Kinnisvara täiendkoolitus

Siin lehel:
Üldinfo / Programm / Õpiväljund / Toimumine ja maksumus / REGISTREERUMINE / Osalejad arvavad

Koolituse üldinfo

Kinnisvara täiendkoolitusKoolituse sihtrühm

Kinnisvara täiendkoolitus on suunatud kõigile inimestele, kes soovivad õppida kinnisvara temaatikat süvendatult. Samuti on kursus suunatud  kinnisvaramaakleritele ja kinnisvaraspetsialistidele enesetäienduseks ja kutseeksami ettevalmistuseks.

Kinnisvara täiendkoolitus on mõeldud just Sulle juhul kui:

 • soovid arendada seniseid teadmisi kinnisvarasektorist ja juriidikast;
 • soovid värsket vaadet kinnisvarasektori majanduslikust aspektist;
 • soovid pakkuda enda klientidele paremat ja kvaliteetsemat teenust;
 • soovid läbida maakleri kutseeksami.

Koolituse eesmärk

Kinnisvara täiendkoolituse” eesmärgiks on  läbida kõik oluline info, mis on vajalik aktiivse ja eduka kinnisvara-alase karjääri aluseks. Kinnisvara täiendkoolitus sobib väga hästi maakleri kutseeksami ettevalmistuseks. Suur osa koolitusest ehk 12 tundi on pühendatud juriidiliste teemade käsitlemisele. See on valdkond, milles maakleritelt oodatakse sageli kõrget pädevust.

Koolitus annab

Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest.

Kaasa saad abimaterjalid oma teadmiste täiendamiseks.

Kinnisvaramaaklerite koolituse lõpetamise tunnistus on Sulle heaks soovituskirjaks kinnisvaramaakleriks kandideerimisel. Aktiivsetele koolitusel osalejatele garanteerime tööpakkumised.

Võimalik läbida eraldi koolitusel kinnisvaraõiguse loengu osad, mahuga 12 akadeemilist tundi.

Koolituse programm

Esimene päev – Kinnisvaraõigus (6 tundi)

Kell Teema Lektor
10.00-11.30 Tsiviilseadustiku üldosa seadus

 • Esemed, kasu ja kulutused
 • Tehingud:
  • tehingu vorm
  • tehingu tühistamine
  • esindus
  • tähtaeg
  • nõude aegumine
  • osalised
 • Füüsilised isikud:
  • õigus- ja teovõime
  • otsusevõimetus
  • isiku teatmata kadunuks ja surnuks tunnistamine
 • Juriidilised isikud:
  • avalik-õiguslikud juriidilised isikud
  • eraõiguslikud juriidilised isikud

Evi HindpereEvi Hindpere,
Raid & Ko OÜ jurist

11.30-11.45 Vaheaeg
11.45-13.15 Perekonnaseadus

 • Abikaasade varasuhte liigid:
  • ühis- ja lahusvara
  • vara juurdekasvu tasaarvestus
  • abieluvaraleping
 • Lapse ja eestkostetava varaga tehingute tegemine

Pärimisseadus

 • Pärimise alused:
  • pärimine seaduse järgi
  • pärimine testamendi järgi
  • abikaasade vaheline testament
  • pärimisleping
 • Sundosa
 • Kaaspärijad

Evi HindpereEvi Hindpere,
Raid & Ko OÜ jurist

13.15-14.00 Vaheaeg
14.00-15.30 Rahvastikuregistri seadus

 • Elukoht
 • Elukoha registreerimine

Asjaõigusseadus

 • Omand
 • Piiratud asjaõigused:
  • servituudid
  • hoonestusõigus
  • ostueesõigus
  • pandiõigus
 • Kinnisomandi ulatus
 • Kinnisomandi kitsendused
 • Kinnistusraamat:
  • asjaõigused
  • märked

Evi HindpereEvi Hindpere,
Raid & Ko OÜ jurist

Teine päev – Kinnisvaraõigus (6 tundi)

Kell Teema Lektor
10.00-11.30 Õigussüsteem ja õigusharud

Võlaõigusseadus

 • Võlasuhte üldalused:
  • dispositiivsus
  • hea usu põhimõte
  • head kombed
 • Võõrandamislepingud:
  • sõlmimine
  • täitmine
  • rikkumine
  • lõpetamine
 • Ostueesõigusega müük
 • Õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumisel
 • Juhusliku hävimise riisiko

Kasutuslepingud:

 • Üüri- ja rendileping
 • Tasuta kasutamise leping
 • Laenuleping jm

Evi HindpereEvi Hindpere,
Raid & Ko OÜ jurist

11.30-11.45 Vaheaeg
11.45-13.15 Notari osa kinnisvaratehingutes

 • Notar ja notariaalsed toimingud
 • Notaritasud ja riigilõivud
 • Apostill ja legaliseerimine

Kinnisasja omandamise kitsendamine

Kinnisvara maksustamine

 • Tulumaks
 • Käibemaks

Evi HindpereEvi Hindpere,
Raid & Ko OÜ jurist

13.15-14.00 Vaheaeg
14.00-15.30 Haldusorganid

 • Korteriühistu
 • Hooneühistu
 • Ühisus

Vaidluste lahendamine

 • Kohus
 • Üürikomisjon

Evi HindpereEvi Hindpere,
Raid & Ko OÜ jurist

Kolmas päev (8 tundi)

Kell Teema Lektor
10.00-11.30 Kinnisvaravahendus ja maakleritegevus

 • maakleriteenuse sisu, seadusandlus, maakleri roll
 • Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda (EKMK)
 • EKMK heade tavade koodeks
 • kinnisvaramaakleri kutsenõuded
Eva VaagertEva Vaagert,
jurist
11.30-13.15 Näidisülesannete lahendamine Eva VaagertEva Vaagert,
jurist
13.15-14.00 Vaheaeg
14.00-15.30 Detailplaneeringud ja projekteerimine

 • planeerimise alused
 • arendusprojekt ja selle juhtimine
 • detailplaneeringute koostamine
 • detailplaneeringu menetlemise probleemid
 • keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH)
 • maakorraldus ja kruntimine

Marko Sula
Marko Sula,
Noblessner Arendus OÜ

15.30-15.45 Vaheaeg
15.45-17.15 Detailplaneeringud ja projekteerimine

 • projekteerimine
  • eskiis
  • eelprojekt
  • põhiprojekt
  • tööprojekt
 • ehitusluba
 • ehitusprotsessi kavandamine ja ehitamine
 • ehitusjärelevalve
 • kasutusluba

Marko Sula
Marko Sula,
Noblessner Arendus OÜ

Neljas päev (8 tundi)

Kell Teema Lektor
10.00-11.30 Kindlustamine

 • kindlustuse olemus
 • kindlustusriskid
 • kindlustusleping
 • kindlustatud ese
 • kindlustusperiood ja -makse
 • kindlustussumma ja -väärtus
 • kindlustuskaitse
 • kindlustusjuhtum
 • kahjude kindlakstegemine
 • kindlustus ja hüpoteegipidaja
 • kahju hüvitamine
 • kindlustatud asja võõrandamine
 • nõuete aegumine

Kaspar KaurKaspar Kaur,
Swedbanki varakindlustuse valdkonnajuht

11.30-11.45 Vaheaeg
11.45-13.15 Kinnisvaraturg, turuanalüüs

 • turg ja kinnisvaraturg
 • nõudlus ja pakkumine, turutasakaal
 • nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul
 • kinnisvaraturu efektiivsus
 • kinnisvaraturu tsüklilisus
 • turuanalüüs
 • kinnisvaraturgu mõjutavad tegurid

Tõnu ToomparkTõnu Toompark,
Adaur Grupp OÜ analüütik, kutseline koolitaja

13.15-14.00 Vaheaeg
14.00-15.30 Kinnisvara finantseerimine, investeeringud

 • kinnisvarainvesteeringu omadused
 • investeerimine ja risk
 • tootlus ja risk
 • finantsvõimendus
 • hüpoteek ja hüpoteeklaenud
 • laenuandjad, intressimäärad

Tõnu ToomparkTõnu Toompark,
Adaur Grupp OÜ analüütik, kutseline koolitaja

15.30-15.45 Vaheaeg
15.45-17.15 Kinnisvara hindamine

 • hind, maksumus, väärtus
 • väärtuste liigid
 • vara parim kasutus
 • hindamismeetodid
 • hindamismeetodite eelised ja puudused
 • hindamisaruanne
Tõnu ToomparkTõnu Toompark,
Adaur Grupp OÜ analüütik, kutseline koolitaja

Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.

Õpiväljund

 • Koolitusel osalenu on võimeline alustama tööd kinnisvara maaklerina.
 • Koolitusel osalenu teab kõiki talle tema kinnisvaraalases töös vajalikke seadusi.
 • Koolitusel osalenu on kursis kõikide Eestis maaklertegevust reguleerivate dokumentidega.
 • Koolitusel osaleja on saanud ülevaate ja ettevalmistuse osalemaks kinnisvaramaaklerite kutseeksamil.

Täiendav koolitus

Täiendavalt soovitame edasijõudnute koolitusel osalejatele osaleda ka Kinnisvarakool OÜ koolitustel:

Koolituse toimumisajad ja maksumus

Kinnisvara täiendkoolitus toimub neljal õppepäeval (kokku 28 akadeemilist tundi). Koolitus toimub Tallinna kesklinnas, täpne toimumiskoht sõltub õpperühma suurusest.

Järgmine koolitus toimub 20…28/03/2019:

kolmapäev 20/03/2019 kell 10.00-15.30;
neljapäev 21/03/2019 kell 10.00-15.30;
kolmapäev 27/03/2019 kell 10.00-17.15;
neljapäev 28/03/2019 kell 10.00-17.15.

Koolituse maksumus:

 • 4-päevane koolitus – 249 € (hind toodud ilma käibemaksuta). Koolituse hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.
 • 2-päevane koolitus, kinnisvaraõiguse loengud – 149 €  (hind toodud ilma käibemaksuta). Koolituse hind sisaldab õppematerjale ja kohvipause.

Hind koos käsiraamatutega:

 • Koolitus “Kinnisvara täiendkoolitus” + käsiraamat “Kinnisvaraõiguse ABC. Uus ja täiendatud väljaanne” – 259 €, hinnale lisandub käibemaks.
 • Koolitus “Kinnisvara täiendkoolitus” + käsiraamat “Kinnisvaramaakleri ABC” – 259 €, hinnale lisandub käibemaks.
 • Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitusel osalenutele tööpakkumised tegema.

Koolituse tellimine

Koolituse tellimiseks palun:

 • helista telefonile +372 525 6655 (Margot Toompark) või
 • täida allolev tellimisvorm või
 • saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.
Margot Toompark, Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige

Registreerumine

Nimi (nõutav):
Ettevõte/aadress:
Telefon (nõutav):
Meiliaadress (nõutav):
Kommentaar:

Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud.
Kinnisvaraõiguse ABC (2018) 18 € (tavahind 19,99 €)Planeerimisseadus ja selle rakendamine 18 € (tavahind 19,99 €)Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 17 € (tavahind 17,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 18 € (tavahind 18,99 €)Kuidas müüa kinnisvara? 13 € (tavahind 14,99 €)Korter üürile... 13 € (tavahind 16,99 €)Kinnisvaramaakleri ABC 14 € (tavahind 19,99 €)Nõuanded koduostjale 14 € (tavahind 16,99 €)Pärimine 14 € (tavahind 16,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 13 € (tavahind 14,99 €)Kinnisvara hindamine 74 € (tavahind 78,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 13 € (tavahind 14,99 €)

Liitun meililistiga

Osalejad arvavad

Tiina Kotli (Kinnisvara täiendkoolitus 09-2018):
“Head lektorid, nauditav osaleda, kui lisaks suurepärastele teadmistele osatakse neid ka hästi edasi anda.”

Annika Linnamägi (Kinnisvara täiendkoolituse kinnisvaraõiguse osa 03-2017):
“Super hea koolitus, parim koolitaja, kelle koolitusel olen käinud, väga selged seletused. Kui peaksin eksami ära tegema, siis seda kindlasti ilma selle koolituseta ei oleks suutnud. .”

Georg Allikas (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2016):
“Osalesin Kinnisvara täiendkoolitusel. Jäin väga rahule.”

Anne Paluviir (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2016):
“Marko Sula ettekanne oli väga arusaadav ja tõesti kõige huvitavam ja andis palju teadmisi juurde.”

Tanel Ojala (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2016):
“Koolitus tervikuna oli hea und peale ei tulnud 🙂 Ja sain palju infot, mida oma töös ära kasutada.”

Terri Tamm (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2015):
“Väga hea loengusari oma teadmiste värskendamiseks. Palju materjali ja intensiivne. Väga meeldis, et loengud sisaldasid palju elulisi näiteid.”

Anonüümne (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2015):
“Praktiline ja õpetlik koolitus.”

Juta Holm (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2014):
“Ladus, kontsentreeritud, materjalid mahukad. Kõik OK!”

Brenda Mitchell, RE/MAX (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2014):
“Kõik oli väga tore!”

Tiina Siim (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2014):
“Väga hästi korraldatud. Edu!”

Indrek Torv (Kinnisvara täiendkoolitus 04-2014):
“Jäin rahule. Kompetentsed lektorid.”

Katri Lambing, Regio Kinnisvara (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
“Koolitus oli asjalik, materjal piisav, arutelud andsid palju lisa, head elulised näited.”

Peeter Tani (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
“Väga head on loengud, kus on toodud kasutatud kirjanduse loetelu. Tänu võimalusele lisa lugeda tekkis loengus kuuldust palju parem arusaam.”

Anonüümne (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
“Need lektorid, kes valdavad oma teemat hästi ja oskavad ka seda hästi väljendada, neid on rõõm kuulata, kuna teevad asja väga arusaadavaks.”

Anonüümne (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
“Sobiv asukoht ja korralik õppeklass.”

Matis Joab, Seven Real Estate (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
“Kõik lektorid esitasid oma teemat hästi.”

Vaata ka teisi meie koolitustel osalejate arvamusi…

Kinnisvarakoolis järgmisena:

09.10.2018 Kinnisvaraturu ülevaade 2018 aasta IV kvartal – VÄRSKE!