Poe reeglid

Üldsätted

 • Kinnisvarakool.ee poe (edaspidi: pood) haldaja (edaspidi: müüja) on
  • Adaur Grupp OÜ
  • +372 525 9703
  • kool@kinnisvarakool.ee
  • arveldusarve EE622200221065646110, Swedbank AA, SWIFT: HABAEE2X
 • Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutused jõustuvad müüja veebilehel avaldamise hetkest.
 • Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
 • Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad poest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

Tellimise vormistamine

 • Tellimuse vormistamiseks:
  • lisage poes kaubad ostukorvi;
  • nuppu „Kassa“ vajutamise järel sisestage tellija andmed ja tarneinfo;
  • nupu „Esita tellimus“ vajutamise järel kuvatakse ekraanile ja saadetakse tellija meilile info tasumise kohta.
  • probleemide puhul võib tellija pöörduda müüja poole +372 525 6655 või kool@kinnisvarakool.ee.
 • Kõik poes kuvatavad hinnad sisaldavad käibemaksu.
 • Üldjuhul saadame kauba Eesti piires tasuta, kui kauba infolehel ei ole välja toodud teisiti.
 • Tellimuse esitamine tähendab, et ostja on käesolevatest tingimustest aru saanud ja nõustunud täies mahus.

Maksmise, kättetoimetamise ja tellimuse täitmise kord ja aeg

 • Kauba tellimisel saadetakse kuvatakse ostjale ostu kogumaksumus. Vastav info saadetakse ostjale ka meiliaadressile.
 • Tellitud kauba eest on võimalik maksta pangaülekandega müüja arvelduskontole (Adaur Grupp OÜ arveldusarve EE622200221065646110, Swedbank AA, SWIFT: HABAEE2X).
 • Ostuhinna tasumise järel postitame tellitud kaubad hiljemalt kahe tööpäeva jooksul ostja valitud Omniva pakiautomaati. Erijuhtumitel postitatakse raamatud hiljem kui kahe tööpäeva jooksul. Sellisel juhul on vastav märge tellitud kauba internetilehel.
 • Ostetud kauba transport Eesti piires on tasuta, kui kauba infolehel ei ole välja toodud teisiti. Transport väljapoole Eestit sõltub asukohast. Vastava tasu lepime tellijaga igakordselt kokku.
 • Tellimus tühistatakse, kui ostja ei tasu müüjale esitatud tellimuse eest 3 pangapäeva jooksul.

Müügilepingu jõustumine

 • Müügileping jõustub hetkest, kui tellimuse kogusumma on laekunud Adaur Grupp OÜ arveldusarvele.

Tagastamisõigus

 • Poest ostetud kaubale kehtib 14 päevane tagastamisõigus alates kauba kättesaamisest.
 • Tagastatav kaup peab olema kulumata, puhas ja muude kasutamise jälgedeta ning on säilinud kauba kaubanduslik väljanägemine.
 • Kauba tagastamiseks tuleb esitada avaldus kool@kinnisvarakool.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest.
 • Kauba tagastamise kõik kulud kannab kauba tagastaja, sel puhul esialgset transporditasu ei hüvitata (välja arvatud juhul, kui tagastatud kaup ei vasta tellitule).
 • Juhul kui kauba transport kliendini toimus müüja kulul, arvestatakse toote tagastamise korral toote hüvitamisel maksumusest maha reaalne transpordikulu.
 • Kauba tagastamisel tuleb ostetud toode/tooted tagastada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemisest.
 • Raha tagastatud toodete eest hüvitatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba tagastamisest.

Vastutus

 • Müüja vastutab tellija ja tellija vastutab müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Ostja ja müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

Vääramatu jõud

 • Müüja ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida müüja ei saanud mõjutada või ette näha.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Pretensioonide esitamise kord

 • Müüja vastutab müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest tellijale.
 • Müüja ei vastuta toote puuduste tekkimise eest tellija süül  ja puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.
 • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on tellijal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist müüja kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab müüja tellijale kauba eest tasutud summa koos postikuluga tellijka soovitud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ja tuvastamist.
 • Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile kool@kinnisvarakool.ee pretensioon, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 • Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.
 • Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja tellijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Kinnisvarakoolis järgmisena:

28.09.2023 Detailplaneeringute koostamine ja menetlemine