Koolitused

Kinnisvarakool OÜ pakub mitmeid koolitusi ja seminare kinnisvaravaldkonnast, mis haakuvad kinnisvaraturu, kinnisvaravahenduse, juriidilise poole, aga ka ehitusvaldkonnaga.

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige30/05/2022 Kinnisvaraturu ülevaade 2022 II kvartal – 4 tundi, 99 € – UUENDATUD IGAL KORRAL!

Koolitus/seminar „Kinnisvaraturu ülevaade“ annab praktilise elamispindade turuülevaate. Tegemist on Eesti kõige põhjalikuma elamispindade turuülevaate esitlusega, mis uurib sügavalt hetkesündmuseid ja vaatab prognoosides ettepoole pool-poolteist aastat. Koolitaja: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

Tanel Tiits31/05/2022 Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine – 5 tundi, 175 €

Koolituse eesmärk on anda kaasaaegne ülevaade kinnisvara olemusest ja selle tehnohooldusest. Eraldi pööratakse tähelepanu tehnohoolduse töödele, mida peab kindlasti teostama, et oleks täidetud erinevad õigusaktidest tulenevad nõuded. Koolitaja: Tanel Tiits. Loe edasi… Registreeru…

Liis Gunin

06/06/2022 Praktiline töötuba – AirBnB.com ja Booking.com kasutamine – 4 tundi, 99 €

Töötoa eesmärk on anda praktiline tegevusjuhis, kuidas alustada lühiajalise majutusteenuse pakkumisega – milliseid veebilehti kinnisvara lühiajaliseks rendiks kasutada ja mis aspektid tuleb enne pihta hakkamist läbi mõelda. Samuti saab soovitusi, millist informatsiooni veebilehtedel kasutada. Koolitaja: Liis Gunin. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige07…09/06/2022 Kinnisvara ABC – 18 tundi, 325 €

Koolitus “Kinnisvara ABC” annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest ja maakleritegevusest kuni juriidikani. Koolitajad: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige13/09/2022 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine – 4 tundi, 124 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele oskus koostada oma vajadustele vastav üürileping. Samuti saab osaleja põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist ja nõuanded eluruumi üleandmise akti koostamiseks. Koolitaja: Tõnu Toompark, Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Dmitri Rozenblat15/09/2022 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika – 4 tundi, 124 €

Koolitus annab põhjaliku ja praktilise ülevaate maksukohustustest, millega peaks arvestama iga kinnisvara omanik, arendaja ja kinnisvaratehingutega kokku puutuv spetsialist. Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid. Koolitaja: Dmitri Rozenblat. Loe edasi… Registreeru…

Anneli Salk20/09/2022 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida – 4 tundi, 99 €

Koolituse eesmärk on anda inimesele oskused, mida kasutades oskaks ta juhtida tulemuslikult ja professionaalselt kliendisuhtlust. Samuti annab ülevaate erinevatest kliendi tüüpidest ja arusaama, kuidas kliendid otsustavad. Koolitaja: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru

Evi Hindpere

20/09/2022 Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused – 3 tundi, 99€

Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu juhatuse õigustest ja kohustustest korteriühistu juhtimisel vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kohtupraktikale. Koolitus annab praktilisi nõuandeid korteriühistu juhtimiseks ning muudatuste elluviimiseks. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa21/09/2022 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine – 6 tundi, 175 €

Koolituse eesmärk on tutvustada viimase aja kohtupraktika põhjal, millistel juhtudel ning milliseid õiguskaitsevahendeid on kinnisvara ostjal võimalik müüja suhtes rakendada kui selgub, et ostetud korteril või majal ilmnevad puudused. Lisaks selgitatakse müügigarantii olemust ja sisu. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Evelin Org22/09/2022 Kinnisvaraturundus – 6 tundi, 199 €

Koolituse eesmärk on anda  osalejatele teadmisi ja oskusi enda isiku ning oma objektide turundusliku sõnumi edastamiseks.  Sisukam ja läbimõeldum turunduskampaania aitab olla edukam müügis ja leida rohkem potentsiaalseid kliente. Koolitajad: Evelin Org, Jana Kivi.  Loe edasi… Registreeru

Martina Proosa27/09/2022 Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus ja kohustuslikud nõuded – 5 tundi, 175 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi 20.02.2020 jõustunud määrusest, mis reguleerib ehitamise dokumenteerimist. Enamus juhtudel on kohustus ehitamine dokumenteerida. Ehitamise peab dokumenteerima ehitaja, kuid omanik peab tagama, et tema ehitisega seotud dokumendid on korras. Koolitusel tutvustatakse määruses toodud nõudeid ning selgitatakse, mis on võrreldes kehtivuse kaotanud määrusega muutunud. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Andres Teder28/09/2022 Kinnisvara hindamise ABC – 6 tundi, 199 €

Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” annab ülevaate hindamise eesmärkidest, hindamistoimingutest, hindamise headest tavadest. Detailsemalt vaatleme hindamisstandardeid ja hindamismetoodikaid. Koolitus annab hea arusaama hindamisaruande ülesehitusest ja koostamisest. Koolitaja: Andres Teder. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige29/09/2022 Üüriinvesteeringute finantsanalüüs – 4 tundi, 99 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade kinnisvarainvesteeringute finantsanalüüsi olemusest ja protsessidest ning tutvustada olulisemaid finantsanalüüsi suhtarve ja õpetada, kuidas neid suhtarve enda kasuks tööle panna. Kõik osalejad saavad Excel’i tabelina praktilise tööriista üüriinvesteeringu finantsanalüüsi läbiviimiseks. Koolitaja: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa04/10/2022 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine – 6 tundi, 175 €

Koolitusel tutvustatakse detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Veel vaadatakse, millised on detailplaneeringu seosed teiste planeeringutega ja detailplaneeringu alusel antavate lubadega. Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsuste praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen05/10/2022 Ärikinnisvara vahendamine – 6 tundi, 199 €

Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” tutvustab osalejatele ärikinnisvara spetsiifikat, kuidas sõlmida ja lõpetada ärikinnisvara lepinguid ning kuidas olla edukas ärikinnisvara äris. Koolitusel saab teadmised äripindade olemusest ja erisustest võrreldes elamispindadega ning äripindade tehingute poolte õigustest ja kohustusest. Koolitaja: Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, KÜ Arvepidamise OÜ juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli lektor06/10/2022 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine – 6 tundi, 199 €

Koolitus annab ülevaate kinnisvaraarenduse protsessi etappidest ja nende keerukusest ning ajalisest kestvusest; praktilised teadmised, kuidas juhtida kinnisvaraarenduse protsessi ning kuidas arendusprotsess läbida kõige väiksema ajakuluga ning võimalikult väheste probleemidega. Koolitajad: Tõnu Toompark, Andrus Väärtnõu, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

Raul Keba11/10/2022 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika – 6 tundi, 199 €

Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustada uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid. Koolitaja: Raul Keba. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark12/10/2022 Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel – 6 tundi, 175 €

Seminar annab ülevaate erinevatest kinnisvarasektoriga seotud investeerimisvõimalustest, mis on kättesaadavad ja jõukohased kõigile väikeinvestoritele. Koolitajad: Tõnu Toompark, Gerdi Arst. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige13/10/2022 Üürikoolitus – 8 tundi, 224 €

Koolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Vaatleme ka eluruumide üüriäri majanduslikku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Koolitajad: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Gerdi Arst ja Karl Märka. Loe edasi… Registreeru…

18…26/10/2022 Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKinnisvara täiendkoolitus – 32 tundi, 399 €

Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest. Koolitajad: Evi Hindpere, Darja Sudarinen, Andres Teder, Liina Laks, Tõnu Toompark, Marko Sula, Kaido Kaljuste. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere, Raid & Ko OÜ jurist20/10/2022 Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine – 4 tundi, 99 €

Koolituse „Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine“ eesmärk on anda ülevaade korteriühistu põhikirjale ja kodukorrale kehtestatud reeglitest. Koolitusel osaleja on saanud ülevaate nõuetest korteriühistu kodukorrale. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

27/10/2022 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga? – 4 tundi, 99 €

Koolituse eesmärk on anda inimesele toimetuleku oskused, mida saab kasutada, kui olukord muutub kliendisuhtluses konfliktseks. Koolitus annab oskused kasutada erinevates olukordades erinevaid suhtlemisvõtteid ja oskuse analüüsida oma käitumist konfliktisituatsioonis. Koolitaja: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Kaja Lilloja27/10/2022 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt – 4 tundi, 99 €

Koolituse “Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt” eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisel täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad. Koolitaja: Kaja Lilloja. Loe edasi… Registreeru…

Jana Kivi01/11/2022 Kinnisvara müügikoolitus – 8 tundi, 224 €

“Kinnisvara müügikoolitus” annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast. Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks. Koolitajad: Jana Kivi, Kaido Kaljuste. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa02/11/2022 Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks – 6 tundi, 175 €

Koolitus annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada, millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte; mida järelevalvemenetluses saab kontrollida; kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia; millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere, Raid & Ko OÜ jurist03/11/2022 Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest – 3 tundi, 99 €

Praktilise seminari “Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest” eesmärk on anda ülevaade Eesti Vabariigis kehtivast pärimisseadusest ja seletada lahti pärimisprotsessi toimingud, mida tuleks teha enne ja pärast pärimismenetluse algust. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere, Raid & Ko OÜ jurist22/11/2022 Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada –3 tundi, 99 €

Koolitus “Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?” annab ülevaate, milliseid võlgnevusi on võimalik sisse nõuda ja millise aja jooksul seda teha saab ning milliseid meetmeid võib korteriühistu võlgniku suhtes rakendada. Samuti saab teada kuidas võlgnevusi sisse nõuda ning mis on korteriühistu pandiõigus. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, KÜ Arvepidamise OÜ juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli lektor24/11/2022 Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit – 6 tundi, 175 €

Koolituse eesmärk on anda praktiline ülevaade üüriäri uuest ja kasvavast trendist ehk lühiajalisest üürimisest ja teadmine, kuidas selle tegevusega maksimeerida kinnisvarast saadavat kasumist. Koolitajad: Gerdi Arst, Evelin Org. Loe edasi… Registreeru…

Anneli Salk

29/11/2022 Müügipsühholoogia ja ostustrateegiad – 4 tundi, 99 €

Koolituse eesmärk on anda oskused muuta müügitehing edukaks teades müügipsühholoogia alustõdesid ja klientide ostustrateegiaid. Koolitusel osaleja saab aru, mis on need omadused ja tegevused, mis tagavad talle müügiprotsessis edu ning oskab teadlikult tegeleda enda motivatsiooni hoidmisega. Koolitaja: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa30/11/2022 Kasutusluba ja selle taotlemine – 6 tundi, 175 €

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Lisaks räägime ehitamise käigus koostatavatest dokumentidest (ehitusdokumendid) ja dokumentidest, mis on vajalikud kasutusloa saamiseks. Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

01/12/2022 Kinnisvaraõiguse ABC – 6 tundi, 175 €

Koolituse eesmärk on välja tuua ja lahti seletada olulised õigusaktid ja seadused, mis on vajalikud kõigile, kes töötavad või tegelevad investeerimisega kinnisvarasektoris. Samuti annab ka oskuse koostada üürilepingut. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru

Evi Hindpere

11/04/2023 Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine – 3 tundi, 99 €

Koolituse eesmärk on anda juhised, kuidas kokku kutsuda ja läbi viia korteriühistu üldkoosolekut, järgides korteriomandi- ja korteriühistuseadust ning teisi õigusakte. Samuti saab koolitusel ülevaate hääleõigusest ja hääletusnõuetest. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Pille Kaarlõp

16/05/2023 Korteriühistu revisjonikomisjoni töö korraldamine – 4 tundi, 99 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele juhiseid, kuidas korraldada korteriühistu revisjonikomisjoni tööd ja millised on revisjonikomisjoni töö ülesanded ja eesmärgid. Koolitaja: Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKOGU AEG: Regulaarsed kinnisvaraturu ülevaated

Regulaarselt jaanuaris, aprillis ja septembris koostatavad kinnisvaraturu ülevaated annavad detailse seisu Eesti elamispindade turu arengusuundadest ja valupunktidest. Ülevaadete esitlused toimuvad tellija juures temaga kokkulepitud ajal. Ülevaateid koostab ja esitleb: Tõnu Toompark. Loe edasi…

Koolituse tellimiseks palun helista +372 525 6655 (Margot Toompark), kasuta allolevat tellimisvormi või saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.

Tellimisvorm

  Nimi/nimed (nõutav):
  Ettevõte/aadress:
  Telefon (nõutav):
  Meiliaadress (nõutav):
  Vali koolitus (nõutav):
  30.05.2022 Kinnisvaraturu ülevaade 2022 II kvartal31.05.2022 Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine06.06.2022 Praktiline töötuba – AirBnB.com ja Booking.com kasutamine07.-09.06.2022 Kinnisvara ABC13.09.2022 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine15.09.2022 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika20.09.2022 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida20.09.2022 Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused21.09.2022 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine22.09.2022 Kinnisvaraturundus27.09.2022 Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus ja kohustuslikud nõuded28.09.2022 Kinnisvara hindamise ABC29.09.2022 Üüriinvesteeringute finantsanalüüs04.10.2022 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine05.10.2022 Ärikinnisvara vahendamine06.10.2022 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine11.10.2022 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika12.10.2022 Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel13.10.2022 Üürikoolitus18.-26.10.2022 Kinnisvara täiendkoolitus20.10.2022 Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine27.10.2022 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?27.10.2022 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt01.11.2022 Kinnisvara müügikoolitus02.11.2022 Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks03.11.2022 Pärimine – mida peab teadma pärimismenetlusest22.11.2022 Kuidas korteriühistu võlglastega hakkama saada24.11.2022 Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit29.11.2022 Müügipsühholoogia ja ostustrateegiad30.11.2022 Kasutusluba ja selle taotlemine01.12.2022 Kinnisvaraõiguse ABC11.04.2023 Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine16.05.2023 Korteriühistu revisjonikomisjoni töö korraldamineAlustava kinnisvaramaakleri stardiprogrammTõnu Toompark: Elamispindade uusarenduste ülevaadeMuu koolituse soov - täpsusta kommentaaris
  Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud:
  Kinnisvaraõiguse ABC (2018) 15 € (tavahind 17,99 €)Planeerimisseadus ja selle rakendamine 12 € (tavahind 14,99 €)Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 15 € (tavahind 17,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 12 € (tavahind 14,99 €)Kuidas müüa kinnisvara? 12 € (tavahind 14,99 €)Kinnisvaramaakleri ABC 15 € (tavahind 17,99 €)Nõuanded koduostjale 12 € (tavahind 14,99 €)Pärimine 15 € (tavahind 17,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 12 € (tavahind 14,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 7 € (tavahind 9,99 €)
  Kommentaar:
  Liitun meililistiga
  Olen tutvunud Kinnisvarakool OÜ õppekorralduse alustega

   

  Kinnisvarakoolis järgmisena:

  30.05.2022 Kinnisvaraturu ülevaade 2022 II kvartal