Kinnisvara täiendkoolitus

Koolituse üldinfo

Koolituse sihtrühm

Kinnisvara täiendkoolitus on suunatud kõigile inimestele, kes soovivad õppida kinnisvara temaatikat süvendatult. Samuti on kursus suunatud  kinnisvaramaakleritele ja kinnisvaraspetsialistidele enesetäienduseks ja kutseeksami ettevalmistuseks.

Kinnisvara täiendkoolitus on mõeldud just Sulle juhul kui:

 • soovid arendada seniseid teadmisi kinnisvarasektorist ja juriidikast;
 • soovid värsket vaadet kinnisvarasektori majanduslikust aspektist;
 • soovid pakkuda enda klientidele paremat ja kvaliteetsemat teenust;
 • soovida saada veel paremaks maakleriks
 • soovid läbida maakleri kutseeksami.

Koolituse eesmärk

Kinnisvara täiendkoolituse” eesmärgiks on  läbida kõik oluline info, mis on vajalik aktiivse ja eduka kinnisvara-alase karjääri aluseks. Kinnisvara täiendkoolitus sobib väga hästi maakleri kutseeksami ettevalmistuseks. Suur osa koolitusest ehk 12 tundi on pühendatud juriidiliste teemade käsitlemisele. See on valdkond, milles maakleritelt oodatakse sageli kõrget pädevust.

Koolitus annab

Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest.

Kaasa saad abimaterjalid oma teadmiste täiendamiseks.

Kinnisvaramaaklerite koolituse lõpetamise tunnistus on Sulle heaks soovituskirjaks kinnisvaramaakleriks kandideerimisel. Aktiivsetele koolitusel osalejatele garanteerime tööpakkumised.

Võimalik läbida eraldi koolitusel kinnisvaraõiguse loengu osad, mahuga 12 akadeemilist tundi.

Koolituse toimumise aeg

Kinnisvara täiendkoolitus toimub neljal õppepäeval (kokku 28 akadeemilist tundi).

Järgmine koolitus toimub:

teisipäev 12/10/2021 kell 10.00-15.00;
kolmapäev 13/10/2021 kell 10.00-15.00;
teisipäev 19/10/2021 kell 10.00-16.45;
kolmapäev 20/10/2021 kell 10.00-16.45.

Koolituse programm

Esimene päev (6 tundi)

Kell Teema Lektor
10.00-11.30 Õigussüsteem ja õigusharud

Võlaõigusseadus

 • Võlasuhte üldalused:
  • dispositiivsus
  • hea usu põhimõte
  • head kombed
 • Võõrandamislepingud:
  • sõlmimine
  • täitmine
  • rikkumine
  • lõpetamine
 • Ostueesõigusega müük
 • Õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumisel
 • Juhusliku hävimise riisiko

Kasutuslepingud:

 • Üüri- ja rendileping
 • Tasuta kasutamise leping
 • Laenuleping jm
Evi HindpereEvi Hindpere,
Raid & Ko OÜ jurist
11.30-11.45 Vaheaeg
11.45-13.15 Notari osa kinnisvaratehingutes

 • Notar ja notariaalsed toimingud
 • Notaritasud ja riigilõivud
 • Apostill ja legaliseerimine

Kinnisasja omandamise kitsendamine

Kinnisvara maksustamine

 • Tulumaks
 • Käibemaks
Evi HindpereEvi Hindpere,
Raid & Ko OÜ jurist
13.15-13.30 Vaheaeg
13.30-15.00 Haldusorganid

 • Korteriühistu
 • Hooneühistu
 • Ühisus
Evi HindpereEvi Hindpere,
Raid & Ko OÜ jurist

Teine päev (6 tundi)

Kell Teema Lektor
10.00-11.30 Tsiviilseadustiku üldosa seadus

 • Esemed, kasu ja kulutused
 • Tehingud:
  • tehingu vorm
  • tehingu tühistamine
  • esindus
  • tähtaeg
  • nõude aegumine
  • osalised
 • Füüsilised isikud:
  • õigus- ja teovõime
  • otsusevõimetus
  • isiku teatmata kadunuks ja surnuks tunnistamine
 • Juriidilised isikud:
  • avalik-õiguslikud juriidilised isikud
  • eraõiguslikud juriidilised isikud

Evi HindpereEvi Hindpere,
Raid & Ko OÜ jurist

11.30-11.45 Vaheaeg
11.45-13.15 Perekonnaseadus

 • Abikaasade varasuhte liigid:
  • ühis- ja lahusvara
  • vara juurdekasvu tasaarvestus
  • abieluvaraleping
 • Lapse ja eestkostetava varaga tehingute tegemine

Pärimisseadus

 • Pärimise alused:
  • pärimine seaduse järgi
  • pärimine testamendi järgi
  • abikaasade vaheline testament
  • pärimisleping
 • Sundosa
 • Kaaspärijad

Evi HindpereEvi Hindpere,
Raid & Ko OÜ jurist

13.15-13.30 Vaheaeg
13.30-15.00 Rahvastikuregistri seadus

 • Elukoht
 • Elukoha registreerimine

Asjaõigusseadus

 • Omand
 • Piiratud asjaõigused:
  • servituudid
  • hoonestusõigus
  • ostueesõigus
  • pandiõigus
 • Kinnisomandi ulatus
 • Kinnisomandi kitsendused
 • Kinnistusraamat:
  • asjaõigused
  • märked

Evi HindpereEvi Hindpere,
Raid & Ko OÜ jurist

Kolmas päev (8 tundi)

Kell Teema Lektor
10.00-11.30 Kindlustamine

 • kindlustuse olemus
 • kindlustusriskid
 • kindlustusleping
 • kindlustatud ese
 • kindlustusperiood ja -makse
 • kindlustussumma ja -väärtus
 • kindlustuskaitse
 • kindlustusjuhtum
 • kahjude kindlakstegemine
 • kindlustus ja hüpoteegipidaja
 • kahju hüvitamine
 • kindlustatud asja võõrandamine
 • nõuete aegumine
Liina LaksLiina Laks,
Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuht
11.30-11.45 Vaheaeg
11.45-13.15 Kinnisvaraturg, turuanalüüs

 • turg ja kinnisvaraturg
 • nõudlus ja pakkumine, turutasakaal
 • nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul
 • kinnisvaraturu efektiivsus
 • kinnisvaraturu tsüklilisus
 • turuanalüüs
 • kinnisvaraturgu mõjutavad tegurid
Tõnu ToomparkTõnu Toompark,
Adaur Grupp OÜ analüütik, kutseline koolitaja
13.15-13.30 Vaheaeg
13.30-15.00 Kinnisvara finantseerimine, investeeringud

 • kinnisvarainvesteeringu omadused
 • investeerimine ja risk
 • tootlus ja risk
 • finantsvõimendus
 • hüpoteek ja hüpoteeklaenud
 • laenuandjad, intressimäärad
Tõnu ToomparkTõnu Toompark,
Adaur Grupp OÜ analüütik, kutseline koolitaja
15.00-15.15 Vaheaeg
15.15-16.45 Kinnisvara hindamine

 • hind, maksumus, väärtus
 • väärtuste liigid
 • vara parim kasutus
 • hindamismeetodid
 • hindamismeetodite eelised ja puudused
 • hindamisaruanne
Tõnu ToomparkTõnu Toompark,
Adaur Grupp OÜ analüütik,

Neljas päev (8 tundi)

Kell Teema Lektor
10.00-11.30  Detailplaneeringud ja projekteerimine

 • planeerimise alused
 • arendusprojekt ja selle juhtimine
 • detailplaneeringute koostamine
 • detailplaneeringu menetlemise probleemid
 • keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH)
 • maakorraldus ja kruntimine
Marko Sula
Marko Sula,
Ehitus- ja planeerimisvaldkonna spetsialist
11.30-11.45 Vaheaeg
11.45-13.15 Detailplaneeringud ja projekteerimine

 • projekteerimine
  • eskiis
  • eelprojekt
  • põhiprojekt
  • tööprojekt
 • ehitusluba
 • ehitusprotsessi kavandamine ja ehitamine
 • ehitusjärelevalve
 • kasutusluba
Marko Sula
Marko Sula,
Ehitus- ja planeerimisvaldkonna spetsialist
13.15-13.30 Vaheaeg
13.30-15.00 Kinnisvaravahendus ja maakleritegevus

 • maakleriteenuse sisu, seadusandlus, maakleri roll
 • Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda (EKMK)
 • EKMK heade tavade koodeks
 • kinnisvaramaakleri kutsenõuded

Kaido KaljusteKaido Kaljuste,
Aasta maakler 2020, EKMK juhatuse liige

15.00-15.15 Vaheaeg
15.15-16.45 Näidisülesannete lahendamine

Kaido KaljusteKaido Kaljuste,
Aasta maakler 2020, EKMK juhatuse liige

Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.

Õpiväljund

 • Koolitusel osalenu on võimeline alustama tööd kinnisvara maaklerina.
 • Koolitusel osalenu teab kõiki talle tema kinnisvaraalases töös vajalikke seadusi.
 • Koolitusel osalenu on kursis kõikide Eestis maaklertegevust reguleerivate dokumentidega.
 • Koolitusel osaleja on saanud ülevaate ja ettevalmistuse osalemaks kinnisvaramaaklerite kutseeksamil.

Koolituse toimumise koht

 • Koolitus toimub Pärnu mnt 102, B-korpuse 3. korrusel Haja Autokooli ruumides.
 • Koolitusele saab tulla mugavalt ühistranspordiga (peatus Tallinn-Väike).
  Trammid 3 ja 4. Bussid 5, 36, 32, 20A, 20, 18, 14, 28.
 • Autoga tulijatele on Pärnu mnt 102 maja ees ja taga parkimine tasuta.
 • Rongiga tulijatele on peatus Kitseküla, sealt on jala koolituskohta 500 meetrit.

Koolituse maksumus

 • 4-päevane koolitus – 249 €, hinnale lisandub käibemaks.
 • 2-päevane koolitus – 159 €, hinnale lisandub käibemaks.
 • Koolitus “Kinnisvara täiendkoolitus”+täiendav lisaõppematerjal  “Kinnisvaraõiguse ABC ”  ja  “Kinnisvaramaakleri ABC” – 273 €, hinnale lisandub käibemaks.

  Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

  Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitusel osalenutele tööpakkumised tegema.

  Koolituse tellimine

  Koolituse tellimiseks palun:

  • helista telefonile +372 525 6655 (Margot Toompark) või
  • täida allolev tellimisvorm või
  • saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.
  Margot Toompark, Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige

  Registreerumine

   Nimi (nõutav):
   Ettevõte/aadress/eraisik:
   Telefon (nõutav):
   Meiliaadress (nõutav):
   Kommentaar:

   Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud.
   Kinnisvaraõiguse ABC (2018) 17 € (tavahind 17,99 €)Planeerimisseadus ja selle rakendamine 11 € (tavahind 11,99 €)Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 17 € (tavahind 17,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 11 € (tavahind 11,99 €)Kuidas müüa kinnisvara? 12 € (tavahind 12,99 €)Kinnisvaramaakleri ABC 14 € (tavahind 16,99 €)Nõuanded koduostjale 13 € (tavahind 13,99 €)Pärimine 14 € (tavahind 16,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 13 € (tavahind 14,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 9 € (tavahind 9,99 €)

   Liitun meililistiga
   Olen tutvunud Kinnisvarakool OÜ õppekorralduse alustega

   • Mitmele koolitusele korraga registreerumiseks kasuta vormi lehel "Registreeru".

   Osalejad arvavad

   Viktoria Lepp (Kinnisvara täiendkoolitus 12-2020):
   “Suur tänu prinditu materjalide eest, väga mugav hiljem meenutada! Koolituse osad kõik väga vajalikud ja huvitavad. Silmaring arenes.

   Erika Tomson (Kinnisvara täiendkoolitus 09-2018):
   “100% rahul”

   Siim Serka (Kinnisvara täiendkoolitus 09-2018):
   “Osalesin Kinnisvara täiendkoolitusel 2018 aasta septembris. Julgen koolitust soovitada kõigile kinnisvaramaakleritele, kellel ees kutseeksam. Koolitus andis põhjaliku ettevalmistuse kutseeksamiks ja eriti kindlalt tundsin ennast juriidilistes küsimustes.”

   Tiina Kotli (Kinnisvara täiendkoolitus 09-2018):
   “Head lektorid, nauditav osaleda, kui lisaks suurepärastele teadmistele osatakse neid ka hästi edasi anda.”

   Annika Linnamägi (Kinnisvara täiendkoolituse kinnisvaraõiguse osa 03-2017):
   “Super hea koolitus, parim koolitaja, kelle koolitusel olen käinud, väga selged seletused. Kui peaksin eksami ära tegema, siis seda kindlasti ilma selle koolituseta ei oleks suutnud. .”

   Georg Allikas (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2016):
   “Osalesin Kinnisvara täiendkoolitusel. Jäin väga rahule.”

   Anne Paluviir (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2016):
   “Marko Sula ettekanne oli väga arusaadav ja tõesti kõige huvitavam ja andis palju teadmisi juurde.”

   Tanel Ojala (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2016):
   “Koolitus tervikuna oli hea und peale ei tulnud :) Ja sain palju infot, mida oma töös ära kasutada.”

   Terri Tamm (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2015):
   “Väga hea loengusari oma teadmiste värskendamiseks. Palju materjali ja intensiivne. Väga meeldis, et loengud sisaldasid palju elulisi näiteid.”

   Anonüümne (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2015):
   “Praktiline ja õpetlik koolitus.”

   Juta Holm (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2014):
   “Ladus, kontsentreeritud, materjalid mahukad. Kõik OK!”

   Brenda Mitchell, RE/MAX (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2014):
   “Kõik oli väga tore!”

   Tiina Siim (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2014):
   “Väga hästi korraldatud. Edu!”

   Indrek Torv (Kinnisvara täiendkoolitus 04-2014):
   “Jäin rahule. Kompetentsed lektorid.”

   Katri Lambing, Regio Kinnisvara (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
   “Koolitus oli asjalik, materjal piisav, arutelud andsid palju lisa, head elulised näited.”

   Peeter Tani (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
   “Väga head on loengud, kus on toodud kasutatud kirjanduse loetelu. Tänu võimalusele lisa lugeda tekkis loengus kuuldust palju parem arusaam.”

   Anonüümne (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
   “Need lektorid, kes valdavad oma teemat hästi ja oskavad ka seda hästi väljendada, neid on rõõm kuulata, kuna teevad asja väga arusaadavaks.”

   Anonüümne (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
   “Sobiv asukoht ja korralik õppeklass.”

   Matis Joab, Seven Real Estate (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
   “Kõik lektorid esitasid oma teemat hästi.”

   Vaata ka teisi meie koolitustel osalejate arvamusi…