Koolitused

Kinnisvarakool OÜ pakub mitmeid koolitusi ja seminare kinnisvaravaldkonnast, mis haakuvad kinnisvaraturu, kinnisvaravahenduse, juriidilise poole, aga ka ehitusvaldkonnaga.

Martina Proosa29/11/2021 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine – 6 tundi, 175 €

Koolitusel tutvustatakse detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme. Veel vaadatakse, millised on detailplaneeringu seosed teiste planeeringutega ja detailplaneeringu alusel antavate lubadega. Koolitusel käsitletakse ka kohalike omavalitsuste praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen06/12/2021 Ärikinnisvara vahendamine – 6 tundi, 199 €

Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” tutvustab osalejatele ärikinnisvara spetsiifikat, kuidas sõlmida ja lõpetada ärikinnisvara lepinguid ning kuidas olla edukas ärikinnisvara äris. Koolitusel saab teadmised äripindade olemusest ja erisustest võrreldes elamispindadega ning äripindade tehingute poolte õigustest ja kohustusest. Lektor: Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, KÜ Arvepidamise OÜ juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli lektor07/12/2021 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine – 6 tundi, 199 €

Koolitus annab ülevaate kinnisvaraarenduse protsessi etappidest ja nende keerukusest ning ajalisest kestvusest; praktilised teadmised, kuidas juhtida kinnisvaraarenduse protsessi ning kuidas arendusprotsess läbida kõige väiksema ajakuluga ning võimalikult väheste probleemidega. Lektorid: Tõnu Toompark, Andrus Väärtnõu, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere, Raid & Ko OÜ jurist07/12/2021 Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada –3 tundi, 99 €

Koolitus “Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?” annab ülevaate, milliseid võlgnevusi on võimalik sisse nõuda ja millise aja jooksul seda teha saab ning milliseid meetmeid võib korteriühistu võlgniku suhtes rakendada. Samuti saab teada kuidas võlgnevusi sisse nõuda ning mis on korteriühistu pandiõigus. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige09/12/2021 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine – 4 tundi, 124 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele oskus koostada oma vajadustele vastav üürileping. Samuti saab osaleja põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist ja nõuanded eluruumi üleandmise akti koostamiseks. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige11…13/01/2022 Kinnisvara ABC – 18 tundi, 299 €

Koolitus “Kinnisvara ABC” annab hea tervikliku sissejuhatuse kinnisvaramaailma. Koolituse käigus tutvustatakse erinevaid kinnisvaravaldkondi alates finantseerimisest, hindamisest, arendamisest, planeerimisest, ehitamisest ja maakleritegevusest kuni juriidikani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula. Loe edasi… Registreeru…

Andres Teder18/01/2022 Kinnisvara hindamise ABC – 6 tundi, 199 €

Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” annab ülevaate hindamise eesmärkidest, hindamistoimingutest, hindamise headest tavadest. Detailsemalt vaatleme hindamisstandardeid ja hindamismetoodikaid. Koolitus annab hea arusaama hindamisaruande ülesehitusest ja koostamisest. Lektor: Andres Teder. Loe edasi… Registreeru…

Eduard Sorokin19/01/2022 Investeerimine ärikinnisvarasse – 4 tundi, 124 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmisi ärikinnisvarast ja erinevatest võimalustest sellesse investeerida. Koolitusele on oodatud kõik praegused ja tulevased investorid, kes soovivad laiendada oma investeerimisportfelli. Lektor: Eduard Sorokin. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark20/01/2022 Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel – 6 tundi, 175 €

Seminar annab ülevaate erinevatest kinnisvarasektoriga seotud investeerimisvõimalustest, mis on kättesaadavad ja jõukohased kõigile väikeinvestoritele. Lektorid: Tõnu Toompark, Gerdi Arst. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige25/01/2022 Üürikoolitus – 8 tundi, 224 €

Koolitus annab põhjalikud teadmised eluruumide üüriäri õiguslikust regulatsioonist, praktiliste näidete baasil infot üürivaidlustest kohtus ja üürivaidluskomisjonis. Vaatleme ka eluruumide üüriäri majanduslikku tausta, tasuvust ja riske läbi praktilise äriplaani. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Gerdi Arst ja Karl Märka. Loe edasi… Registreeru…

Anneli Salk26/01/2022 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida – 4 tundi, 99 €

Koolituse eesmärk on anda inimesele oskused, mida kasutades oskaks ta juhtida tulemuslikult ja professionaalselt kliendisuhtlust. Samuti annab ülevaate erinevatest kliendi tüüpidest ja arusaama, kuidas kliendid otsustavad. Lektor: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru

Evi Hindpere

26/01/2022 Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused – 3 tundi, 99€

Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu juhatuse õigustest ja kohustustest korteriühistu juhtimisel vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja kohtupraktikale. Koolitus annab praktilisi nõuandeid korteriühistu juhtimiseks ning muudatuste elluviimiseks. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa01/02/2022 Kasutusluba ja selle taotlemine – 6 tundi, 175 €

Koolituse eesmärk on anda ülevaade kasutusloa olemusest, kasutusloa andmise menetlusest ning sellega seotud probleemidest. Lisaks räägime ehitamise käigus koostatavatest dokumentidest (ehitusdokumendid) ja dokumentidest, mis on vajalikud kasutusloa saamiseks. Koolitusel käsitletakse igapäevast praktikat ja tuuakse näiteid Riigikohtu praktikast. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige03/02/2022 Kinnisvaraturu ülevaade 2022 I kvartal – 4 tundi, 99 € – UUENDATUD IGAL KORRAL!

Koolitus/seminar „Kinnisvaraturu ülevaade“ annab praktilise elamispindade turuülevaate. Tegemist on Eesti kõige põhjalikuma elamispindade turuülevaate esitlusega, mis uurib sügavalt hetkesündmuseid ja vaatab prognoosides ettepoole pool-poolteist aastat. Lektor: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere, Raid & Ko OÜ jurist03/02/2022 Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine – 4 tundi, 99 €

Koolituse „Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine“ eesmärk on anda ülevaade korteriühistu põhikirjale ja kodukorrale kehtestatud reeglitest. Koolitusel osaleja on saanud ülevaate nõuetest korteriühistu kodukorrale. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Kaja Lilloja08/02/2022 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt – 4 tundi, 99 €

Koolituse “Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt” eesmärk on anda põhjalik ülevaade kohtutäituri tegevusest kinnisvara realiseerimisel täitemenetluse protsessis, kinnisvara enampakkumisest ja kanalitest, mille kaudu kohtutäiturid kinnisvara müüvad. Lektor: Kaja Lilloja. Loe edasi… Registreeru…

Evelin Org10/02/2022 Kinnisvaraturundus – 6 tundi, 199 €

Koolituse eesmärk on anda  osalejatele teadmisi ja oskusi enda isiku ning oma objektide turundusliku sõnumi edastamiseks.  Sisukam ja läbimõeldum turunduskampaania aitab olla edukam müügis ja leida rohkem potentsiaalseid kliente. Lektorid: Evelin Org, Jana Kivi.  Loe edasi… Registreeru

Tanel Tiits15/02/2022 Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine – 4 tundi, 175 €

Koolituse eesmärk on anda kaasaaegne ülevaade kinnisvara olemusest ja selle tehnohooldusest. Eraldi pööratakse tähelepanu tehnohoolduse töödele, mida peab kindlasti teostama, et oleks täidetud erinevad õigusaktidest tulenevad nõuded. Lektor: Tanel Tiits. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa17/02/2022 Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus ja kohustuslikud nõuded – 6 tundi, 175 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi 20.02.2020 jõustunud määrusest, mis reguleerib ehitamise dokumenteerimist. Enamus juhtudel on kohustus ehitamine dokumenteerida. Ehitamise peab dokumenteerima ehitaja, kuid omanik peab tagama, et tema ehitisega seotud dokumendid on korras. Koolitusel tutvustatakse määruses toodud nõudeid ning selgitatakse, mis on võrreldes kehtivuse kaotanud määrusega muutunud. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

22/02/2022 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga? – 4 tundi, 99 €

Koolituse eesmärk on anda inimesele toimetuleku oskused, mida saab kasutada, kui olukord muutub kliendisuhtluses konfliktseks. Koolitus annab oskused kasutada erinevates olukordades erinevaid suhtlemisvõtteid ja oskuse analüüsida oma käitumist konfliktisituatsioonis. Lektor: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Martin Hein22/02/2022 Investeeringute kajastamine raamatupidamises – 4 tundi, 175 €

Koolituse eesmärk on aidata investoritel ja ettevõtjatel paremini aru saada oma investeeringute sisust raamatupidamises ja suunata neid enne tehingute tegemist pikemaajaliselt ette mõtlema. Koolituse tulemusena oskavad ettevõtjad küsida ja raamatupidajad vastata, miks ja kuidas mingit investeeringut kajastada. Lektor: Martin Hein. Loe edasi… Registreeru…

Tõnu Toompark, KÜ Arvepidamise OÜ juhatuse liige, Tallinna Tehnikaülikooli lektor08/03/2022 Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit – 6 tundi, 175 €

Koolituse eesmärk on anda praktiline ülevaade üüriäri uuest ja kasvavast trendist ehk lühiajalisest üürimisest ja teadmine, kuidas selle tegevusega maksimeerida kinnisvarast saadavat kasumist. Lektorid: Gerdi Arst, Evelin Org. Loe edasi… Registreeru…

Dmitri Rozenblat09/03/2022 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika – 4 tundi, 124 €

Koolitus annab põhjaliku ja praktilise ülevaate maksukohustustest, millega peaks arvestama iga kinnisvara omanik, arendaja ja kinnisvaratehingutega kokku puutuv spetsialist. Koolituse käigus selgitame ettevõtjate ja eraisikute maksukohustuste erinevust, räägime erinevate maksuvabastuste rakendamise võimalustest ja toome praktilisi näiteid. Lektor: Dmitri Rozenblat. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa10/03/2022 Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks – 6 tundi, 175 €

Koolitus annab riikliku järelevalve tegemiseks vajalikke teadmisi. Muu hulgas saab teada, millal algatada järelevalvemenetlus ja millal mitte; mida järelevalvemenetluses saab kontrollida; kuidas õigesti ja tulemuslikult järelevalvemenetlust läbi viia; millised võimalused on riikliku järelevalve läbiviijal rikkuja korrale kutsumiseks. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Pille Kaarlõp

15/03/2022 Korteriühistu aastaaruande koostamise ja vormistamise aktuaalsed probleemid – 4 tundi, 99 €

Koolituse eesmärk on anda ülevaade korteriühistu aastaaruande koostamise põhialustest ja printsiipidest, mida tuleb aastaaruande korrektsel koostamisel jälgida. Lektor: Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige16/03/2022 Üüriinvesteeringute finantsanalüüs – 4 tundi, 99 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade kinnisvarainvesteeringute finantsanalüüsi olemusest ja protsessidest ning tutvustada olulisemaid finantsanalüüsi suhtarve ja õpetada, kuidas neid suhtarve enda kasuks tööle panna. Kõik osalejad saavad Excel’i tabelina praktilise tööriista üüriinvesteeringu finantsanalüüsi läbiviimiseks. Lektor: Tõnu Toompark. Loe edasi… Registreeru…

Raul Keba17/03/2022 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika – 6 tundi, 199 €

Koolituse eesmärk on anda värske ülevaade planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustada uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid. Lektor: Raul Keba. Loe edasi… Registreeru…

22…30/03/2022 Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKinnisvara täiendkoolitus – 28 tundi, 324 €

Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest. Lektorid: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Marko Sula, Liina Laks, Kaido Kaljuste. Loe edasi… Registreeru…

Martina Proosa24/03/2022 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine – 6 tundi, 175 €

Koolituse eesmärk on tutvustada viimase aja kohtupraktika põhjal, millistel juhtudel ning milliseid õiguskaitsevahendeid on kinnisvara ostjal võimalik müüja suhtes rakendada kui selgub, et ostetud korteril või majal ilmnevad puudused. Lisaks selgitatakse müügigarantii olemust ja sisu. Lektor: Martina Proosa. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

31/03/2022 Korteriühistu juhtimise ABC – 8 tundi, 224 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade korteriühistu juhtimisega seonduvatest õigusaktidest ja korteriühistu raamatupidamise korraldamisest. Koolituse läbinu saab ülevaate korteriühistu juhtimist puudutavatest olulistest sätetest alates üldkoosoleku kokkukutsumisest kuni majandusaasta aruande kinnitamiseni. Lektorid: Evi Hindpere, Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru…

Ruth Andresen12/04/2022 Kinnisvara müügikoolitus – 8 tundi, 224 €

“Kinnisvara müügikoolitus” annab teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest, müügipsühholoogiast. Koolituse teine osa keskendub praktilistele müüginippidele, mis aitavad muuta kinnisvaramüügi protsessi edukaks ja nauditavaks. Lektorid: Jana Kivi, Ruth Andresen. Loe edasi… Registreeru…

Anneli Salk

13/04/2022 Müügipsühholoogia ja ostustrateegiad – 4 tundi, 99 €

Koolituse eesmärk on anda oskused muuta müügitehing edukaks teades müügipsühholoogia alustõdesid ja klientide ostustrateegiaid. Koolitusel osaleja saab aru, mis on need omadused ja tegevused, mis tagavad talle müügiprotsessis edu ning oskab teadlikult tegeleda enda motivatsiooni hoidmisega. Lektor: Anneli Salk. Loe edasi… Registreeru…

Evi Hindpere

21/04/2022 Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine – 3 tundi, 99 €

Koolituse eesmärk on anda juhised, kuidas kokku kutsuda ja läbi viia korteriühistu üldkoosolekut, järgides korteriomandi- ja korteriühistuseadust ning teisi õigusakte. Samuti saab koolitusel ülevaate hääleõigusest ja hääletusnõuetest. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru…

Pille Kaarlõp

03/05/2022 Korteriühistu revisjonikomisjoni töö korraldamine – 4 tundi, 99 €

Koolituse eesmärk on anda osalejatele juhiseid, kuidas korraldada korteriühistu revisjonikomisjoni tööd ja millised on revisjonikomisjoni töö ülesanded ja eesmärgid. Lektor: Pille Kaarlõp. Loe edasi… Registreeru

Evi Hindpere

05/05/2022 Kinnisvaraõiguse ABC – 6 tundi, 175 €

Koolituse eesmärk on välja tuua ja lahti seletada olulised õigusaktid ja seadused, mis on vajalikud kõigile, kes töötavad või tegelevad investeerimisega kinnisvarasektoris. Samuti annab ka oskuse koostada üürilepingut. Lektor: Evi Hindpere. Loe edasi… Registreeru

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ ja Kinnisvarakool OÜ juhatuse liigeKOGU AEG: Regulaarsed kinnisvaraturu ülevaated

Regulaarselt jaanuaris, aprillis ja septembris koostatavad kinnisvaraturu ülevaated annavad detailse seisu Eesti elamispindade turu arengusuundadest ja valupunktidest. Ülevaadete esitlused toimuvad tellija juures temaga kokkulepitud ajal. Ülevaateid koostab ja esitleb: Tõnu Toompark. Loe edasi…

Koolituse tellimiseks palun helista +372 525 6655 (Margot Toompark), kasuta allolevat tellimisvormi või saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.

Tellimisvorm

  Nimi/nimed (nõutav):
  Ettevõte/aadress:
  Telefon (nõutav):
  Meiliaadress (nõutav):
  Vali koolitus (nõutav):
  29.11.2021 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine06.12.2021 Ärikinnisvara vahendamine07.12.2021 Kinnisvara arendusprojekti juhtimine07.12.2021 Kuidas korteriühistu võlglastega hakkama saada09.12.2021 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine11.-13.01.2022 Kinnisvara ABC18.01.2022 Kinnisvara hindamise ABC19.01.2022 Investeerimine ärikinnisvarasse20.01.2022 Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel25.01.2022 Üürikoolitus26.01.2022 Kuidas edukalt kliendisuhtlust juhtida26.01.2022 Korteriühistu juhtimise õiguslikud alused01.02.2022 Kasutusluba ja selle taotlemine03.02.2022 Kinnisvaraturu ülevaade 2022 I kvartal03.02.2022 Korteriühistu põhikirja ja kodukorra koostamine08.02.2022 Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt10.02.2022 Kinnisvaraturundus15.02.2022 Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine17.02.2022 Ehitamise dokumenteerimise vajalikkus ja kohustuslikud nõuded22.02.2022 Kuidas tulla toime “raske” kliendiga?22.02.2022 Investeeringute kajastamine raamatupidamises08.03.2022 Lühiajaline üürimine – kuidas maksimeerida kasumit09.03.2022 Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika10.03.2022 Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks15.03.2022 Korteriühistu aastaaruande koostamise ja vormistamise aktuaalsed probleemid16.03.2022 Üüriinvesteeringute finantsanalüüs17.03.2022 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku uus rakendus- ja kohtupraktika22.-30.03.2022 Kinnisvara täiendkoolitus24.03.2022 Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine31.03.2022 Korteriühistu juhtimise ABC12.04.2022 Kinnisvara müügikoolitus13.04.2022 Müügipsühholoogia ja ostustrateegiad21.04.2022 Korteriühistu üldkoosoleku läbiviimine03.05.2022 Korteriühistu revisjonikomisjoni töö korraldamine05.05.2022 Kinnisvaraõiguse ABCTõnu Toompark: Elamispindade uusarenduste ülevaadeMuu koolituse soov - täpsusta kommentaaris
  Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud:
  Kinnisvaraõiguse ABC (2018) 15 € (tavahind 17,99 €)Planeerimisseadus ja selle rakendamine 12 € (tavahind 14,99 €)Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 15 € (tavahind 17,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 12 € (tavahind 14,99 €)Kuidas müüa kinnisvara? 12 € (tavahind 14,99 €)Kinnisvaramaakleri ABC 15 € (tavahind 17,99 €)Nõuanded koduostjale 12 € (tavahind 14,99 €)Pärimine 15 € (tavahind 17,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 12 € (tavahind 14,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 10 € (tavahind 12,99 €)
  Kommentaar:
  Liitun meililistiga
  Olen tutvunud Kinnisvarakool OÜ õppekorralduse alustega

   

  Kinnisvarakoolis järgmisena:

  29.11.2021 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine