavahind 17,99 €)Planeerimisseadus ja selle rakendamine 15 € (tavahind 15,99 €)Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 17 € (tavahind 14,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 14 € (tavahind 18,99 €)Kinnisvaramaakleri ABC 14 € (tavahind 16,99 €)Nõuanded koduostjale 13 € (tavahind 13,99 €)Pärimine 14 € (tavahind 16,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 13 € (tavahind 13,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 11 € (tavahind 11,99 €)
  Kommentaar:
  Liitun meililistiga
  Olen tutvunud Kinnisvarakool OÜ õppekorralduse alustega