Koolitused

Kinnisvarakool OÜ pakub mitmeid koolitusi ja seminare kinnisvaravaldkonnast, mis haakuvad kinnisvaraturu, kinnisvaravahenduse, juriidilise poole, aga ka ehitusvaldkonnaga.

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige01…03/09/2020 Kinnisvara ABC – 18 tundi, 224 €* – OLULINE!

Koolitus “Kinnisvara ABC” annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest ja maakleritegevusest kuni juriidikani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

Aet Kull, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor08/09/2020 DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele – 6 tundi, 129 €*

Koolituse “DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele” eesmärk on mõista oma käitumise kohandamise vajadust müügiprotsessis ja õppida koostama suhtlemisstrateegiaid tööks erinevate klientidega ning õppida tundma erinevaid müügi lõpetamise tehnikaid müügitehingute kiiremaks saamiseks. Lektorid: Aet Kull ja Andreas Jupits. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark09/09/2020 Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel – 4 tundi, 59 €*– VEEBIS!

Seminar annab ülevaate erinevatest kinnisvarasektoriga seotud investeerimisvõimalustest, mis on kättesaadavad ja jõukohased kõigile väikeinvestoritele. Lektorid: Tõnu Toompark ja Gerdi Arst. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, KÜ Arvepidamise OÜ juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli lektor10/09/2020 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine – 6 tundi, 99 €*

Koolitus „Kinnisvara arendusprojekti juhtimine” annab ülevaate kinnisvaraarenduse protsessi etappidest ja nende keerukusest ning ajalisest kestvusest, praktilised teadmised, kuidas juhtida kinnisvaraarenduse protsessi ning kuidas arendusprotsess läbida kõige väiksema ajakuluga ning võimalikult väheste probleemidega. Lektorid: Tõnu Toompark, Andrus Väärtnõu, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

Dmitri Rozenblat15/09/2020 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika –4 tundi, 99 €*

Koolitus “Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika” annab põhjaliku ja praktilise ülevaate maksukohustustest, millega peaks arvestama iga kinnisvara omanik, arendaja ja kinnisvaratehingutega kokku puutuvad spetsialistid. Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid. Lektor: Dmitri Rozenblat. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige16/09/2020 Kinnisvaraturu ülevaade 2020 III kvartal – 4 tundi, 99 €* – UUENDATUD IGAL KORRAL! – VEEBIS!

Koolitus/seminar „Kinnisvaraturu ülevaade“ annab praktilise elamispindade turuülevaate. Tegemist on Eesti kõige põhjalikuma elamispindade turuülevaate esitlusega, mis uurib sügavalt hetkesündmuseid ja vaatab prognoosides ettepoole pool-poolteist aastat. Lektor: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

Raul Keba17/09/2020 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika – 6 tundi, 129 €*

Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustada uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid. Lektor: Raul Keba. Loe edasi… Registreeru…

 

Martina Proosa22/09/2020 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine – 6 tundi, 129 €*

Koolituse eesmärk on tutvustada detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Veel vaadatakse, millised on detailplaneeringu seoses teiste planeeringutega ja detailplaneeringu alusel antavate lubadega. Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsute praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Elari Tamm23/09/2020 Eduka maakleri 10 efektiivset harjumust – 6 tundi, 129 €*

Koolituse “Eduka maakleri 10 efektiivset harjumust”  eesmärk on anda kinnisvaramaakleritele “tööriistad”,  kuidas müüa rohkem ja pakkuda kvaliteetsemat teenust ja läbi selle panna oma äri toimima ning tänu nendele „tööriistadele“ olla oma töös edukam ja ise rahulolevam.. Lektor: Elari Tamm. Loe edasi… Registreeru…

Heli Künnapuu24/09/2020 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga? – 4 tundi, 119 €*

Koolituse eesmärk on anda inimesele  toimetuleku oskused, mida saab  kasutada, kui olukord muutub kliendisuhtluses konfliktseks. Koolitus annab oskused kasutada erinevates olukordades erinevaid suhtlemisvõtteid ja oskuse analüüsida oma käitumist konfliktisituatsioonis. Lektorid: Heli Künnapuu, Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere, Raid & Ko OÜ jurist29/09/2020 Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada –3 tundi, 59 €*– VEEBIS!

Koolituse “Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?” eesmärk on anda ülevaade korteriühistu võlglastega tegelemise võimalustest ja õiguslikest alustest. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige30/09/2020 Üürikoolitus– 8 tundi, 149 €*

Koolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Vaatleme ka eluruumide üüriäri majanduslikku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Gerdi Anupõld Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa01/10/2020 Kasutusloa menetlus ja ehitamise dokumenteerimine – 6 tundi, 129€*

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Lisaks räägime ehitamise käigus koostatavatest dokumentidest (ehitusdokumendid) ja dokumentidest, mis on vajalikud kasutusloa saamiseks. Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

06…14/10/2020 Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKinnisvara täiendkoolitus – 28 tundi, 249 €* – OLULINE!

Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest. Kinnisvara täiendkoolituse lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula, Kristjan Ahven, Kaido Kaljuste. Loe edasi… Registreeru…

Tanel Tiits08/10/2020 Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine – 4 tundi, 129 €*

Koolituse eesmärk on anda kaasaaegne ülevaade kinnisvara olemusest ja selle tehnohooldusest. Eraldi pööratakse tähelepanu tehnohoolduse töödele,  mida  peab kindlasti teostama, et oleks täidetud erinevad õigusaktidest tulenevad nõuded. Lektor: Tanel Tiits. Loe edasi… Registreeru…

Heli Künnapuu15/10/2020 Müügipsühholoogia ja ostustrateegiad– 4 tundi, 119 €*

Koolituse eesmärk on anda oskusi, muuta müügitehing edukaks, teades müügipsühholoogia alustõdesid ja klientide ostustrateegiaid. Koolitusel osaleja saab aru, mis on need omadused ja tegevused mis tagavad talle müügiprotsessis edu. Ning oskab teadlikult tegelda enda motivatsiooni hoidmisega. Lektorid: Heli Künnapuu, Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

 

Andres Teder20/10/2020 Kinnisvara hindamise ABC – 6 tundi, 129 €*

Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” annab ülevaate hindamise eesmärkidest, hindamistoimingutest, hindamise headest tavadest. Detailsemalt vaatleme hindamisstandardeid ja hindamismetoodikaid. Koolitus annab hea arusaama hindamisaruande ülesehitusest ja koostamisest. Lektor: Andres Teder. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa21/10/2020 Uued nõuded ehitamise dokumenteerimisel – 6 tundi, 129 €*

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi 20.02.2020 jõustunud määrusest, mis reguleerib ehitamise dokumenteerimist. Enamus juhtudel on kohustus ehitamine dokumenteerida. Ehitamise peab dokumenteerima ehitaja, kuid omanik peab tagama, et tema ehitisega seotud dokumendid on korras. Koolitusel tutvustatakse määruses toodud nõudeid ning selgitatakse, mis on võrreldes kehtivuse kaotanud määrusega muutunud. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

27/10/2020 Korteriühistu juhtmine ja asjaajamine – 8 tundi, 149€

Koolituse „Korteriühistu juhtimine ja asjaajamine“ eesmärk on anda osalejatele ülevaade kõigist olulistest muudatustest, mis leiavad aset korterelamutes peale 2018. aastal kehima hakkavat uut korteriomandi- ja korteriühistuseadust. Lektorid: Evi Hindpere, Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, KÜ Arvepidamise OÜ juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli lektor29/10/2020 Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit – 6 tundi, 149 €* – UUS!

Koolituse eesmärk on anda praktiline ülevaade üüriäri uuest ja kasvavast trendist ehk lühiajalisest üürimisest ja teadmine kuidas selle tegevusega maksimeerida kinnisvarast saadavat kasumist. Lektorid: Gerdi Arst ja Evelin Org. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa03/11/2020 Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle – 6 tundi, 129 €*

Koolitus “Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle” annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada: millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte; mida järelevalvemenetluses saab kontrollida; kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia; millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige05/11/2020 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine – 4 tundi, 59 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda osalejatele oskus koostada oma vajadustele vastav üürileping. Samuti saab osaleja põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist ja nõuanded eluruumi üleandmise akti koostamiseks. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen12/11/2020 Ärikinnisvara vahendamine – 6 tundi, 129 €*

Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” pühendub ärikinnisvara sektori omapärade väljatoomisele. Räägime ärikinnisvara tehingupoolte ootustest ja sellest, kuidas kinnisvaramaakler saab need ootused edukalt rahuldada. Anname praktilisi nõuandeid igapäevaseks käitumiseks, kuidas ärikinnisvara vahendamise äris edukas olla. Lektor: Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa17/11/2020 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine –8 tundi, 129€*

Koolituse “Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine” eesmärk on tutvustada  viimase aja kohtupraktika põhjal, millistel juhtudel ning milliseid õiguskaitsevahendeid on kinnisvara ostjal võimalik müüja suhtes rakendada, kui selgub, et ostetud korteril või majal ilmnevad puudused. Lisaks selgitatakse müügigarantii olemust ja sisu. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Kaja Lilloja17/11/2020 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt – 4 tundi, 59 €*– VEEBIS!

Koolituse “Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt” eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisel täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad. Lektor: Kaja Lilloja. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen19/11/2020 Kinnisvara müügikoolitus – 8 tundi, 149 €*

“Kinnisvara müügikoolitus” annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast. Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks. Lektorid: Reelika-Tammemäe-Kadak, Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

Heli Künnapuu24/11/2020 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida – 4 tundi, 119 €*

Koolituse eesmärk on anda inimesele oskused, mida kasutades oskaks ta juhtida tulemuslikult ja professionaalselt kliendisuhtlust. Samuti annab ülevaate erinevatest kliendi tüüpidest ja arusaama, kuidas kliendid otsustavad. Lektorid: Heli Künnapuu, Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

01/12/2020 Kinnisvaraõiguse ABC – 4 tundi, 74 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärgiks on välja tuua ja lahti seletada olulised õigusaktid ja seadused, mis on vajalikud kõigile, kes töötavad või tegelevad investeerimisega kinnisvarasektoris. Samuti annab ka oskuse koostada üürilepingut.  Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru

Ruth Andresen03/12/2020 Kaubanduspinnad– 8 tundi, 149 €*

Koolitus “Kaubanduspinnad – tänavakaubandus ja kaubanduskeskused” keskendub kaubanduspindade arendamise ja vahendamise temaatikale. Koolituse käigus vaadeldakse ja analüüsitakse tänavakaubanduse edutegureid ja kaubanduskeskuste ülesehitust Lektorid: Reelika-Tammemäe-Kadak, Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

Pille Kaarlõp

16/03/2021 Korteriühistu aastaaruande koostamise ja vormistamise aktuaalsed probleemid– 4 tundi, 54 €*– VEEBIS!

Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu aastaaruande koostamise põhialustest ja printsiipidest, mida tuleb aastaaruande korrektsel koostamisel jälgida. Lektor: Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru

Evi Hindpere

13/04/2021 Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine – 3 tundi, 59 €*– VEEBIS!

Koolituse “Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine“ eesmärk on anda juhised, kuidas läbiviia eriolukorra tingimustes korteriühistu üldkoosolekut, järgides korteriomandi- ja korteriühistu seadust ning pidades kinni Eesti Vabariigi kehtestatud eriolukorra reeglitest. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKOGU AEG: Regulaarsed kinnisvaraturu ülevaated

Regulaarselt jaanuaris, aprillis ja septembris koostatavad kinnisvaraturu ülevaated annavad detailse seisu Eesti elamispindade turu arengusuundadest ja valupunktidest. Ülevaadete esitlused toimuvad tellija juures temaga kokkulepitud ajal. Ülevaateid koostab ja esitleb: Tõnu Toompark. Loe edasi…

* Kõik hinnad on toodud ilma käibemaksuta!

Koolituse tellimiseks palun helista +372 525 6655 (Margot Toompark), kasuta allolevat tellimisvormi või saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.

Tellimisvorm

Nimi/nimed (nõutav):
Ettevõte/aadress:
Telefon (nõutav):
Meiliaadress (nõutav):
Vali koolitus (nõutav):
01.-03.09.2020 Kinnisvara ABC08.09.2020 Veebikoolitus DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele09.09.2020 Veebikoolitus Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel10.09.2020 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine15.09.2020 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika16.09.2020 Veebiseminar Kinnisvaraturu ülevaade 2020 II kvartal17.09.2020 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika22.09.2020 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine24.09.2020 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?29.09.2020 Veebikoolitus Kuidas korteriühistu võlglastega hakkama saada30.09.2020 Üürikoolitus01.10.2020 Kasutusloa menetlus ja ehitamise dokumenteerimine06.-14.10.2020 Kinnisvara täiendkoolitus08.10.2020 Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine15.10.2020 Müügipsühholoogia ja ostustrateegiad20.10.2020 Kinnisvara hindamise ABC21.10.2020 Uued nõuded ehitamise dokumenteerimisel27.10.2020 Veebikoolitus Korteriühistu juhtimine ja asjaajamine29.10.2020 Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit03.11.2020 Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle05.11.2020 Veebikoolitus Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine12.11.2020 Ärikinnisvara vahendamine17.11.2020 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine17.11.2020 Veebikoolitus Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt19.11.2020 Kinnisvara müügikoolitus24.11.2020 Kuidas edukalt kliendsuhtlust juhtida01.12.2020 Kinnisvaraõiguse ABC03.12.2020 Kaubanduspinnad16.03.2021 Veebikoolitus Korteriühistu aastaaruande koostamise ja vormistamise aktuaalsed probleemid13.04.2021 Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimineTõnu Toompark: Elamispindade uusarenduste ülevaadeMuu koolituse soov - täpsusta kommentaaris
Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud:
Kinnisvaraõiguse ABC (2018) 17 € (tavahind 17,99 €)Planeerimisseadus ja selle rakendamine 15 € (tavahind 15,99 €)Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 17 € (tavahind 14,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 14 € (tavahind 18,99 €)Kuidas müüa kinnisvara? 12 € (tavahind 13,99 €)Korter üürile... 13 € (tavahind 16,99 €)Kinnisvaramaakleri ABC 14 € (tavahind 16,99 €)Nõuanded koduostjale 13 € (tavahind 13,99 €)Pärimine 14 € (tavahind 16,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 13 € (tavahind 13,99 €)Kinnisvara hindamine 74 € (tavahind 78,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 11 € (tavahind 11,99 €)
Kommentaar:
Liitun meililistiga
Olen tutvunud Kinnisvarakool OÜ õppekorralduse alustega