Koolitused

Kinnisvarakool OÜ pakub mitmeid koolitusi ja seminare kinnisvaravaldkonnast, mis haakuvad kinnisvaraturu, kinnisvaravahenduse, juriidilise poole, aga ka ehitusvaldkonnaga.

05…07/09/2023 Kinnisvara ABCTõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige – 18 tundi, 374 €

Koolitus “Kinnisvara ABC” annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest ja maakleritegevusest kuni juriidikani. Koolitajad: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

Evelin Org12/09/2023 Kinnisvaraturundus – 6 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja oskusi enda isiku ning oma objektide turundusliku sõnumi edastamiseks.  Sisukam ja läbimõeldum turunduskampaania aitab olla edukam müügis ja leida rohkem potentsiaalseid kliente. Koolitajad: Evelin Org, Kaisa Marissa Aduson.  Loe edasi… Registreeru

Andres Teder13/09/2023 Kinnisvara hindamise ABC – 6 tundi, 249 €

Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” annab ülevaate hindamise eesmärkidest, hindamistoimingutest, hindamise headest tavadest. Detailsemalt vaatleme hindamisstandardeid ja hindamismetoodikaid. Koolitus annab hea arusaama hindamisaruande ülesehitusest ja koostamisest. Koolitaja: Andres Teder. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige14/09/2023 Üürikoolitus – 8 tundi, 249 €

Koolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Vaatleme ka eluruumide üüriäri majanduslikku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Koolitajad: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Evelin Org ja Karl Märka. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa19/09/2023 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine – 6 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on tutvustada viimase aja kohtupraktika põhjal, millistel juhtudel ning milliseid õiguskaitsevahendeid on kinnisvara ostjal võimalik müüja suhtes rakendada kui selgub, et ostetud korteril või majal ilmnevad puudused. Lisaks selgitatakse müügigarantii olemust ja sisu. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Anneli Salk20/09/2023 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida – 4 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda inimesele oskused, mida kasutades oskaks ta juhtida tulemuslikult ja professionaalselt kliendisuhtlust. Samuti annab ülevaate erinevatest kliendi tüüpidest ja arusaama, kuidas kliendid otsustavad. Koolitaja: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige21/09/2023 Kinnisvaraturu ülevaade 2023 III kvartal – 4 tundi, 149 € – UUENDATUD IGAL KORRAL!

Koolitus/seminar „Kinnisvaraturu ülevaade“ annab praktilise elamispindade turuülevaate. Tegemist on Eesti kõige põhjalikuma elamispindade turuülevaate esitlusega, mis uurib sügavalt hetkesündmuseid ja vaatab prognoosides ettepoole pool-poolteist aastat. Koolitaja: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen26/09/2023 Ärikinnisvara vahendamine – 6 tundi, 224 €

Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” tutvustab osalejatele ärikinnisvara spetsiifikat, kuidas sõlmida ja lõpetada ärikinnisvara lepinguid ning kuidas olla edukas ärikinnisvara äris. Koolitusel saab teadmised äripindade olemusest ja erisustest võrreldes elamispindadega ning äripindade tehingute poolte õigustest ja kohustusest. Koolitaja: Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

Kaja Lilloja27/09/2023 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt – 4 tundi, 149 €

Koolituse “Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt” eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisel täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad. Koolitaja: Kaja Lilloja. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

27/09/2023 Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused – 3 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu juhatuse õigustest ja kohustustest korteriühistu juhtimisel vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kohtupraktikale. Koolitus annab praktilisi nõuandeid korteriühistu juhtimiseks ning muudatuste elluviimiseks. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa28/09/2023 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine – 6 tundi, 224 €

Koolitusel tutvustatakse detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Veel vaadatakse, millised on detailplaneeringu seosed teiste planeeringutega ja detailplaneeringu alusel antavate lubadega. Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsuste praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

03…12/10/2023 Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKinnisvara täiendkoolitus – 32 tundi, 425 €

Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest. Koolitajad: Evi Hindpere, Darja Sudarinen, Andres Teder, Liina Laks, Tõnu Toompark, Marko Sula, Kaido Kaljuste. Loe edasi… Registreeru…

Meelis Pääro

05/10/2023 Kinnisvaraobjekti majanduskava koostamine – 4 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on tutvustada ja selgitada kinnisvaraobjektile majanduskava (eelarve) koostamise normatiivseid aluseid, hea tava praktikaid ja kulude optimeerimise võimalusi. Koolitusele on oodatud kõik kinnisvaraomanikud, korteriühistute juhatuse liikmed ja revidendid, kinnisvara korrashoiuettevõtete spetsialistid (sh haldurid ja hooldusjuhid) ning kinnisvara- ja ehitusvaldkonna spetsialistid. Koolitaja: Meelis Pääro. Loe edasi… Registreeru

Dmitri Rozenblat10/10/2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika – 4 tundi, 149 €

Koolitus annab põhjaliku ja praktilise ülevaate maksukohustustest, millega peaks arvestama iga kinnisvara omanik, arendaja ja kinnisvaratehingutega kokku puutuv spetsialist. Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid. Koolitaja: Dmitri Rozenblat. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige16/10/2023 Üüriinvesteeringute finantsanalüüs – 4 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade kinnisvarainvesteeringute finantsanalüüsi olemusest ja protsessidest ning tutvustada olulisemaid finantsanalüüsi suhtarve ja õpetada, kuidas neid suhtarve enda kasuks tööle panna. Kõik osalejad saavad Excel’i tabelina praktilise tööriista üüriinvesteeringu finantsanalüüsi läbiviimiseks. Koolitaja: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

Kaisa Marissa Aduson17/10/2023 Kinnisvara müügikoolitus – 8 tundi, 249 €

“Kinnisvara müügikoolitus” annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast. Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks. Koolitajad: Kaisa Marissa Aduson, Kaido Kaljuste. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa18/10/2023 Kasutusluba ja selle taotlemine – 6 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Lisaks räägime ehitamise käigus koostatavatest dokumentidest (ehitusdokumendid) ja dokumentidest, mis on vajalikud kasutusloa saamiseks. Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige19/10/2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine – 4 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele oskus koostada oma vajadustele vastav üürileping. Samuti saab osaleja põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist ja nõuanded eluruumi üleandmise akti koostamiseks. Koolitaja: Tõnu Toompark, Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

24/10/2023 Kinnisvaraõiguse ABC – 6 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on välja tuua ja lahti seletada olulised õigusaktid ja seadused, mis on vajalikud kõigile, kes töötavad või tegelevad investeerimisega kinnisvarasektoris. Samuti annab ka oskuse koostada üürilepingut. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru

Martina Proosa25/10/2023 Ehituslepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine – praktikas esinevad probleemid – 6 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, millised tingimused peavad olema ehituslepingus kokku lepitud, et lepingu täitmine kulgeks võimalikult ladusalt ja probleemideta. Isegi, kui ehituslepingu sõlmimisel tundub, et kõik on selge ja üheselt arusaadav, võib aja möödudes algne mõte ununeda ja tekkinud probleemide valguses hakatakse asju nägema teise nurga alt. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Liis Gunin

26/10/2023 Praktiline töötuba – AirBnB.com konto loomine ja kasutamine – 6 tundi, 199 €

Töötoa eesmärk on anda praktiline tegevusjuhis, kuidas alustada lühiajalise majutusteenuse pakkumisega AirBnB.com veebilehel ja mis aspektid tuleb enne alustamist läbi mõelda. Lisaks soovitusi ja nõuandeid, kuidas oma pakkumine muuta atraktiivseks. Koolitaja: Liis Gunin. Loe edasi… Registreeru…

Anneli Salk

31/10/2023 Müügipsühholoogia ja ostustrateegiad – 4 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda oskused muuta müügitehing edukaks teades müügipsühholoogia alustõdesid ja klientide ostustrateegiaid. Koolitusel osaleja saab aru, mis on need omadused ja tegevused, mis tagavad talle müügiprotsessis edu ning oskab teadlikult tegeleda enda motivatsiooni hoidmisega. Koolitaja: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Raul Keba01/11/2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika – 5 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustada uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid. Koolitaja: Raul Keba. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa14/11/2023 Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks – 6 tundi, 224 €

Koolitus annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada, millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte; mida järelevalvemenetluses saab kontrollida; kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia; millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Anneli Salk15/11/2023 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga? – 4 tundi, 149 €

Koolituse eesmärk on anda inimesele toimetulekuoskused, mida saab kasutada kui olukord muutub kliendisuhtluses konfliktseks. Koolitusel osaleja oskab ära tunda ja kaardistada “raske” kliendi vajadusi, oskab kasutada “raske” kliendi puhul erinevaid suhtlemisvõtteid ja valib konflikti lahendamiseks sobiva strateegia. Koolitaja: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

15/11/2023 Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada? – 3 tundi, 149 €

Koolitus “Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?” annab ülevaate, milliseid võlgnevusi on võimalik sisse nõuda ja millise aja jooksul seda teha saab ning milliseid meetmeid võib korteriühistu võlgniku suhtes rakendada. Samuti saab teada kuidas võlgnevusi sisse nõuda ning mis on korteriühistu pandiõigus. Koolitaja: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Liis Gunin

16/11/2023 Praktiline töötuba – Booking.com konto loomine ja kasutamine – 4 tundi, 149 €

Töötoa eesmärk on anda praktiline tegevusjuhis, kuidas alustada lühiajalise majutusteenuse pakkumisega Booking.com veebilehel ja mis aspektid tuleb enne alustamist läbi mõelda. Lisaks soovitusi ja nõuandeid, kuidas oma pakkumine muuta kliendile atraktiivseks. Koolitaja: Liis Gunin. Loe edasi… Registreeru…

Marko Sula, Bonava Eesti OÜ arendusjuht21/11/2023 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine – 8 tundi, 249 €

Koolitus annab ülevaate kinnisvaraarenduse protsessi etappidest ja nende keerukusest ning ajalisest kestvusest; praktilised teadmised, kuidas juhtida kinnisvaraarenduse protsessi ning kuidas arendusprotsess läbida kõige väiksema ajakuluga ning võimalikult väheste probleemidega. Koolitajad: Andrus Väärtnõu, Marko Sula, Kaisa Marissa Aduson. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa22/11/2023 Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus ja kohustuslikud nõuded – 5 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi 20.02.2020 jõustunud määrusest, mis reguleerib ehitamise dokumenteerimist. Enamus juhtudel on kohustus ehitamine dokumenteerida. Ehitamise peab dokumenteerima ehitaja, kuid omanik peab tagama, et tema ehitisega seotud dokumendid on korras. Koolitusel tutvustatakse määruses toodud nõudeid ning selgitatakse, mis on võrreldes kehtivuse kaotanud määrusega muutunud. Koolitaja: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere23/11/2023 Korteriühistu juhtimise ABC – 8 tundi, 249 €

Koolituse „Korteriühistu juhtimise ABC“ eesmärk on anda osalejatele ülevaade korteriühistu juhtimisega seonduvatest õigusaktidest ja korteriühistu raamatupidamise korraldamisest. Koolitajad: Evi Hindpere, Pille Kaarlõp.  Loe edasi… Registreeru

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige28/11/2023 Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel – 6 tundi, 224 €

Seminar annab ülevaate erinevatest kinnisvarasektoriga seotud investeerimisvõimalustest, mis on kättesaadavad ja jõukohased kõigile väikeinvestoritele. Koolitajad: Tõnu Toompark, Gerdi Arst. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKOGU AEG: Regulaarsed kinnisvaraturu ülevaated

Regulaarselt jaanuaris, aprillis ja septembris koostatavad kinnisvaraturu ülevaated annavad detailse seisu Eesti elamispindade turu arengusuundadest ja valupunktidest. Ülevaadete esitlused toimuvad tellija juures temaga kokkulepitud ajal. Ülevaateid koostab ja esitleb: Tõnu Toompark. Loe edasi…

Koolituse tellimiseks palun helista +372 525 6655 (Margot Toompark), kasuta allolevat tellimisvormi või saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.

Tellimisvorm

  Nimi/nimed (nõutav):

  Ettevõte/aadress:

  Telefon (nõutav):

  Meiliaadress (nõutav):

  Vali koolitus (nõutav):
  Alustava kinnisvaramaakleri stardiprogrammPlaneerimis- ja ehitusvaldkonna spetsialisti täiendõppeprogramm05.-07.09.2023 Kinnisvara ABC12.09.2023 Kinnisvaraturundus13.09.2023 Kinnisvara hindamise ABC14.09.2023 Üürikoolitus19.09.2023 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine20.09.2023 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida21.09.2023 Kinnisvaraturu ülevaade 2023 III kvartal26.09.2023 Ärikinnisvara vahendamine27.09.2023 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt27.09.2023 Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused28.09.2023 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine03.-12.10.2023 Kinnisvara täiendkoolitus05.10.2023 Kinnisvaraobjekti majanduskava koostamine10.10.2023 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika16.10.2023 Üüriinvesteeringute finantsanalüüs17.10.2023 Kinnisvara müügikoolitus18.10.2023 Kasutusluba ja selle taotlemine19.10.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine24.10.2023 Kinnisvaraõiguse ABC25.10.2023 Ehituslepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine – praktikas esinevad probleemid26.10.2023 Praktiline töötuba – AirBnB.com konto loomine ja kasutamine31.10.2023 Müügipsühholoogia ja ostustrateegiad01.11.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika14.11.2023 Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks15.11.2023 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?15.11.2023 Kuidas korteriühistu võlglastega hakkama saada16.11.2023 Praktiline töötuba – Booking.com konto loomine ja kasutamine21.11.2023 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine22.11.2023 Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus ja kohustuslikud nõuded23.11.2023 Korteriühistu juhtimise ABC28.11.2023 Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimiselTõnu Toompark: Elamispindade uusarenduste ülevaadeMuu koolituse soov - täpsusta kommentaaris

  Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud:
  Kinnisvaraõiguse ABC (2018) 15 € (tavahind 17,99 €)Planeerimisseadus ja selle rakendamine 12 € (tavahind 14,99 €)Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 15 € (tavahind 17,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 12 € (tavahind 14,99 €)Kuidas müüa kinnisvara? 12 € (tavahind 14,99 €)Kinnisvaramaakleri ABC 15 € (tavahind 17,99 €)Nõuanded koduostjale 12 € (tavahind 14,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 12 € (tavahind 14,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 7 € (tavahind 9,99 €)

  Kommentaar:

  Liitun meililistiga

  Olen tutvunud Kinnisvarakool OÜ õppekorralduse alustega

   

  Kinnisvarakoolis järgmisena:

  05.-07.09.2023 Kinnisvara ABC