Kinnisvara täiendkoolitus

Koolituse üldinfo

Koolituse sihtrühm

Kinnisvara täiendkoolitus on suunatud kõigile inimestele, kes soovivad õppida kinnisvara temaatikat süvendatult. Lisaks on kursus suunatud  kinnisvaramaakleritele, kinnisvaraspetsialistidele ja kinnisvara hindajatele enesetäienduseks ja kutseeksami ettevalmistuseks.

Kinnisvara täiendkoolitus on mõeldud just Sulle juhul kui:

 • soovid arendada seniseid teadmisi kinnisvarasektorist ja juriidikast;
 • soovid värsket vaadet kinnisvarasektori majanduslikust aspektist;
 • soovid pakkuda enda klientidele paremat ja kvaliteetsemat teenust;
 • soovida saada veel paremaks maakleriks;
 • soovid läbida maakleri kutseeksami.

Koolituse eesmärk

Kinnisvara täiendkoolituse” eesmärgiks on  läbida kõik oluline info, mis on vajalik aktiivse ja eduka kinnisvara-alase karjääri aluseks. Kinnisvara täiendkoolitus sobib väga hästi maakleri kutseeksami ettevalmistuseks. Suur osa koolitusest ehk 12 tundi on pühendatud juriidiliste teemade käsitlemisele. See on valdkond, milles maakleritelt oodatakse sageli kõrget pädevust.

Koolitus annab

Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest.

Kaasa saad abimaterjalid oma teadmiste täiendamiseks.

Kinnisvaramaaklerite koolituse lõpetamise tunnistus on Sulle heaks soovituskirjaks kinnisvaramaakleriks kandideerimisel. Aktiivsetele koolitusel osalejatele garanteerime tööpakkumised.

Koolituse toimumise aeg

Kinnisvara täiendkoolitus toimub neljal õppepäeval:

 • teisipäev 07/05/2024 kell 10.00-17.00;
 • kolmapäev 08/05/2024 kell 10.00-17.00;
 • teisipäev 14/05/2024 kell 10.00-17.00;
 • kolmapäev 15/05/2024 kell 10.00-17.00.

Koolituse auditoorne maht on 32 akadeemilist tundi.

Koolituse programm

Esimene päev (8 tundi)

Kell Teema Koolitaja
10.00-11.30 Õigussüsteem ja õigusharud

Tsiviilõiguse üldosa

 • Isikud
 • Esemed
 • Tehingud
 • Esindus
 • Tähtajad ja tähtpäevad
 • Tsiviilõiguste teostamine ja kaitse
 • Aegumine

Perekonnaõigus

 • Abikaasade varasuhte liigid:
  • Ühis- ja lahusvara
  • Vara juurdekasvu tasaarvestus
  • Varalahusus
 • Abieluvaraleping
 • Lapse ja eestkostetava varaga tehingute tegemine
Evi HindpereEvi Hindpere,
kinnisvarajurist
11.30-11.45 Vaheaeg
11.45-13.15 Pärimisõigus

 • Pärimise alused:
  • Pärimine seaduse alusel
  • Pärimine testamendi alusel
  • Pärimisleping

Asjaõigus

 • Kinnistusraamat:
  • Omand
  • Piiratud asjaõigused
  • Märked ja märkused
  • Kinnisomandi ulatus
 • Võõral maatükil viibimine

Ehitisregister

Evi HindpereEvi Hindpere,
kinnisvarajurist
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Korteriomand ja korteriühistu

 • Korteriomandi koosseis
 • Korteriühistu juhtimine
 • Korteriühistu lõpetamine

Hooneühistu

Rahvastikuregister

Kinnisasja omandamise kitsendused

Evi HindpereEvi Hindpere,
kinnisvarajurist
15.15-15.30 Vaheaeg
15.30-17.00 Kinnisvara andmebaasid ja registrid

 • Eestis kasutatavad andmebaasid ja registrid
 • Kinnistusregister
 • Ehitisregister
 • Maaregister
 • Planeeringute register
 • Statistika andmebaasid
 • Keskkonna ja metsaregister

Andres TederAndres Teder,
Pindi Kinnisvara OÜ juhatuse liige, hindamise ärisuuna juht, vara hindaja (tase 7), litsentseeritud maa hindaja

Teine päev (8 tundi)

Kell Teema Lektor
10.00-11.30 Võlaõigus  

Võlasuhte üldalused

Leping:

 • Lepingueelsed läbirääkimised
 • Eelleping ja broneerimisleping
 • Kohustuse täitmine
 • Kohustuse rikkumine
 • Kõrvalkohustused
 • Võlasuhte lõppemine

Evi HindpereEvi Hindpere,
kinnisvarajurist

11.30-11.45 Vaheaeg
11.45-13.15 Võõrandamislepingud:

 • Müügileping
 • Ostueesõigusega müük
 • Tagasiostuõigusega müük
 • Vahetusleping
 • Kinkeleping

Kasutuslepingud:

 • Üürileping
 • Rendileping
 • Tasuta kasutamise leping
 • Laenuleping

Evi HindpereEvi Hindpere,
kinnisvarajurist

13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Notar

 • Notariaalsed toimingud
 • Notari tasu ja riigilõiv

Kinnisasja maksustamine

 • Tulumaks
 • Käibemaks

Vaidluste lahendamine

 • Kohtusüsteem
 • Maksekäsu kiirmenetlus
 • Üürikomisjon

Evi HindpereEvi Hindpere,
kinnisvarajurist

15.15-15.30 Vaheaeg
15.30-17.00 Kindlustamine

 • Kindlustuse olemus
 • Kindlustusriskid
 • Kindlustusleping
 • Kindlustatud ese
 • Kindlustusperiood ja -makse
 • Kindlustussumma ja -väärtus
 • Kindlustuskaitse
 • Kindlustusjuhtum
 • Kahjude kindlakstegemine
 • Kindlustus ja hüpoteegipidaja
 • Kahju hüvitamine
 • Kindlustatud asja võõrandamine
 • Nõuete aegumine
Liina LaksLiina Laks,
Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht

Kolmas päev (8 tundi)

Kell Teema Lektor
10.00-11.30
 • Rahapesu
 • Isikusamasuse tuvastamine ja hoolsusmeetmete rakendamine
 • Tugevdatud hoolsusmeetmed, kõrge riskiga kliendid, tegelik kasusaaja, riikliku taustaga isik
 • Tehingutest teavitamise kohustus
Darja SudarinenDarja Sudarinen,
jurist
11.30-11.45 Vaheaeg
11.45-13.15 Kinnisvaraturg, turuanalüüs

 • Turg ja kinnisvaraturg
 • Nõudlus ja pakkumine, turutasakaal
 • Nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul
 • Kinnisvaraturu efektiivsus
 • Kinnisvaraturu tsüklilisus
 • Turuanalüüs
 • Kinnisvaraturgu mõjutavad tegurid
Tõnu ToomparkTõnu Toompark,
kinnisvaraanalüütik
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Kinnisvara finantseerimine, investeeringud

 • Kinnisvarainvesteeringu omadused
 • Investeerimine ja risk
 • Tootlus ja risk
 • Finantsvõimendus
 • Hüpoteek ja hüpoteeklaenud
 • Laenuandjad, intressimäärad
Tõnu ToomparkTõnu Toompark,
kinnisvaraanalüütik
15.15-15.30 Vaheaeg
15.30-17.00 Kinnisvara hindamine

 • Hind, maksumus, väärtus
 • Väärtuste liigid
 • Vara parim kasutus
 • Hindamismeetodid
 • Hindamismeetodite eelised ja puudused
 • Hindamisaruanne
Tõnu ToomparkTõnu Toompark,
kinnisvaraanalüütik

Neljas päev (8 tundi)

Kell Teema Lektor
10.00-11.30  Detailplaneeringud ja projekteerimine

 • Planeerimise alused
 • Arendusprojekt ja selle juhtimine
 • Detailplaneeringute koostamine
 • Detailplaneeringu menetlemise probleemid
 • Keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH)
 • Maakorraldus ja kruntimine
Marko Sula
Marko Sula,
ehitus- ja planeerimisspetsialist
11.30-11.45 Vaheaeg
11.45-13.15 Detailplaneeringud ja projekteerimine

