Koolitused

Kinnisvarakool OÜ pakub mitmeid koolitusi ja seminare kinnisvaravaldkonnast, mis haakuvad kinnisvaraturu, kinnisvaravahenduse, juriidilise poole, aga ka ehitusvaldkonnaga.

Tanel Tiits25/02/2020 Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine – 4 tundi, 129 €*

Koolituse eesmärk on anda kaasaaegne ülevaade kinnisvara olemusest ja selle tehnohooldusest. Eraldi pööratakse tähelepanu tehnohoolduse töödele,  mida  peab kindlasti teostama, et oleks täidetud erinevad õigusaktidest tulenevad nõuded. Lektor: Tanel Tiits. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige26/02/2020 Kinnisvaraturu ülevaade 2020 I kvartal – 4 tundi, 99 €* – UUENDATUD IGAL KORRAL!

Koolitus/seminar „Kinnisvaraturu ülevaade“ annab praktilise elamispindade turuülevaate. Tegemist on Eesti kõige põhjalikuma elamispindade turuülevaate esitlusega, mis uurib sügavalt hetkesündmuseid ja vaatab prognoosides ettepoole pool-poolteist aastat. Lektor: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige27/02/2020 Üürikoolitus– 8 tundi, 149 €*

Koolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Vaatleme ka eluruumide üüriäri majanduslikku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Gerdi Anupõld Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige03…05/03/2020 Kinnisvara ABC – 18 tundi, 224 €* – OLULINE!

Koolitus “Kinnisvara ABC” annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest ja maakleritegevusest kuni juriidikani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, KÜ Arvepidamise OÜ juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli lektor10/03/2020 Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit – 6 tundi, 149 €* – UUS!

Koolituse eesmärk on anda praktiline ülevaade üüriäri uuest ja kasvavast trendist ehk lühiajalisest üürimisest ja teadmine kuidas selle tegevusega maksimeerida kinnisvarast saadavat kasumist. Lektorid: Gerdi Arst ja Evelin Org. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere10/03/2020 Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused – 4 tundi, 99 €*

Koolituse “Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused” eesmärk on anda ülevaade korteriühistu juhatuse õigustest ja kohustustest korteriühistu juhtimisel vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kohtupraktikale. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Dmitri Rozenblat11/03/2020 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika – 4 tundi, 99 €* – UUENDATUD!

Koolitus “Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika” annab põhjaliku ja praktilise ülevaate maksukohustustest, millega peaks arvestama iga kinnisvara omanik, arendaja ja kinnisvaratehingutega kokku puutuvad spetsialistid. Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid. Lektor: Dmitri Rozenblat. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen12/03/2020 Kaubanduspinnad – tänavakaubandus ja kaubanduskeskused – 6 tundi, 129 €*– UUS!

Koolitus “Kaubanduspinnad – tänavakaubandus ja kaubanduskeskused” keskendub kaubanduspindade arendamise ja vahendamise temaatikale. Koolituse käigus vaadeldakse ja analüüsitakse tänavakaubanduse edutegureid ja kaubanduskeskuste ülesehitust. Lektor: Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

17…25/03/2020 Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKinnisvara täiendkoolitus – 28 tundi, 249 €* – OLULINE!

Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest. Kinnisvara täiendkoolituse lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula, Kristjan Ahven, Kaido Kaljuste. Loe edasi… Registreeru…

Aet Kull, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor19/03/2020 DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele – 6 tundi, 129 €*

Koolituse “DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele” eesmärk on mõista oma käitumise kohandamise vajadust müügiprotsessis ja õppida koostama suhtlemisstrateegiaid tööks erinevate klientidega ning õppida tundma erinevaid müügi lõpetamise tehnikaid müügitehingute kiiremaks saamiseks. Lektor: Aet Kull. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa26/03/2020 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine – 6 tundi, 129 €*

Praktiline “Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine” Koolituse eesmärk on tutvustada detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Veel vaadatakse, millised on detailplaneeringu seoses teiste planeeringutega ja detailplaneeringu alusel antavate lubadega. Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsute praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Heli Künnapuu30/03/2020 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida – 4 tundi, 119 €*

Koolituse eesmärk on anda inimesele oskused, mida kasutades oskaks ta juhtida tulemuslikult ja professionaalselt kliendisuhtlust. Samuti annab ülevaate erinevatest kliendi tüüpidest ja arusaama, kuidas kliendid otsustavad. Lektorid: Heli Künnapuu, Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa31/03/2020 Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle – 6 tundi, 129 €*

Koolitus “Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle” annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada: millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte; mida järelevalvemenetluses saab kontrollida; kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia; millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere31/03/2020 Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine – 4 tundi, 99 €*

Koolituse “Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine” eesmärk on anda ülevaade korteriühistu põhikirjale ja kodukorrale kehtestatud reeglitest. Koolitus annab ülevaate, kas koostada korteriühistule põhikiri või piirduda kodukorraga. Lektor Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Kaja Lilloja01/04/2020 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt – 4 tundi, 99 €*

Koolituse “Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt” eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisel täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad. Lektor: Kaja Lilloja. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, KÜ Arvepidamise OÜ juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli lektor02/04/2020 Korteriühistu raamatupidamine ja majandusaasta aruande koostamine – 6 tundi, 129 €* – UUS!

