Koolitus “Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel” toimub 11/04/2023

11/04/2023 toimub koolitus “Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel“, kus Tõnu Toompark ja Gerdi Arst annavad osalejatele ülevaate erinevatest kinnisvarasektoriga seotud investeerimisvõimalustest. Põhjalikumalt käsitletakse üürikinnisvarasse investeerimist ja sellelt maksimumtootluse teenimist.

Koolitusele on oodatud kõik:

 • väikeinvestorid, kes soovivad panustada kinnisvarasektorisse – üürikinnisvarasse, ühisrahastusse, kinnisvarasektori aktsiatesse või kinnisvarafondidesse;
 • inimesed, kellel on huvi hakata tegelema investeerimisega. Investeerimisega alustamiseks ei pea Sul olema kontol tuhandeid eurosid, piisab ka ainult tahtmisest, teadmistest ja kahekohalisest summast;
 • investorid, kes ei suuda otsustada kas anda oma kinnisvara üürile lühi- või pikaajaliselt.

Koolitus “Väikeinvestori võimalused kinnisvarasse investeerimisel” toimub 11/04/2023 kell 10.00-14.45 veebikeskkonnas Zoom.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Uue korteriomandi loomine

Ehk mäletate aastate tagust juhtumit, kus Tallinnas Liivalaia 5 majas jagati üks korteriomand 69-ks väikeseks korteriomandiks. Juurdepääs korteriomanditele tagati läbi n-ö administratiivpinna seatud servituutide kaudu. Ja analoogseid jagamisi on tehtud teisigi ning kohtupraktika on olnud erinev. See juhtum läbis kaks kohtuastet ning jäi kehtima, kuna Riigikohus ei andnud menetlusluba.

Justiitsministeerium on seisukohal, et selline korteriomandite loomine ei ole lubatud. Ministeeriumi hinnangul ei ole ringkonnakohtu otsuses väljendatud seisukoht kooskõlas seaduse mõttega ja korteriomandi tähendusega. Samuti ei lähtu selline jagamine ehitusseadustiku põhimõttest, et iga elu- ja mitteeluruum peab olema eraldi kasutav ja juurdepääsetav.

1. veebruaril 2023. a jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatus peaks lahendama erimeelsused. Nimelt täiendatakse KrtS § 4 lõiget 1 lausega „Igale eriomandi esemele peab olema eraldi juurdepääs“. See tähendab, et juurdepääs korteriomandile peab olema tagatud kas läbi üldkasutatava koridori või otse õuest.

Liivalaia kaasusest ei selgunud, mis oli sellise jagamise tegelik põhjus, kuid spekuleeriti, et selle korteriomandi omanik soovis saada rohkem hääli korteriühistu üldkoosolekul.

Reeglina annab iga korteriomand ühe hääle, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud, et igal korteriomanikul on üks hääl sõltumata talle kuuluvate korteriomandite arvust. Sellega omandas see korteriomanik korraga 69 häält ja sai võimaluse otsuste vastuvõtmisel domineerida.

Kuna uute korteriomandite loomine mõjutab nii või teisiti kõiki korteriomanike, täiendatakse korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatusega § 9 lõiget 1 lausega ”Uue korteriomandi loomiseks on vajalik kõigi korteriomanike kokkulepe”.

Sellega antakse kõigile korteriomanikele õigus otsustada, kas anda jagamiseks või uue korteriomandi loomiseks nõusolek või mitte. Siiski tuleb arvestada, et kui muudatusega ei kahjustata korteriomaniku huve ülemäära, saab tema tahteavalduse kohtulahendiga asendada.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

06/04/2023 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine”

Koolitus “Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine” toimub 06/04/2023. Merko Ehitus Eesti AS jurist Martina Proosa tutvustab detailplaneeringu eesmärki, selle koostamise menetlust ja menetlusega seotud probleeme.

Koolitusele on oodatud:

 • riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikud, kes tegelevad planeerimise ja ehitamise valdkonnaga;
 • kinnisvara arendamisega tegelevate ettevõtete spetsialistid, sh maaklerid, hindajad jne;
 • ehitusettevõtete spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse küsimustega;
 • arhitektid ja projekteerijad;
 • muud valdkonnast huvitatud isikud.

Koolitus “Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine” toimub 06/04/2023 kell 10.00-15.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Koolitus “Kinnisvara ABC” toimub 03-05/04/2023

Koolitus “Kinnisvara ABC” toimub 03-05/04/2023 Kinnisvarakoolis. Koolitusel saab osaleja baasteadmised ja ülevaate kinnisvaravaldkonnast ning tutvub õigusaktidega, mis reguleerivad kinnisvaraga tehtavaid tehinguid. Koolitajad on kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark, Bonava Eesti OÜ arendusjuht Marko Sula ja kinnisvarajurist Evi Hindpere.

Koolitus annab:

 • ülevaate kinnisvaraturust ja selle arengusuundadest;
 • baasteadmised kinnisvaraalastest õigusaktidest;
 • info pangalaenudest ja notariaalsetest toimingutest;
 • baasteadmisi kinnisvaramaakleri tööst;
 • oskuse teha kinnisvara ostu-müügitehingut või -tehinguid.

Koolitus “Kinnisvara ABC” toimub 03-05/04/2023 kell 13.00-18.00 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Lepituskomisjon

Sageli juhtub korteriühistutes, kus korteriomanik on juhatuse või ka üldkoosolekuga mõnes küsimuses eriarvamusel või koguni tülis. Kumbki on enda õiguses kindel ja järele ei anna. Sellise juhul päädib vaidlus kohtuteega, kuna Eesti riigis mõistab õigust vaid kohus.

Teatud vaidlustes on võimalus pöörduda ka lepitaja poole, kelleks on vaidlevate poolte valitud notar või vandeadvokaat, kes on selleks oma nõusoleku andnud. Erapooletu lepitaja saab aidata pooltel leida lahenduse vaidlusküsimusele.

Lepitusseadus aga ei võimalda näiteks kohalikul omavalitsusel luua vastav lepituskomisjon sarnaselt töö- ja üürivaidluskomisjonile. Kuna lepitusmenetluses vaidluste lahendamine on üldjuhul kiirem ja odavam kui kohtus, on vajadus sellise komisjoni loomiseks ühiskonnas olemas.

Jah, Lasnamäel tegutses küll korteriühistute lepituskomisjon, kuid nemad tegelesid rohkem nõustamise kui lepitamisega lepitusseaduse tähenduses.

Lisaks on olemas ka Tallinnas Linnavalitsuse korraldusega moodustatud ajutine korteriühistukomisjon, mis aitab vaidlevatel pooltel leida lahendusi kohtusse pöördumata. Kuid nende tegevus ei vasta lepitusseadusele ja on ebaselge, kas ja kuidas toimub sõlmitud kokkulepete kinnitamine.

Nüüd on probleem lahendatud, kuna korteriomandi- ja korteriühistuseaduse muudatusega täiendati seadust paragrahviga, mille kohaselt kohaliku omavalitsuse üksus võib luua korteriomandi ja korteriühistuga seotud vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks komisjoni.

Loodav organ ei saa küll võtta üle kohtu pädevust õiguse mõistmisel, kuid saab kinnitada vaidlevate poolte kokkuleppe kui selleni jõutakse. Selline komisjoni poolt kinnitatud kokkulepe on pooltele täitmiseks kohustuslik ja seda saab pöörata täitmisele täitemenetluse korras.

Lisaks saab loodav komisjon õiguse kohustada korteriühistut osalema lepitusmenetluses. Lepitusmenetluses osalemise kohustuse eiramise korral on komisjonil õigus teha korteriühistule ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmise korral võib komisjon rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 1000 eurot.

Siiski on sellise lepituskomisjoni loomine kohaliku omavalitsuse võimalus, mitte kohustus. Ka komisjoni pöördumise tasude küsimus on kohaliku omavalitsuse enda otsustada. Eks tulevik näitab, kas ja kuhu sellised komisjonid luuakse.

Kui Sul on küsimusi, kirjuta mulle evi.hindpere@kinnisvarajurist.com.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Koolitus “Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika” toimub 28/03/2023

28/03/2023 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika“. Vandeadvokaat Dmitri Rozenblat tutvustab kinnisvarasektori töötajatele Eesti maksuseadusest lähtuvaid kohustusi ja võimalusi.

Koolitusele on oodatud:

 • kinnisvaramaaklerid, kes igapäevaselt teevad kinnisvaratehinguid ja nõustavad klienti;
 • kinnisvara arendajad, kes juhivad ja planeerivad kinnisvaraarenduse protsessi;
 • eraisikud, kes soovivad oma isikliku kinnisvaraga toimetada võimalikult kasumlikult;
 • kinnisvaraspetsialistid, kelle igapäevatööks on kinnisvaravaldkonna tehingud;
 • kinnisvaraettevõtete raamatupidajad ja finantsjuhid, kelle igapäevatööks on vastutada ettevõtte finantsilise aruandluse eest;
 • notarid ja notarite abid, kes puutuvad kokku kinnisvaratehingutega;
 • laenuhaldurid, kes nõustavad kliente kinnisvaratehingute juures.

Koolitus “Kinnisvaratehingute maksustamine ja kohtupraktika” toimub 28/03/2023 kell 14.00-17.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

“Kinnisvara müügikoolitus” toimub 22/03/2023

Kinnisvara müügikoolitus” toimub Kinnisvarakoolis 22/03/2023. Koolitusel annavad Jana Kivi ja Kaido Kaljuste teoreetilised teadmised kliendisuhtlusest, müügiprotsessi juhtimisest, kliendikesksusest ja praktilised teadmised tegevustest, mis tuleb kinnisvara müümisel läbi käia.

Koolitusele on oodatud:

 • kõik inimesed, kes soovivad müüa kinnisvara;
 • kinnisvaramaaklerid, kes tegelevad kinnisvara müümisega igapäevaselt või soovivad alles alustada tööd kinnisvaramaaklerina;
 • kinnisvara spetsialistid, kes tegelevad kinnisvara müügiga;
 • müügiinimesed, kes vastutavad kinnisvara objektide müügi eest.

Kinnisvara müügikoolitus” toimub 22/03/2023 kell 10.00-17.00 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel. Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Korteriomanikule teabe andmine

Üsna sageli võib kuulda, et korteriomanikud ei ole kursis, mis korteriühistus toimub. Juhatus midagi asjatab, kulutab millelegi korteriomanike raha aga korteriomanike sellest ei teavita. Ei ole harvad juhtumid, kus isegi üldkoosolekuid aastaid ei korraldata. Kui korteriomanik juhatuselt teavet nõuab, siis kas talle lihtsalt ei vastata või keeldutakse teabe andmisest.

Korteriomandi- ja korteriühistuseadus sätestab, et korteriomanikul on õigus saada juhatuselt teavet korteriühistu tegevuse kohta ja tutvuda korteriühistu dokumentidega. Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju teise korteriomaniku või kolmanda isiku õigustatud huvidele.

Näiteks võib mõni dokument sisaldada kolmanda isiku delikaatseid isikuandmeid. Kuid ka sellisel juhul tuleks leida moodus, kuidas neid andmeid katta, võimaldamaks siiski dokumendiga tutvumist.

Täna kasutavad paljud korteriühistud elektroonilist keskkonda, kuhu on võimalik ühistut puudutavad dokumendid üles laadida ja võimaldada korteriomanikel nendega tutvuda. Sellega väheneb korteriomanike teabenõude hulk ja ennetatakse võimalike vaidlusi.

Seadusemuudatusega täiendatakse seadust lõikega, mis sätestab, et kui teave on olemas elektrooniliselt, on korteriomanikul õigus nõuda, et talle saadetakse dokumentidest elektroonilised ärakirjad tema poolt juhatusele teatatud elektronposti aadressil.

Kui ühistud või korteriomanikud ei kasuta interneti võimalusi, peab juhatus leidma muu mooduse võimaldamaks korteriomanikel dokumentidega tutvumist. Ja kui korteriomanik nõuab mõnest dokumendist ärakirja, peab ta vastavad kulud ühistule hüvitama.

Samuti muudetakse nõude esitamise tähtaega. Nimelt võib korteriomanik juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest või dokumentidega tutvumise võimaldamisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks korteriomanike üldkoosolek või kohus. Nõue tuleb esitada kahe nädala jooksul juhatuse keeldumise saamisest arvates või kuue nädala jooksul taotluse esitamisest arvates.

Kuna siiani ei olnud seadusega kehtestatud korteriomanikule vastamise tähtaega ja juhatus võis vastamisega lõputult viivitada, siis seadusemuudatusega sätestatakse, et juhatus peab korteriomaniku nõudele vastama nelja nädala jooksul.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

21/03/2023 toimub koolitus “Korteriühistu aastaaruande koostamise ja vormistamise aktuaalsed probleemid”

Koolitus “Korteriühistu aastaaruande koostamise ja vormistamise aktuaalsed probleemid” toimub 21/03/2023. Koolitusel annab Pille Kaarlõp ülevaate korteriühistu aastaaruande koostamise põhialustest ja printsiipidest, mida tuleb aastaaruande korrektsel koostamisel jälgida.

Koolitusele on oodatud:

 • kõik raamatupidajad, kelle praegusteks või tulevasteks klientideks on korteriühistud;
 • kõik korteriühistu juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed, kell töö on igapäevaselt juhtida või kontrollida korteriühistu tööd;
 • kinnisvara korrashoiu ala ettevõtete spetsialistid (elamuhaldurid).

Koolitus “Korteriühistu aastaaruande koostamise ja vormistamise aktuaalsed probleemid” toimub 21/03/2023 kell 12.00-15.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

16/03/2023 toimub koolitus “Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine”

Koolitus “Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine” toimub 16/03/2023 Kinnisvarakoolis. Jurist Martina Proosa tutvustab viimase aja kohtupraktika põhjal millistel juhtudel ning milliseid õiguskaitsevahendeid on kinnisvara ostjal võimalik müüja suhtes rakendada, kui selgub, et ostetud korteril või majal ilmnevad puudused.

Muu hulgas saab teada:

 • mida ostja ja müüja peavad kinnisasja müügilepingut sõlmides tähele panema;
 • kes peab tõendama puuduse olemasolu;
 • millal ja kuidas esitada kinnisasja puudusega seotud nõudeid;
 • millistel juhtudel on võimalik kinnisasja müügilepingust taganeda või alandada ostuhinda.

Koolitus “Nõuete esitamine ehitise puuduste korral ja müügigarantii rakendamine” toimub 16/03/2023 kell 10.00-15.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarakoolis järgmisena:

03.-05.04.2023 Kinnisvara ABC