 • Projekteerimine
  • eskiis
  • eelprojekt
  • põhiprojekt
  • tööprojekt
 • Ehitusluba
 • Ehitusprotsessi kavandamine ja ehitamine
 • Ehitusjärelevalve
 • Kasutusluba
Marko Sula
Marko Sula,
ehitus- ja planeerimisspetsialist
13.15-13.45 Lõuna
13.45-15.15 Kinnisvaravahendus ja maakleritegevus

 • Maakleriteenuse sisu, seadusandlus, maakleri roll
 • Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda (EKMK)
 • EKMK heade tavade koodeks
 • Kinnisvaramaakleri kutsenõuded

Kaido KaljusteKaido Kaljuste,
Aasta maakler 2020, EKMK juhatuse liige

15.15-15.30 Vaheaeg
15.30-17.00 Näidisülesannete lahendamine

Kaido KaljusteKaido Kaljuste,
Aasta maakler 2020, EKMK juhatuse liige

Kõik koolitusel osalejad saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.

Õpiväljund

 • Koolitusel osalenu on võimeline alustama tööd kinnisvara maaklerina.
 • Koolitusel osalenu teab kõiki talle tema kinnisvaraalases töös vajalikke seadusi.
 • Koolitusel osalenu on kursis kõikide Eestis maaklertegevust reguleerivate dokumentidega.
 • Koolitusel osaleja on saanud ülevaate ja ettevalmistuse osalemaks kinnisvaramaaklerite kutseeksamil.

Koolituse toimumise koht

Koolitus toimub hübriidõppe vormis – osaleja saab valida, kas osaleb kontaktkoolitusel klassiruumis või veebi teel.

 • Kontaktkoolitus toimub Kinnisvarakooli koolitusklassis Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel ruumis number 138 (sissepääs sisehoovist).
 • Flora Maja sisehoovis on tasuline parkla. Parkimine ümberkaudsetel tänavatel tasuta.
 • Online-koolitus toimub Zoom’i keskkonnas. Osalemise info saadetakse osalejatele eraldi registreerumise järel.

Koolituse maksumus

 • Koolituse maksumus on 425 €. Hind sisaldab käibemaksu.
 • Koolitus “Kinnisvara täiendkoolitus”+ täiendav lisaõppematerjal  “Kinnisvaraõiguse ABC “ – 440 €.

  Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

  Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitusel osalenutele tööpakkumised tegema.

  Koolituse tellimine

  Koolituse tellimiseks palun:

  • helista telefonile +372 525 6655 (Margot Toompark) või

  • täida allolev tellimisvorm või

  • saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.

  Margot Toompark, Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige

  Registreerumine

   Nimi (nõutav):

   Ettevõte/aadress/eraisik:

   Telefon (nõutav):

   Meiliaadress (nõutav):

   Kommentaar:

   Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud.
   Kinnisvaraõiguse ABC (2018) 15 € (tavahind 17,99 €)Planeerimisseadus ja selle rakendamine 12 € (tavahind 14,99 €)Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 15 € (tavahind 17,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 12 € (tavahind 14,99 €)Kuidas müüa kinnisvara? 12 € (tavahind 14,99 €)Nõuanded koduostjale 12 € (tavahind 14,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 12 € (tavahind 14,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 7 € (tavahind 9,99 €)

   Liitun meililistiga

   Olen tutvunud Kinnisvarakool OÜ õppekorralduse alustega

   • Mitmele koolitusele korraga registreerumiseks kasuta vormi lehel "Registreeru".

   Osalejad arvavad

   Anonüümne (Kinnisvara täiendkoolitus 05-2023):
   “Mina jäin kõigega väga rahule, arusaadavalt seletatud, näiteid piisavalt.”

   Lii Aalik (Kinnisvara täiendkoolitus 05-2023):
   “Olen kogu koolitusega väga rahul, esinejad olid head ja sai palju uut infot! Meeldis väga korraldus, kus sai vabalt osaleda nii kohapeal kui distantsilt ning ka pärast järele kuulata.”

   Anonüümne (Kinnisvara täiendkoolitus 05-2023):
   “Koolitus oli väga sisukas ja hästi planeeritud. Sain teadmisi väga palju juurde.”

   Katrin Kajak (Kinnisvara täiendkoolitus 05-2023):
   “Kõik oli väga hästi korraldatud ja kogu koolitus väga huvitav. Koolitajate kompetents kõrge.”

