Planeerimis- ja ehitusvaldkonna spetsialisti täiendõppeprogramm

Programmi üldinfo

Koolituste sihtrühm

Planeerimis- ja ehitusvaldkonna spetsialisti täiendõppeprogramm on suunatud kõigile inimestele, kes soovivad täiendada oma teadmisi ehitamise ja planeerimise valdkonnas.

Täiendõppe programm on mõeldud just Sulle kui:

 • soovid asuda tööle ehitus- või planeerimisspetsialistina;
 • soovid omandada põhjalikke teadmisi ehitus–ja planeerimisvaldkonna juriidikast;
 • soovid olla kursis värskete ehitus- ja planeerimisvaldkonna kohtulahenditega;
 • soovid saada ülevaadet ehitamise dokumenteerimisest;
 • soovid olla veelgi paremate erialaste teadmistega spetsialist.

Koolituste eesmärk

Planeerimis- ja ehitusvaldkonna spetsialisti täiendõppeprogrammi koolituste eesmärk on anda osalejatele põhjalikud teadmised Eestis kehtivast ehitus- ja planeerimisseadustikust ja sellest tulenevast menetlemise protseduurist. Samuti saab ülevaate planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamisest praktikas ning tutvustatakse uuemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonna kohtulahendeid.

Koolitused annavad

 • Ülevaate planeerimis- ja ehitusseadustikust;
 • selguse, millal tuleb ehitamine dokumenteerida, milliseid ehitusdokumente ja millises vormis tuleb koostada;
 • teadmised kasutusloa olemusest, taotlemisest ja menetlemiseks vajalikest dokumentidest;
 • uutest valdkonda puudutavatest kohtulahenditest ning riigiasutuste praktikast.

Planeerimise- ja ehitusevaldkonna spetsialisti täiendõppeprogrammi koolitused

Kõik koolitustel osalejad saavad sellekohased Kinnisvarakooli tõendid.

Koolituste toimumise koht

Koolitused toimuvad hübriidõppe vormis – osaleja saab valida, kas osaleb kontaktkoolitustel klassiruumis või veebi teel.

Programmi maksumus

Planeerimis- ja ehitusvaldkonna spetsialisti täiendõppe programmi maksumus on 1717 eurot. Hind sisaldab käibemaksu.

Koolituste auditoorne maht on 44 akadeemilist tundi.

Programm sisaldab järgmisi lisaõppematerjale:

 1. Kinnisvaraõiguse ABC. Uus ja täiendatud väljaanne
 2. Planeerimisseadus ja selle rakendamine. Nõuanded ja praktilised näited
 3. Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Praktilised näpunäited uue seaduse rakendamisel

Õpiväljund

 • Koolitusel osalenu omab teadmisi, et alustada tööd planeerimis- ja ehitusvaldkonna spetsialistina.
 • Koolitusel osalenul on ülevaade Eesti kehtivast planeerimis- ja ehitusseadustikust.
 • Koolitusel osalenu on kursis planeerimis- ja ehitusalaste kohtulahenditega ja kohalike omavalitsuste praktikatega.

Programmi tellimine

Programmi tellimiseks palun:

 • helista telefonile +372 525 6655 (Margot Toompark) või
 • saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee või
 • täida tellimisvorm.

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.09.2023 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine