Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Lume ja libeduse tõrje

Lumi tuli maha ja valgeks läks maa, kaks väikest hanepoega nüüd välja ei saa. Hanepojad ei saanud välja, kuna puudusid lumes kõndimiseks saapad. Inimestel aga on eeldatavasti saapad olemas ja nad ei pea lumega toas istuma. Lume ja külmakraadidega kaasnev libedus võib aga olla ohtlik. Kes peab ohu tõrjuma?

Ehitusseadustik sätestab, et linnas, alevis ja alevikus on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristuse, sh lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

Lume ja libeduse tõrjel tuleb järgida ka kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud heakorraeeskirja. Näiteks Tallinna linnas on keelatud kuhjata sõidutee hooldamise käigus lumi ja jää kõnniteele, v.a juhul, kui kõnniteele jääb vähemalt 1,2 m laiune käiguruum; paigutada lund ühissõidukipeatusesse ja selle lähedal asuvale kõnniteele; kuhjata kloriidisegust puistmaterjali või lund puude ümber, haljasalale või kohta, mis ei ole selleks ette nähtud.

Reeglina peab lumi olema koristatud kella 7-ks hommikul. Tugeva ja jätkuva lumesaju korral tuleb lund lükata täiendavalt, vastavalt vajadusele. Ka libedusega tuleb võidelda vastavalt vajadusele. Ka autoomanik peab oma sõiduki ümbert meetri raadiuses lume ära koristama.

Lisaks lume ja libeduse tõrjele, on ülioluline tagada ka lumekoristuse katuselt ja jääpurikate eemaldamise katuseräästalt. Kui eraomandis oleva maja kasutuselt variseb lumi või jääpurikas jalakäiale või sõidukile, vastutab kahju eest kinnistu omanik. Kortermajade puhul lasub vastutus korteriühistul. Kui tegemist on juhatuse tegemata tööga, võib vastutama panna ka juhatuse liikmed isiklikult.

Lume ja libeduse tõrje nõuete täitmata jätmise eest, kui sellega põhjustati oht inimese elule või tervisele või looduskeskkonnale, – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 1300 eurot.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Koolitus “Kinnisvara ABC” toimub 17-19/01/2023

Kinnisvarakoolis toimub 17-19/01/2023 koolitus “Kinnisvara ABC“. Koolitusel annavad Tõnu Toompark, Evi Hindpere ja Marko Sula osalejatele baasteadmised ja ülevaate kinnisvaravaldkonnast ning tutvustavad õigusakte, mis reguleerivad kinnisvaraga tehtavaid tehinguid.

Koolitus annab:

 • ülevaate kinnisvaraturust ja selle arengusuundadest;
 • baasteadmised kinnisvaraalasest õigusaktidest;
 • info pangalaenudest ja notariaalsetest toimingutest;
 • baasteadmisi kinnisvaramaakleri tööst;
 • oskuse teha kinnisvara ostu-müügitehingut või -tehinguid.

Koolitus “Kinnisvara ABC” toimub 17-19/01/2023 kell 13.00-18.00 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Registreeri seminarile “Kinnisvaraturu ülevaade 2022 IV kvartal” juba täna

06/12/2022 toimub Kinnisvarakoolis seminar “Kinnisvaraturu ülevaade 2022 IV kvartal“. Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark annab põhjaliku ja praktilise elamispindade turuülevaate ning toob välja olulised trendid ja prognoosid.

Seminarile on oodatud:

 • kinnisvaramaaklerid, kes soovivad mõista turu olemust ja trende;
 • kinnisvaraanalüütikud, kes soovivad spetsialisti nägemust turu prognoosimise valdkonnast;
 • kinnisvarainvestorid, kes soovivad teha teadlikumaid investeerimisotsuseid;
 • kinnisvaraettevõtete juhid ja omanikud, et saada abi ettevõtte eesmärkide kujundamisel;
 • kinnisvaraarendajad, et hinnata turutrende ja nende muutusi;
 • eraisikud, kes soovivad kinnisvaravaldkonda paremini mõista.

Seminar “Kinnisvaraturu ülevaade 2022 IV kvartal” toimub 06/12/2022 kell 13.00-16.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Testament. Osa IV

Võrreldes seadusjärgse pärimisega, on testamendiga võimalik lisaks pärijate ringi määramisele teha ka muid korraldusi. Näiteks saab nimetada asepärija juhuks, kui pärijaks nimetatud isik sureb enne pärandi avanemist või loobub pärandist. Asepärijateks on võimalik nimetada ka mitut isikut, määrates nende pärimisjärjekorra.

Samuti võib testamendis määrata, et pärijale läheb pärand üle teatava tähtpäeva või teie poolt ette antud tingimuse saabumisel. Sellist pärijat nimetatakse järelpärijaks. Järelpärija määramisel tuleb määrata ka eelpärija, kes küll pärib vara, kuid ei või seda käsutada ja nimetatud tähtpäeva või tingimuse saabumisel peab pärandi järelpärijale üle andma.

Testamendiga võib määrata ka mingi konkreetse hüve saaja. Selliseks hüveks võib olla asi, rahasumma, õigus, nõue, kohustusest vabastamine või muu üleantav hüve. Sellist hüvet nimetatakse annakuks ja hüve saajat annakusaajaks. Annaku saajat ei loeta pärijaks ja temale ei lähe üle pärandaja kohustused. Annakusaajal tekib vaid õigus talle testamendiga määratud hüve pärijalt välja nõuda.

Nagu näete, on testamendiga võimalik määrata kes, kui palju ja millistel tingimustel pärimisest osa võtab. Ja pärandajal ei ole mingit kohustust oma vara või selle osa pärandada abikaasale, vanematele või lastele, kui just ei ole tegemist isikutega, kelle suhtes pärandajal oli surma hetkel ülalpidamiskohustus. Ehk siis tegemist on sundosaga. Kuid sundosa suurus on määratud seadusega ja selleks on pool pärandiosa väärtusest, mille pärija oleks seadusjärgse pärimise korral saanud. Sundosa nõue on suunatud raha maksmisele, mitte konkreetsele esemele.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Viimane võimalus registreerida koolitusele “Kinnisvaraõiguse ABC”

Koolitus “Kinnisvaraõiguse ABC” toimub 01/12/2022. Kinnisvarajurist Evi Hindpere toob välja ja seletab lahti olulised õigusaktid, mis on vajalikud kõigile kinnisvarasektoris tegutsejatele.

Koolitus „Kinnisvaraõiguse ABC“ annab Sulle:

 • põhjaliku ülevaate tsiviilseadistiku üldosa seadusest;
 • läbilõike perekonnaseadusest;
 • kokkuvõtte pärimisseadusest;
 • teadmised asjaõigusseadusest;
 • ülevaate võlaõigusseadusest;
 • oskuse koostada üürilepingut;
 • infot ehitusõigusest.

Koolitus toimub 01/12/2022 kell 10.00-15.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel. Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

06/12/2022 toimub seminar “Kinnisvaraturu ülevaade 2022 IV kvartal”

Seminar “Kinnisvaraturu ülevaade 2022 IV kvartal” toimub Kinnisvarakoolis 06/12/2022. Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark annab põhjaliku ja praktilise elamispindade turuülevaate ning toob välja olulised trendid ja prognoosid.

Seminarile on oodatud:

 • kinnisvaramaaklerid, kes soovivad mõista turu olemust ja trende;
 • kinnisvaraanalüütikud, kes soovivad spetsialisti nägemust turu prognoosimise valdkonnast;
 • kinnisvarainvestorid, kes soovivad teha teadlikumaid investeerimisotsuseid;
 • kinnisvaraettevõtete juhid ja omanikud, et saada abi ettevõtte eesmärkide kujundamisel;
 • kinnisvaraarendajad, et hinnata turutrende ja nende muutusi;
 • eraisikud, kes soovivad kinnisvaravaldkonda paremini mõista.

Seminar “Kinnisvaraturu ülevaade 2022 IV kvartal” toimub 06/12/2022 kell 13.00-16.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Testament. Osa III

Kui te olete jõudnud arusaamisele, et testament on vajalik, siis selles osas tutvustan teile testamendi tegemise võimalusi.

Testamenti võib teha neljal erineval moel. Kõige lihtsam on minna notarisse, avaldada oma tahet ja notar vormistab selle põhjal notariaalakti nimega testament. Loomulikult tuleb sellel puhul maksta ka notari tasu, mis on ca 50 eurot.

Teine võimalus on kirjutada testament kodus valmis ja anda see siis kinnises ümbrikus notarile hoiule. Loomulikult ei hoia notar seda testamenti enda lauasahtlis vaid see saadetakse hoiule pärimisregistrisse. Mõlemal eespool nimetatud testamendil ei ole kehtivusaega, ehk see kehtib kas pärandi avanemiseni või siis uue testamendiga korralduste muutmiseni. Ka siin tuleb maksta notari tasu.

Kuid testamendi võib teha ka kodus ja täiesti tasuta. Ja kodusel testamendil on samuti kaks varianti – kas tunnistajate juuresolekul tehtud või käsitsi kirjutatud testament.

Tunnistajateks peab olema vähemalt kaks erapooletud täiskasvanud isikut, kes ise ega keegi nende lähedastest ei ole testamendiga seotud. Panete kirja oma tahte, lisate koostamise aja ning allkirjastate. Seejärel lisavad enda nimed ja allkirjad ka tunnistajad. Tunnistajad ei pea olema testamendi sisuga tutvunud vaid lihtsalt tunnistavad, et olite testamendi koostamise ajal täiesti adekvaatne. Sellise testamendi võite valmis teha ka arvutis ja siis selle välja printida ning allkirjastada.

Kui te ei taha tunnistajaid kaasata, siis võtke pliiats ja paber ning kirjutage testament omakäeliselt valmis. NB! Ei saa koostada arvutis ja välja printida! Ärge unustage lisada koostamise aega ja allkirja – ilma nende atribuutideta ükski testament ei kehti.

Pidage meeles, et mõlemad kodused testamendid kehtivaid vaid kuus kuud! Sellepärast ongi oluline, et testamendil oleks koostamise kuupäev, kuu ja aasta. Kui kõik hästi läheb, siis tuleb lihtsalt kuue kuu pärast testamenti uuendada.

Nii notariaalsel kui ka kodusel testamendil on ühesugune juriidiline jõud. See tähendab, et kui te näiteks tegite testamendi notaris ja siis otsustasite seda kas täielikult või osaliselt muuta, ei ole vaja uuesti minna notarisse vaid võite muudatused teha koduse testamendiga. Kui muudate testamenti vaid osaliselt, siis jäävad kehtima notariaalses testamendi need osad mida te ei muutnud ja kodus tehtud testamendi muudatused.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Koolitus “Kasutusluba ja selle taotlemine” toimub 30/11/2022

30/11/2022 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Kasutusluba ja selle taotlemine“. Jurist Martina Proosa annab koolitusel ülevaate kasutusloa olemusest, kasutusloa taotlemiseks vajalikest dokumentidest, kasutusloa andmise menetlusest ning nendega seotud probleemidest.

Koolituse sihtrühm on:

 • kohalikud omavalitsused;
 • projekteerijad;
 • kinnisasja omanikud;
 • kinnisvaraarendajad.

Koolitus “Kasutusluba ja selle taotlemine” toimub 30/11/2022 kell 10.00-15.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Koolitus “Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?” toimub 22/11/2022

Koolitus “Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?” toimub 22/11/2022 Kinnisvarakoolis. Jurist Evi Hindpere annab koolitusel ülevaate korteriühistu võlglastega tegelemise võimalustest ja õiguslikest alustest.

Koolitusele on oodatud:

 • korteriühistu juhatuse liikmed, kes tegelevad igapäevaselt korteriühistu juhtimisega;
 • korteriühistu revisjonikomisjoni liikmed, kelle ülesandeks on kontrollida korteriühistu juhatuse tööd ja põhikirjast kinni pidamist;
 • kõik korteriomanikud, kes elavad või omavad korterit kortermajas ja soovivad teada oma õigusi ja kohustusi.

Koolitus “Kuidas korteriühistus võlglastega hakkama saada?” toimub 22/11/2022 kell 17.00-19.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Testament. Osa II

Eelmises osas rääkisin seadusjärgsetest pärijatest, sellel korral peatuks abikaasa pärimisõigusel.

Jah, ka üleelanud abikaasal on õigus osale pärandvarast, kui tegemist on seadusjärgse pärimisega. Kui suurele osale, sõltub sellest, kas ta pärib koos lastega või kadunukese vanematega. Esimesel juhul pärib üleelanud abikaasa lastega võrdsetes osades, kuid mitte vähem kui 1/4 pärandist. Teisel juhul aga poole pärandvarast.

Ennekõike tuleb aga välja selgitada, kas pärandvara näol on tegemist abikaasade ühisvaraga või kadunukese lahusvaraga. Kui tegemist on ühisvaraga, on pool varast üleelanud abikaasa oma ja pärimise alla läheb vaid teine pool ehk kadunukesele kuulunud vara.

Kujutage aga ette olukorda, kui abikaasadele kuulub vaid väike korter ja muud vara ei olegi. Sellisel juhul pretendeerivad sellele korterile ka lapsed või vanemad. Igaüks tahab sellest korterist tükikest endale. Kui üleelanud abikaasal ei ole vahendeid neile kompensatsiooni maksta, tuleb korter ära müüa ja saadud raha pärijate vahel ära jagada. Kas ülejäänud rahast saab vaene lesk ka endale eluaset lubada, võib osutuda problemaatiliseks.

Mida oleks võimalik sellise olukorra vältimiseks teha? Lahendus on lihtne – abikaasade vastastikune testament. Selleks peavad mõlemad abikaasad juba eluajal minema notarisse ja koostama vastastikuse testamendi, millega lepitakse kokku, et ühe abikaasa lahkumise korral, pärib kogu vara üleelanud abikaasa. Sellise testamendiga saavad nad ka kokku leppida, kuidas peaks toimuma pärimine kui mõlemad on läinud igavikuteele.

Paraku puudub selline võimalus elukaaslastel, kuna n-ö vabaabielu ei peeta perekonnaseisuks. Elukaaslased peaksid eriti hoolega kaaluma testamendi tegemist, vältimaks ootamatuid olukordi. Surm on aga alati ootamatu.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Kinnisvarakoolis järgmisena:

17.-19.01.2023 Kinnisvara ABC