   Jaanika Taru (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2022):
   “Ei ole varem teie koolitustel käinud ja peale Evi etteastet mõistsin, et olen ilmselt liiga kaua mõelnud. Pärast seda koolitusperioodi olen kindlasti teadlikum ja tublim ning koolitan end rohkem.”

   Kristel Vihalem (Kinnisvara täiendkoolitus 04-2022):
   “Koolitus oli väga hea, aga justkui 1 päev jäi puudu, kõigil kippus aeg üle minema. Väga meeldis, et koolitajad rääkisid näidete põhiselt palju. Kindlasti võtan koolitusi Teilt veel ja vaatan ka raamatuid, mida soetada. Aitäh!”

   Marlen Lillenberk (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2021):
   “Väga meeldiv ja professionaalne koolituse korraldus. Jäin koolitustega väga rahule ja julgelt soovitan Kinnisvarakooli ka tuttavatele!”

   Viktoria Lepp (Kinnisvara täiendkoolitus 12-2020):
   “Suur tänu prinditu materjalide eest, väga mugav hiljem meenutada! Koolituse osad kõik väga vajalikud ja huvitavad. Silmaring arenes.”

   Erika Tomson (Kinnisvara täiendkoolitus 09-2018):
   “100% rahul”

   Siim Serka (Kinnisvara täiendkoolitus 09-2018):
   “Osalesin Kinnisvara täiendkoolitusel 2018 aasta septembris. Julgen koolitust soovitada kõigile kinnisvaramaakleritele, kellel ees kutseeksam. Koolitus andis põhjaliku ettevalmistuse kutseeksamiks ja eriti kindlalt tundsin ennast juriidilistes küsimustes.”

   Tiina Kotli (Kinnisvara täiendkoolitus 09-2018):
   “Head lektorid, nauditav osaleda, kui lisaks suurepärastele teadmistele osatakse neid ka hästi edasi anda.”

   Annika Linnamägi (Kinnisvara täiendkoolituse kinnisvaraõiguse osa 03-2017):
   “Super hea koolitus, parim koolitaja, kelle koolitusel olen käinud, väga selged seletused. Kui peaksin eksami ära tegema, siis seda kindlasti ilma selle koolituseta ei oleks suutnud. .”

   Georg Allikas (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2016):
   “Osalesin Kinnisvara täiendkoolitusel. Jäin väga rahule.”

   Anne Paluviir (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2016):
   “Marko Sula ettekanne oli väga arusaadav ja tõesti kõige huvitavam ja andis palju teadmisi juurde.”

   Tanel Ojala (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2016):
   “Koolitus tervikuna oli hea und peale ei tulnud :) Ja sain palju infot, mida oma töös ära kasutada.”

   Terri Tamm (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2015):
   “Väga hea loengusari oma teadmiste värskendamiseks. Palju materjali ja intensiivne. Väga meeldis, et loengud sisaldasid palju elulisi näiteid.”

   Anonüümne (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2015):
   “Praktiline ja õpetlik koolitus.”

   Juta Holm (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2014):
   “Ladus, kontsentreeritud, materjalid mahukad. Kõik OK!”

   Brenda Mitchell, RE/MAX (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2014):
   “Kõik oli väga tore!”

   Tiina Siim (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2014):
   “Väga hästi korraldatud. Edu!”

   Indrek Torv (Kinnisvara täiendkoolitus 04-2014):
   “Jäin rahule. Kompetentsed lektorid.”

   Katri Lambing, Regio Kinnisvara (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
   “Koolitus oli asjalik, materjal piisav, arutelud andsid palju lisa, head elulised näited.”

   Peeter Tani (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
   “Väga head on loengud, kus on toodud kasutatud kirjanduse loetelu. Tänu võimalusele lisa lugeda tekkis loengus kuuldust palju parem arusaam.”

   Anonüümne (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
   “Need lektorid, kes valdavad oma teemat hästi ja oskavad ka seda hästi väljendada, neid on rõõm kuulata, kuna teevad asja väga arusaadavaks.”

   Anonüümne (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
   “Sobiv asukoht ja korralik õppeklass.”

   Matis Joab, Seven Real Estate (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
   “Kõik lektorid esitasid oma teemat hästi.”

   Vaata ka teisi meie koolitustel osalejate arvamusi…

   Kinnisvarakoolis järgmisena:

   06.12.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika