Planeerimis- ja ehitusõiguse teabepäev

Siin lehel:
Üldinfo / Programm / Õpiväljund / Toimumine ja maksumus / REGISTREERUMINE / Osalejad arvavad

Koolituse üldinfo

Raul KebaKoolituse sihtrühm

Koolituse “Planeerimis- ja ehitusõiguse teabepäev” sihtrühm on:

 • riigi- ja kohaliku omavalitsuste ametnikud, kes puutuvad kokku ehitusseadustiku ja planeerimisseadusega;
 • kinnisvara arendamisega tegelevate ettevõtete spetsialistid, sh maaklerid, hindajad jne;
 • ehitusettevõtete spetsialistid, kes tegelevad igapäevaselt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse küsimustega;
 • arhitektid ja projekteerijad;
 • muud valdkonnast huvitatud isikud.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on:

 • anda ülevaade käesoleval aastal detailplaneeringu menetluses toimunud muudatustest ja praktikast;
 • anda vastused infrastruktuuri väljaehitamise küsimustele;
 • selgitada eelkõige ehitisteatise ja kasutusloa menetlust;
 • tutvustada Tallinna Linnavalitsuse ning kõrgema astme kohtute olulisemaid planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavaid lahendeid.

Koolitus annab

Koolituse käigus saab teada:

 • millal ja mis tingimustel saab asendada detailplaneeringu kohustus projekteerimistingimustega;
 • milline on detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste rakenduspraktika;
 • kuidas lahendada infrastruktuuri väljaehitamise küsimused;
 • kuidas toimub ehitusteatise ja kasutusloa menetlus;
 • uutest valdkonda puudutavatest kohtulahenditest ning riigiasutuste praktikast.

Koolituse programm

Kell Teema Lektor
10.00-11.30
 • Detailplaneeringu kohustuse asendamine projekteerimistingimustega – eeldused, nõuded ja menetlus
 • Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste rakenduspraktika
 • Detailplaneeringute ülevaatamine ja kehtetuks tunnistamine arvestades 01.07.2018 saabunud tähtaega
Raul KebaRaul Keba, Vandeadvokaat
Advokaadibüroo Ristal Keba Partnerid
11.30-11.45 Kohvipaus
 • Infrastruktuuri väljaehitamise küsimused – KOVi nõuded detailplaneeringu menetluses, nõuded projekteerimistingimuste menetluses, kohustuste ülevõtmine uue arendaja poolt
 • Ehitusteatise menetlus – teatise teavitatuks lugemise õiguslik tähendus ning selle vaidlustamine
 • Märkuste lahendamine, loa väljastamine kõrvaltingimustega, ehitusprojekti muudatus
Raul KebaRaul Keba, Vandeadvokaat
Advokaadibüroo Ristal Keba Partnerid
13.15-14:00 Lõuna
14:00-15:30
 • Kasutusloa menetlusel esitatavad dokumendid ja Tallinna linna praktika
 • Tallinna Linnavalitsuse planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavate vaideotsuste ülevaade ja analüüs
 • Riigikohtu ja ringkonnakohtute viimase aja olulisemate planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavate lahendite ülevaade ja analüüs.
Raul KebaRaul Keba, Vandeadvokaat
Advokaadibüroo Ristal Keba Partnerid

Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.

Õpiväljund

Koolitusel osalenu:

• omab ülevaadet projekteerimistingimuste ja detailplaneeringu menetluses toimunud viimase aja muudatustest ja KOVide praktikast;
• omab ülevaadet detailplaneeringu menetluses sõlmitavatest lepingutest ning Tallinna linna viimasest praktikast antud valdkonnas;
• teab ehitusteatiste ja kasutuslubade õiguslikku regulatsiooni ning kuidas praktikas teatiste ja lubade menetlus käib;
• omab ülevaadet Tallinna Linnavalitsuse viimase aja vaideotsustest ning kohtupraktikast planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavates asjades.

Koolituse toimumisajad ja maksumus

 • Järgmine “Planeerimis- ja ehitusõiguse teabepäev” toimub 28/11/2018 kell 10.00-15.30 (6 akadeemilist tundi).
 • Koolitus toimub Tallinna kesklinnas, täpne toimumiskoht sõltub õpperühma suurusest.

Hind

Koolituse “Planeerimis- ja ehitusõiguse teabepäev” maksumus on 129 €, hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.

 • Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitusel osalenutele tööpakkumised tegema.

Koolituse tellimine

Koolituse tellimiseks palun:

 • helista telefonile +372 525 6655 (Margot Toompark) või
 • täida allolev tellimisvorm või
 • saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.
Margot Toompark, Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige

Registreerumine

Nimi (nõutav):
Ettevõte/aadress:
Telefon (nõutav):
Meiliaadress (nõutav):
Kommentaar:

Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud.
Kinnisvaraõiguse ABC (2018) 18 € (tavahind 19,99 €)Planeerimisseadus ja selle rakendamine 18 € (tavahind 19,99 €)Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 17 € (tavahind 17,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 18 € (tavahind 18,99 €)Kuidas müüa kinnisvara? 13 € (tavahind 14,99 €)Korter üürile... 13 € (tavahind 16,99 €)Kinnisvaramaakleri ABC 14 € (tavahind 19,99 €)Nõuanded koduostjale 14 € (tavahind 16,99 €)Pärimine 14 € (tavahind 16,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 13 € (tavahind 14,99 €)Kinnisvara hindamine 74 € (tavahind 78,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 9,99 € (tavahind 14,99 €)

Liitun meililistiga

Kinnisvarakoolis järgmisena:

Kinnisvara ostmine kohtutäiturilt