Viimane võimalus registreerida kinnisvara täiendkoolitusele

Kinnisvara täiendkoolitus toimub 04-12/10/2022 Kinnisvarakoolis. Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest.

Kinnisvara täiendkoolitus toimub neljal õppepäeval:

 • teisipäev 04/10/2022 kell 10.00-17.00;
 • kolmapäev 05/10/2022 kell 10.00-17.00;
 • esmaspäev 10/10/2022 kell 10.00-17.00;
 • kolmapäev 12/10/2022 kell 10.00-17.00.

Kinnisvara täiendkoolitus toimub hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Kas üürnik võib tähtajalise lepingu korral lihtsalt välja kolida?

Üürilepingu võib sõlmida kas tähtajaga või tähtaega määramata. Kui leping sõlmitakse tähtajaga, siis lõpeb see tähtaja möödumisel. Sageli aga otsustab üürnik enne tähtaega välja kolida näiteks seetõttu, et leidis endale parema või odavama elamise. Ja on hea, kui ta sellest üürileandjale ka teada annab, mitte ei viska lihtsalt korteri võtit postkasti ja ei lahku, mida paraku tuleb ka ette.

Kas selline käitumine on tolereeritav? Üürnik on küll seadusega rohkem kaitstud, kui üürisuhte nõrgem pool, kuid ka tema jaoks kehtivad reeglid. Kohtud on korduvalt selgitanud, et kui sõlmitakse tähtajaline leping, tuleb ka lepingust tulenevaid kohustusi täita tähtaja lõppemiseni. Ja see kehtib mõlema lepingu poole kohta. Leping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik.

Seadusega on sätestatud, et üürnik on kohustatud maksma üüri ka aja eest, mil ta eluruumi ei kasuta temast endast olenevatel põhjustel. Seega lihtsalt parema/odavama pinna leidmine ei vabasta teda veel üüri maksmisest.

Selleks, et üürnik saaks tähtajalise lepingu ennetähtaegselt üles öelda, peab tal olema mõjuv põhjus. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa üürnikult kõiki asjaolusid arvestades ja mõlemapoolseid huvisid kaaludes eeldada, et ta lepingu täitmist jätkab. Riigikohus on täpsustanud, et põhjus peab olema ootamatu ja ülesütleja poolest sõltumatu. Uue elamispinna leidmist ei saa kuidagi pidada ootamatuks ja ülesütleja poolest sõltumatuks.

Kui üürnik siiski annab oma otsusest üürileandjale teada, võivad pooled omavahel ennetähtaegses lõpetamises kokku leppida aga mingeid trahvisanktsioone või hüvitist üürileandja nõuda ei saa. Võib kokku leppida, et üürileping lõpeb siis, kui üürileandja leiab eluruumile uue üürniku ja sõlmitakse uus üürileping. Sellisel juhul peab algne üürnik maksma üüri kuni uue üürilepingu jõustumiseni. Ja omanikul on täielik alus selle perioodi eest üürnikult üüri nõuda ka kohtu korras, kui üürnik seda vabatahtlikult ei tee.

Loomulikult ei ole keelatud lepinguga kokku leppida, et üürnikul on õigus ka tähtajaline leping üles öelda mingi etteteatamistähtajaga. Kuid sama kokkulepe ei kehti üürileandja kohta. Ja seda lihtsal põhjusel – seadusega sätestatust üürniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.

Kui lepingupooled ei ole kindlad, kas saavad lepingut täita kuni tähtaja lõppemiseni, tuleks pigem sõlmida tähtajatu üürilepingu. Tähtajatu üürilepingu korral saab kumbki pool lepingu korraliselt üles öelda kolme kuulise ette teatamisega. Ja korraline ülesütlemine tähendab seda, lepingu ülesütlemist ei peab põhjendama.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Koolitusprogramm alustavale maaklerile

Kinnisvarakoolis saad hea ettevalmistuse tööks kinnisvaramaaklerina. Alustava kinnisvaramaakleri stardiprogramm koosneb 11. koolitusest, mis keskenduvad erinevatele kinnisvarasektori teemadele. Vastavalt kliendi vajadustele saab programmis olevaid koolitusi vahetada.

Koolituse kogumaht on 103 akadeemilist tundi.

Koolitused toimuvad hübriidõppe vormis – osaleja saab valida, kas osaleb kontaktkoolitustel klassiruumis või veebi teel.

Kinnisvarakool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Alustava kinnisvaramaakleri stardiprogrammi koolituste läbimise tõendid on Sulle heaks soovituskirjaks kinnisvaramaakleriks kandideerimisel. Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitustel osalenutele tööpakkumised tegema.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

06/10/2022 toimub koolitus “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika”

Koolitus “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika” toimub Kinnisvarakoolis 06/10/2022. Koolitusel annab vandeadvokaat Raul Keba ülevaate planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas.

Koolitusele on oodatud:

 • riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikud, kes tegelevad planeerimise ja ehitamise valdkonnaga;
 • kinnisvara arendamisega tegelevate ettevõtete spetsialistid, sh maaklerid, hindajad jne;
 • ehitusettevõtete spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse küsimustega;
 • arhitektid ja projekteerijad;
 • muud valdkonnast huvitatud isikud.

Koolitus “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika” toimub 06/10/2022 kell 10.00-15.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvara täiendkoolitus toimub 04-12/10/2022

Kinnisvara täiendkoolitus toimub 04-12/10/2022 Kinnisvarakoolis. Neljal koolituspäeval annavad kinnisvaraõigusest, rahapesust, kinnisvara andmebaasidest ja registritest, kindlustamisest, kinnisvaraturust, detailplaneeringutest ning maakleritegevusest ülevaate Evi Hindpere, Darja Sudarinen, Andres Teder, Liina Laks, Tõnu Toompark, Marko Sula ja Kaido Kaljuste.

Kinnisvara täiendkoolitus on mõeldud just Sulle kui:

 • soovid arendada seniseid teadmisi kinnisvarasektorist ja juriidikast;
 • soovid värsket vaadet kinnisvarasektori majanduslikust aspektist;
 • soovid pakkuda enda klientidele paremat ja kvaliteetsemat teenust;
 • soovida saada veel paremaks maakleriks;
 • soovid läbida maakleri kutseeksami.

Kinnisvara täiendkoolitus toimub 04-12/10/2022 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Kas üürnik peab maksma remondifondi?

2021. aasta jaanuaris toimus kauaoodatud üürilepingute regulatsiooni muudatus. Paraku loodeti rohkemat aga saadi vaid pisku, kuid abiks seegi.

Näiteks lahendati aastaid vaidlust tekitav küsimus – kas üürniku kanda võib panna maksed korteriühistu remondifondi. Täna on see võimalik, kuid teatud piirangutega. Eelkõige ei tähenda see seda, et nüüd peavad automaatselt kõik üürnikud neid kulusid kandma, kui üürilepingus on kõrvalkulude kokkulepe kirjas.

Kõigepealt kõrvalkuludest. Enamasti on üürilepingutes kõrvalkulude kandmise kohustus kirjas, kuid miks siis siia alla ei käi remondifond?

Üürikomisjon on põhjust selgitanud järgmiselt: „Korteriühistu remondikulu ja sihtkulu ei koguta reeglina mitte igapäevase hoolduse tegemiseks, vaid enamasti perspektiivis ühistu ees seisvate maja kasutamisjärgses seisundi hoidmiseks püstitatud eesmärkide täitmiseks, s.o on suunatud sellele, et teha edaspidi ühistu poolt otsustatud suuremamahulisi plaanilisi remonte või likvideerida ootamatuid suuremahulisi avariisid näiteks. Seetõttu leiab komisjon, et remondikulu ja sihtkulu ei ole tasu, mis oleks määratud üürileandja või kolmanda isiku teenuse või tegude eest, mis on seotud asja igapäevase kasutamisega.”

Selguse mõttes on täna ka kõrvalkulude regulatsiooni täiendatud klausliga, et kõrvalkulude kandmise kokkulepe ei seondu lepingueseme parendamise või selle puuduse kõrvaldamisega.

Lisaks otsustas seadusandja anda senisest suurema võimaluse omavaheliste kokkulepete sõlmimiseks, täiendades seadust paragrahviga, mis lubab kokku leppida, et üürnik maksab ka remondifondi makseid. Seadusandja nimetab neid kulusid hoone korrashoiu- ja parenduskuludeks. Kuid sarnaselt kõrvalkuludega, peab üürnik neid kandma vaid siis, kui selles on lepingu sõlmimisel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku lepitud. Seega peab kokkulepe olema juba algselt, üürilepingu sõlmimisel kirja pandud ja ei kandu automaatselt üle varasemalt sõlmitud üürilepingutesse.

Teiseks ei saa selles kokku leppida lepingu kestel. Seega, kui pooled lepivad kokku, et üürnik hakkab kanda hoone korrashoiu- ja parenduskulusid, tuleb kõigepealt olemasolev leping poolte kokkuleppel lõpetada ja sõlmida uus leping uutel tingimustel. Seda eelkõige selleks, et üürnik oskaks arvestada sellise lisakohustusega ning juba lepingut sõlmides vaagida, kas kõikide maksete kogusumma ei ületa tema maksevõimekust.

Oluline on ka nõue, et hoone korrashoiu- ja parenduskulud oleksid mõistlikus, proportsionaalses ja ettenähtavas ulatuses. Selline nõue peaks kohustama üürileandjat (aga ka üürnikku) olema kursis korteriühistu kavandavate tegevustega vähemalt üüriperioodil. Võimalike vaidluste ennetamiseks, võiks lepingus välja kirjutada, mida need kulud sisaldavad ja millises suurusjärgus need on. Perioodilised maksed remondifondi ja korteriühistu võetud laenumakse osa ei tohiks tekitada probleeme, küll aga ei saa üürniku kanda jätta kogu maja ulatusliku renoveerimisega seotud kulusid. Kuna üürnik kasutab üürieset suhteliselt lühikese aja jooksul, peaks need kulud jääma ikkagi omaniku kanda.

Samas tõstab maja renoveerimine omaniku vara väärtust ja kasutamise mugavust, mis omakorda võimaldab küsida kõrgemat üüri. Paraku, kui pooled lepivad kokku, et üürnik kannab terve hoone parendamiseks vajalikke kulusid, ei saa üürileandja lepingu kestel üüri tõsta seoses parendustega, küll aga uue lepingu sõlmimisel.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Veel jõuad registreerida koolitusele kinnisvaraturundusest

Koolitus “Kinnisvaraturundus” toimub 22/09/2022 Kinnisvarakoolis. Koolitusel annavad Jana Kivi ja Evelin Org teadmised ning oskused enda isiku ja oma objektide turundusliku sõnumi edastamiseks.

Koolitus annab Sulle:

 • nõuanded, kuidas oma objekti müügiks ette valmistada;
 • teadmisi turundusnippidest, mida kasutades on võimalik saada oma objektile suuremat tähelepanu;
 • oskuse luua virtuaaltuuri;
 • süstematiseeritud teadmised persoonibrändingust;
 • oskuse teadlikult kujundada oma imagot;
 • praktilised juhised kuidas panna turundus enda heaks tööle.

Koolitus “Kinnisvaraturundus” toimub 22/09/2022 kell 10.00-15.00 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

21/09/2022 toimub seminar “Kinnisvaraturu ülevaade 2022 III kvartal”

Seminar “Kinnisvaraturu ülevaade 2022 III kvartal” toimub Kinnisvarakoolis 21/09/2022. Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark annab põhjaliku ja praktilise elamispindade turuülevaate ning toob välja olulised trendid ja prognoosid.

Seminarile on oodatud:

 • kinnisvaramaaklerid, kes soovivad mõista turu olemust ja trende;
 • kinnisvaraanalüütikud, kes soovivad spetsialisti nägemust turu prognoosimise valdkonnast;
 • kinnisvarainvestorid, kes soovivad teha teadlikumaid investeerimisotsuseid;
 • kinnisvaraettevõtete juhid ja omanikud, et saada abi ettevõtte eesmärkide kujundamisel;
 • kinnisvaraarendajad, et hinnata turutrende ja nende muutusi;
 • eraisikud, kes soovivad kinnisvaravaldkonda paremini mõista.

Seminar “Kinnisvaraturu ülevaade 2022 III kvartal” toimub 21/09/2022 kell 13.00-16.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Kuidas osta kinnisasja järelmaksuga?

Vahel on inimesed probleemi ees, et on vaja osta eluaset aga raha ei jagu ja pangad laenu ei anna. Sellisel juhul võib ka müüdava kinnisasja omanik olla ostu „finantseerija“ ehk võimaldada ostjale järelmaksu. Kuna kõik kinnisasja võõrandamisega seotud lepingud peavad olema sõlmitud notariaalses vormis, tuleb ka selline järelmaksuga ost vormistada notaris.

Kuidas aga tagada, et ostja kokkulepitud aja jooksul ikka kogu ostuhinna ära maksab ja kuidas saab ostja olla kindel, et lepingu täitmisel saab ta kinnisasja omanikuks? Selleks on erinevaid võimalusi.

Müügileping eelmärkega

Võib sõlmida müügilepingu järelmaksu tingimustega, ilma omandi üleandmiseta. Omandi üleandmiseks sõlmitakse vastav asjaõigusleping peale kogu ostuhinna tasumist. Sellega on müüja õigused tagatud aga ostja õiguste kaitseks tuleks omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks kanda kinnistusraamatusse eelmärge ostja kasuks. Eelmärge tagab omandiõiguse üleandmise, kui ostuhinna tasumise kohustus on täielikult täidetud.

Üürileping

Siin võiks sõlmida ka üürilepingu tingimusega, et kui ostja kogu ostuhinda tähtajaks ära ei maksa, taganeb müüja müügilepingust ja ostja poolt juba tasutud maksed või nende osa loetakse üüriks. Kui aga ostuhinna tasumise kohustus on täidetud, loetakse ettemaksed ostuhinnaks.

Hüpoteek müüja kasuks

Teine võimalus oleks omandi üleandmine koos müügilepingu sõlmimisega ning müüja õiguste tagamiseks müüdavale kinnisasjale hüpoteegi seadmine omaniku kasuks. Kui ostja kogu ostuhinda kokkulepitud aja jooksul ära ei maksa, saab müüja nõuda kinnisasja sundvõõrandamist täitemenetluse korras. Sellis juhul saab enampakkumisel müüdud asja hinnast müüja puuduoleva raha kätte ja ülejäänu, peale täitemenetluse kulude mahaarvamist, jääb ostjale.

Intress

Majandus- ja kutsetegevuses antud laenult tuleb maksta intressi, aga ka antud juhul saab kinnisasja müüja nõuda intressi. Intressi määr tuleb müügilepingu sõlmimisel kokku leppida ja lepingus fikseerida.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Stardiprogramm alustavale kinnisvaramaaklerile

Kinnisvarakoolis saad hea ettevalmistuse tööks kinnisvaramaaklerina. Alustava kinnisvaramaakleri stardiprogramm koosneb 11. koolitusest, mis keskenduvad erinevatele kinnisvarasektori teemadele. Vastavalt kliendi vajadustele saab programmis olevaid koolitusi vahetada.

Koolituse kogumaht on 103 akadeemilist tundi.

Koolitused toimuvad hübriidõppe vormis – osaleja saab valida, kas osaleb kontaktkoolitustel klassiruumis või veebi teel.

Kinnisvarakool on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Alustava kinnisvaramaakleri stardiprogrammi koolituste läbimise tõendid on Sulle heaks soovituskirjaks kinnisvaramaakleriks kandideerimisel. Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitustel osalenutele tööpakkumised tegema.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarakoolis järgmisena:

04.-12.10.2022 Kinnisvara täiendkoolitus