Kinnisvara hindamise koolitus

Siin lehel:
Üldinfo / Eesmärk / Sihtrühm / Programm/ Toimumisaeg ja maksumus/ TELLIMINE

Üldinfo

Kinnisvara hindamise koolitus annab teadmisi kinnisvara hindamise toimingutest ja eesmärkidest. Täpsem programm koostatakse vastavalt tellija vajadustele. Kui ettevõtte eesmärk on õpetada oma töötajaid hindama kinnisvara ettevõtte siseste toimingute jaoks, siis keskendub koolitus rohkem hindamismeetoditele ja vara ülevaatamisele, kui aga on oluline, et töötajad oskaksid lugeda eksperthinnangut, siis saab programmi fookuseks eksperthinnangu ülesehitus.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on vastavalt ettevõtte vajadustele kinnisvara hindamise alase kompetentsi tõstmine ning ettevõtte kinnisvara hindamise vajadusega töötajatele teadmiste andmine.

Sihtrühm

Kinnisvara hindamise alase sisekoolituse sihtrühmaks on ettevõtted, kes hindavad oma klientide vara ise ja vajavad selleks koolitatud töötajaid.

Samuti on koolitus suunatud ettevõtetele, kelle töös kasutatakse igapäevaselt eksperthinnanguid ja on vajadus, et töötajad oleksid kursis kinnisvara hindamise põhitõdedega.

Programm

Sisekoolituse programmid koostatakse vastavalt kliendi vajadustele. Allajärgnev programm on üks võimalik näide sisekoolituse programmist:

 • kinnisvara hindamise eesmärgid;
 • kinnisvara hindamisel määratavad väärtuse liigid – turuväärtus ehk turupõhine lähenemine;
 • kinnisvara hindamisel kasutatavad mõisted;
 • ehitisregister – kuidas kasutada ja millise info võimalused on olemas;
 • hinnatava kinnisvara ülevaatus. Olulisemad näitajad mis mõjutavad kinnisvara hinda;
 • kinnisvara hindamise lähteülesande määratlemine;
 • hindamisel kasutatavad meetodid – võrdlusmeetod. Võrdlusmeetodi puhul kasutatavad parameetrid;
 • hindamistulemuse esitamine;
 • mitteeluruumide hindamise põhiprintsiibid ja metoodika;
 • kinnisvara hinnangu kehtivuse eeldused ja kehtivust piiravad tingimused;
 • hinnatava kinnisvara kirjeldus (omandiõigus, piiratud asjaõiguste ja muude kinnisvaraga seotud õiguste ja kohustuste info, ehitusluba, kasutusluba, ehitusaasta, põhikonstruktsioonid, netopind ja siseviimistluse seisukord);
 • tühjade kinnistute hindamine. Mis parameetreid tuleb arvestada;
 • kinnisvara õiguste ja kohustused mõju. Näited praktikast;
 • hinnang hinnatava kinnisvara kvaliteediklassile. Näited olemasolevatelt objektidelt;
 • hindamistoimingu kirjeldus ja hindamise arvutuskäik. Kinnisvara hinda tõstvad ja langetavad tegurid;
 • hinnang kinnisvara likviidsusele ehk hindamisaruandes esitatu põhjal hinnang müügiperioodi pikkusele. Millal on objekt mittelikviidne.

Toimumisaeg ja maksumus

Kinnisvara hindamise sisekoolitus  toimub tellijale sobival ajal ja tellijale sobivas kohas.

Koolituse tellimine

  Nimi (nõutav):

  Ettevõte/aadress/eraisik:

  Telefon (nõutav):

  Meiliaadress (nõutav):

  Kommentaar:

  Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud.
  Kinnisvaraõiguse ABC (2018) 15 € (tavahind 17,99 €)Planeerimisseadus ja selle rakendamine 12 € (tavahind 14,99 €)Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 15 € (tavahind 17,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 12 € (tavahind 14,99 €)Kuidas müüa kinnisvara? 12 € (tavahind 14,99 €)Kinnisvaramaakleri ABC 15 € (tavahind 17,99 €)Nõuanded koduostjale 12 € (tavahind 14,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 12 € (tavahind 14,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 7 € (tavahind 9,99 €)

  Liitun meililistiga

  Olen tutvunud Kinnisvarakool OÜ õppekorralduse alustega

  • Mitmele koolitusele korraga registreerumiseks kasuta vormi lehel "Registreeru".

  Kinnisvarakoolis järgmisena:

  05.-07.09.2023 Kinnisvara ABC