Koolituse „Korteriühistu raamatupidamine ja majandusaasta aruande koostamine“ eesmärk on anda osalejatele ülevaade, kuidas läbi viia ja korraldada korteriühistu raamatupidamine nii, et see oleks korteriühistu liikmetele, juhatusele ja revisjonikomisjonile läbipaistev ja selge ning vastaks Eesti Vabariigi seadustele. Lektor: Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark07/04/2020 Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel – 4 tundi, 75 €*

Seminar annab ülevaate erinevatest kinnisvarasektoriga seotud investeerimisvõimalustest, mis on kättesaadavad ja jõukohased kõigile väikeinvestoritele. Lektor: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

08/04/2020 Kinnisvaraõiguse ABC – 6 tundi, 129 €*

Koolituse eesmärgiks on välja tuua ja lahti seletada olulised õigusaktid ja seadused, mis on vajalikud kõigile, kes töötavad või tegelevad investeerimisega kinnisvarasektoris. Samuti annab ka oskuse koostada üürilepingut.  Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru

Ruth Andresen09/04/2020 Ärikinnisvara vahendamine – 6 tundi, 129 €*

Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” pühendub ärikinnisvara sektori omapärade väljatoomisele. Räägime ärikinnisvara tehingupoolte ootustest ja sellest, kuidas kinnisvaramaakler saab need ootused edukalt rahuldada. Anname praktilisi nõuandeid igapäevaseks käitumiseks, kuidas ärikinnisvara vahendamise äris edukas olla. Lektor: Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige14/04/2020 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine – 4 tundi, 99 €* – UUS!

Koolituse eesmärk on anda osalejatele oskus koostada oma vajadustele vastav üürileping. Samuti saab osaleja põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist ja nõuanded eluruumi üleandmise akti koostamiseks. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Raul Keba16/04/2020 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika – 6 tundi, 129 €*

Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustada uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid. Lektor: Raul Keba. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere, Raid & Ko OÜ jurist16/04/2020 Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada – 4 tundi, 99 €*

Koolituse “Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?” eesmärk on anda ülevaade korteriühistu võlglastega tegelemise võimalustest ja õiguslikest alustest. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen21/04/2020 Kinnisvara müügikoolitus – 8 tundi, 149 €*

“Kinnisvara müügikoolitus” annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast. Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks. Lektorid: Reelika-Tammemäe-Kadak, Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa23/04/2020 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine – 6 tundi, 129 €*

Koolituse “Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine” eesmärk on tutvustada  viimase aja kohtupraktika põhjal, millistel juhtudel ning milliseid õiguskaitsevahendeid on kinnisvara ostjal võimalik müüja suhtes rakendada, kui selgub, et ostetud korteril või majal ilmnevad puudused. Lisaks selgitatakse müügigarantii olemust ja sisu. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

28/04/2020 Korteriühistu juhtmine ja asjaajamine – 8 tundi, 149€ – UUS!

Koolituse „Korteriühistu juhtimine ja asjaajamine“ eesmärk on anda osalejatele ülevaade kõigist olulistest muudatustest, mis leiavad aset korterelamutes peale 2018. aastal kehima hakkavat uut korteriomandi- ja korteriühistuseadust. Lektorid: Evi Hindpere, Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa29/04/2020 Kasutusloa menetlus ja ehitamise dokumenteerimine – 6 tundi, 129 €*

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Lisaks räägime ehitamise käigus koostatavatest dokumentidest (ehitusdokumendid) ja dokumentidest, mis on vajalikud kasutusloa saamiseks. Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Heli Künnapuu30/04/2020 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga? – 4 tundi, 119 €*

Koolituse eesmärk on anda inimesele  toimetuleku oskused, mida saab  kasutada, kui olukord muutub kliendisuhtluses konfliktseks. Koolitus annab oskused kasutada erinevates olukordades erinevaid suhtlemisvõtteid ja oskuse analüüsida oma käitumist konfliktisituatsioonis; Lektorid: Heli Künnapuu, Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, KÜ Arvepidamise OÜ juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli lektor12/05/2020 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine – 6 tundi, 129 €* – UUS!

Koolitus „Kinnisvara arendusprojekti juhtimine” annab ülevaate kinnisvaraarenduse protsessi etappidest ja nende keerukusest ning ajalisest kestvusest, praktilised teadmised, kuidas juhtida kinnisvaraarenduse protsessi ning kuidas arendusprotsess läbida kõige väiksema ajakuluga ning võimalikult väheste probleemidega. Lektorid: Tõnu Toompark, Andrus Väärtnõu, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

Andres Teder19/05/2020 Kinnisvara hindamise ABC – 6 tundi, 129 €*

Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” annab ülevaate hindamise eesmärkidest, hindamistoimingutest, hindamise headest tavadest. Detailsemalt vaatleme hindamisstandardeid ja hindamismetoodikaid. Koolitus annab hea arusaama hindamisaruande ülesehitusest ja koostamisest. Lektor: Andres Teder. Loe edasi… Registreeru…

Heli Künnapuu28/05/2020 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida – 4 tundi, 119 €*

Koolituse eesmärk on anda oskusi, muuta müügitehing edukaks, teades müügipsühholoogia alustõdesid ja klientide ostustrateegiaid. Koolitusel osaleja saab aru, mis on need omadused ja tegevused mis tagavad talle müügiprotsessis edu. Ning oskab teadlikult tegelda enda motivatsiooni hoidmisega. Lektorid: Heli Künnapuu, Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKOGU AEG: Regulaarsed kinnisvaraturu ülevaated

Regulaarselt jaanuaris, aprillis ja septembris koostatavad kinnisvaraturu ülevaated annavad detailse seisu Eesti elamispindade turu arengusuundadest ja valupunktidest. Ülevaadete esitlused toimuvad tellija juures temaga kokkulepitud ajal. Ülevaateid koostab ja esitleb: Tõnu Toompark. Loe edasi…

* Kõik hinnad on toodud ilma käibemaksuta!

Koolituse tellimiseks palun helista +372 525 6655 (Margot Toompark), kasuta allolevat tellimisvormi või saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.

Tellimisvorm

Nimi/nimed (nõutav):
Ettevõte/aadress:
Telefon (nõutav):
Meiliaadress (nõutav):
Vali koolitus (nõutav):
25.02.2020 Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine26.02.2020 Kinnisvaraturu ülevaade 2020 I kvartal27.02.2020 Üürikoolitus03.-05.03.2020 Kinnisvara ABC10.03.2020 Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit10.03.2020 Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused11.03.2020 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika12.03.2020 Kaubanduspinnad – tänavakaubandus ja kaubanduskeskused17.-25.03.2020 Kinnisvara täiendkoolitus19.03.2020 DiSC müügipsühholoogia kinnisvaramaakleritele26.03.2020 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine30.03.2020 Kuidas edukalt kliendsuhtlust juhtida31.03.2020 Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle31.03.2020 Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine01.04.2020 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt02.04.2020 Korteriühistu raamatupidamine ja majandusaasta aruande koostamine07.04.2020 Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel08.04.2020 Kinnisvaraõiguse ABC09.04.2020 Ärikinnisvara vahendamine14.04.2020 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine16.04.2020 Kuidas korteriühistu võlglastega hakkama saada21.04.2020 Kinnisvara müügikoolitus23.04.2020 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine16.04.2020 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika28.04.2020 Korteriühistu juhtimine ja asjaajamine29.04.2020 Kasutusloa menetlus ja ehitamise dokumenteerimine30.04.2020 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?12.05.2020 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine19.05.2020 Kinnisvara hindamise ABC28.05.2020 Müügipsühholoogia ja ostustrateegiadTõnu Toompark: Elamispindade uusarenduste ülevaadeMuu koolituse soov - täpsusta kommentaaris
Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud:
Kinnisvaraõiguse ABC (2018) 17 € (tavahind 17,99 €)Planeerimisseadus ja selle rakendamine 15 € (tavahind 15,99 €)Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 17 € (tavahind 14,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 14 € (tavahind 18,99 €)Kuidas müüa kinnisvara? 12 € (tavahind 13,99 €)Korter üürile... 13 € (tavahind 16,99 €)Kinnisvaramaakleri ABC 14 € (tavahind 16,99 €)Nõuanded koduostjale 13 € (tavahind 13,99 €)Pärimine 14 € (tavahind 16,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 13 € (tavahind 13,99 €)Kinnisvara hindamine 74 € (tavahind 78,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 11 € (tavahind 11,99 €)
Kommentaar:
Liitun meililistiga
Olen tutvunud Kinnisvarakool OÜ õppekorralduse alustega

 

Kinnisvarakoolis järgmisena:

Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine