Uus ehitusseadustik ja ehitamine

Kinnisvara täiendkoolitus

Siin lehel: Üldinfo / Programm / Toimumine ja maksumus / TELLIMINE / Osalejad arvavad

Koolituse üldinfo

Koolituse sihtrühm

Kinnisvara täiendkoolitus: Tõnu Toompark, Evi Hindpere, Tiina-Piret Peegel, Marko Sula, Igor FedotovKinnisvara täiendkoolitus on suunatud maakleritele ja kinnisvaraspetsialistidele enesetäienduseks. Samuti on kursus suunatud inimestele, kel on plaanis kinnisvaraturul aktiivsemalt toimetada.

Koolitusel läbime kõik olulise, mis on vajalik aktiivse ja eduka kinnisvaraaalase karjääri aluseks.

Kinnisvara täiendkoolitus sobib väga hästi ka maakleri kutseeksami ettevalmistuseks.

Suur osa koolitusest ehk 12 tundi on pühendatud juriidiliste teemade käsitlemisele. See on valdkond, milles maakleritelt oodatakse sageli kõrget pädevust.

Kinnisvara täiendkoolitus on mõeldud just Sulle juhul kui:

 • soovid arendada seniseid teadmisi kinnisvarasektorist ja juriidikast;
 • soovid värsket vaadet kinnisvarasektori majanduslikust aspektist;
 • soovid pakkuda enda klientidele paremat ja kvaliteetsemat teenust;
 • soovid läbida maakleri kutseeksami.

Koolitus annab

Kinnisvara täiendkoolitus annab Sulle laiendatud teadmised kinnisvaraturu analüüsist, hindamisest, finantseerimisest, kindlustusest, maaklerlusest ja juriidilistest küsimustest.

Kaasa saad abimaterjalid oma teadmiste täiendamiseks.

Kinnisvaramaaklerite koolituse lõpetamise tunnistus on Sulle heaks soovituskirjaks kinnisvaramaakleriks kandideerimisel. Aktiivsetele koolitusel osalejatele garanteerime tööpakkumised.

Koolituse programm

Esimene päev: teisipäev (8 tundi)

Kell Teema Lektor
09.00-10.30 Kinnisvaraturg, turuanalüüs

 • turg ja kinnisvaraturg
 • nõudlus ja pakkumine, turutasakaal
 • nõudlus ja pakkumine kinnisvaraturul
 • kinnisvaraturu efektiivsus
 • kinnisvaraturu tsüklilisus
 • turuanalüüs
 • kinnisvaraturgu mõjutavad tegurid

Tõnu Toompark,
Adaur Grupp OÜ,
kinnisvaraanalüütik

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ juhatuse liige

10.30-10.45 Vaheaeg
10.45-12.15 Kinnisvara finantseerimine, investeeringud

 • kinnisvarainvesteeringu omadused
 • investeerimine ja risk
 • tootlus ja risk
 • finantsvõimendus
 • hüpoteek ja hüpoteeklaenud
 • laenuandjad, intressimäärad

Tõnu Toompark

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ juhatuse liige

12.15-13.00 Vaheaeg
13.00-14.30 Kinnisvara hindamine

 • hind, maksumus, väärtus
 • väärtuste liigid
 • vara parim kasutus
 • hindamismeetodid
 • hindamismeetodite eelised ja puudused
 • hindamisaruanne

 

Tõnu Toompark

Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ juhatuse liige

14.30-14.45 Vaheaeg
14.45-16.15 Kindlustamine

 • kindlustuse olemus
 • kindlustusriskid
 • kindlustusleping
 • kindlustatud ese
 • kindlustusperiood ja -makse
 • kindlustussumma ja -väärtus
 • kindlustuskaitse
 • kindlustusjuhtum
 • kahjude kindlakstegemine
 • kindlustus ja hüpoteegipidaja
 • kahju hüvitamine
 • kindlustatud asja võõrandamine
 • nõuete aegumine

Igor Fedotov,
IIZI Kindlustusmaakler AS

Igor Fedotov

Teine päev: kolmapäev (6 tundi)

Kell Teema Lektor
09.00-10.30 Tsiviilseadustiku üldosa seadusest

 • Esemed, kasu ja kulutused
 • Tehingud:
  • tehingu vorm
  • tehingu tühistamine
  • esindus
  • tähtaeg
  • nõude aegumine
  • osalised
 • Füüsilised isikud:
  • õigus- ja teovõime
  • otsusevõimetus
  • isiku teatmata kadunuks ja surnuks tunnistamine
 • Juriidilised isikud:
  • avalik-õiguslikud juriidilised isikud
  • eraõiguslikud juriidilised isikud
Evi Hindpere,
Raid & Ko OÜ
jurist

Evi Hindpere

10.30-10.45 Vaheaeg
10.45-12.15 Perekonnaseadusest

 • Abikaasade varasuhte liigid:
  • ühis- ja lahusvara
  • vara juurdekasvu tasaarvestus
  • abieluvaraleping
 • Lapse ja eestkostetava varaga tehingute tegemine

Pärimisseadusest

 • Pärimise alused:
  • pärimine seaduse järgi
  • pärimine testamendi järgi
  • abikaasade vaheline testament
  • pärimisleping
 • Sundosa
 • Kaaspärijad
Evi Hindpere

Evi Hindpere

12.15-12.30 Vaheaeg
12.30-14.00 Rahvastikuregistri seadusest

 • Elukoht
 • Elukoha registreerimine

Asjaõigusseadusest

 • Omand
 • Piiratud asjaõigused:
  • servituudid
  • hoonestusõigus
  • ostueesõigus
  • pandiõigus
 • Kinnisomandi ulatus
 • Kinnisomandi kitsendused
 • Kinnistusraamat:
  • asjaõigused
  • märked
Evi Hindpere

Evi Hindpere

Kolmas päev: teisipäev (6 tundi)

Kell Teema Lektor
09.00-10.30 Õigussüsteem ja õigusharudVõlaõigusseadusest

 • Võlasuhte üldalused:
  • dispositiivsus
  • hea usu põhimõte
  • head kombed
 • Võõrandamislepingud:
  • sõlmimine
  • täitmine
  • rikkumine
  • lõpetamine
 • Ostueesõigusega müük
 • Õiguskaitsevahendid kohustuse rikkumisel
 • Juhusliku hävimise riisiko

Kasutuslepingud:

 • Üüri- ja rendileping
 • Tasuta kasutamise leping
 • Laenuleping jm
Evi Hindpere

Evi Hindpere

10.30-10.45 Vaheaeg
10.45-12.15 Notari osa kinnisvaratehingutes

 • Notar ja notariaalsed toimingud
 • Notaritasud ja riigilõivud
 • Apostill ja legaliseerimine

Kinnisasja omandamise kitsendamine

Kinnisvara maksustamine

 • Tulumaks
 • Käibemaks
Evi Hindpere

Evi Hindpere

12.15-12.30 Vaheaeg
12.30-14.00 Haldusorganid

 • Korteriühistu
 • Hooneühistu
 • Ühisus

Vaidluste lahendamine

 • Kohus
 • Üürikomisjon
Evi Hindpere

Evi Hindpere

Neljas päev: kolmapäev (8 tundi)

Kell Teema Lektor
09.00-10.30 Detailplaneeringud ja projekteerimine

 • planeerimise alused
 • arendusprojekt ja selle juhtimine
 • detailplaneeringute koostamine
 • detailplaneeringu menetlemise probleemid
 • keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH)
 • maakorraldus ja kruntimine

Marko Sula,
Riigi Kinnisvara AS
projektijuht

Marko Sula

10.30-10.45 Vaheaeg
10.45-12.15 Detailplaneeringud ja projekteerimine

 • projekteerimine
  • eskiis
  • eelprojekt
  • põhiprojekt
  • tööprojekt
 • ehitusluba
 • ehitusprotsessi kavandamine ja ehitamine
 • ehitusjärelevalve
 • kasutusluba

Marko Sula

Marko Sula

12.15-13.00 Vaheaeg
13.00-14.30 Kinnisvaravahendus ja maakleritegevus

 • maakleriteenuse sisu, seadusandlus, maakleri roll
 • Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda (EKMK)
 • EKMK heade tavade koodeks
 • kinnisvaramaakleri kutsenõuded
Tiina-Piret Peegel
Mainor Ülemiste müügijuht

Tiina-Piret Peegel

14.30-14.45 Vaheaeg
14.45-16.15 Näidisülesannete lahendamine Tiina-Piret Peegel
Mainor Ülemiste müügijuht

Tiina-Piret Peegel

Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tunnistuse.

Täiendav koolitus

Täiendavalt soovitame edasijõudnute koolitusel osalejatele osaleda ka Kinnisvarakool OÜ koolitustel:

Koolituse toimumisajad ja maksumus

Kinnisvara täiendkoolitus toimub neljal õppepäeval (kokku 28 akadeemilist tundi). Koolitus toimub Tallinna kesklinnas, täpne toimumiskoht sõltub õpperühma suurusest.

Järgmine koolitus toimub

 • teisipäev 18.10.2016 kell 09.00-16.15
 • kolmapäev 19.10.2016 kell 09.00-14.00
 • teisipäev 25.103.2016 kell 09.00-14.00
 • kolmapäev 26.103.2016 kell 09.00-16.15

Koolituse maksumus:

 • 4-päevane koolitus – 249 € (hind toodud ilma käibemaksuta);
 • 2-päevane osalemine – 149 € (hind toodud ilma käibemaksuta);
 • 1-päevane osalemine – 89 € (hind toodud ilma käibemaksuta).

Hind koos käsiraamatutega:

 • Koolitus “Kinnisvara täiendkoolitus” –  249 €, hinnale lisandub käibemaks.
 • Koolitus “Kinnisvara täiendkoolitus” + käsiraamatud “Perekonnaõigus ja varasuhted” + “Kuidas müüa kinnisvara” – 279 €, hinnale lisandub käibemaks.
 • Koolitus “Kinnisvara täiendkoolitus” + käsiraamatud “Kinnisvaraõiguse ABC”, “Korter üürile…”, “Kinnisvaramaakleri ABC”, “Nõuanded koduostjale” + “Pärimine” + “Perekonnaõigus ja varasuhted” + “Kinnisvara hindamine”+”Kuidas müüa kinnisvara” – 412 €, hinnale lisandub käibemaks.
 • NB! Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitusel osalenutele tööpakkumised tegema.

Koolituse tellimine

Koolituse tellimiseks palun:

 • helista telefonile +372 525 6655 (Margot Toompark) või
 • täida allolev tellimisvorm või
 • saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.
Margot Toompark, Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige

Tellimisvorm

Nimi (nõutav):
Ettevõte/aadress:
Telefon (nõutav):
Meiliaadress (nõutav):

Kommentaar:

Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud:  Uus ehitusseadustik ja ehitamine 18,99 € (tavahind 19,99 €) Kuidas müüa kinnisvara? 15,99 € (tavahind 16,99 €) Kinnisvaraõiguse ABC 18,99 € (tavahind 24,99 €) Korter üürile... 15,99 € (tavahind 16,99 €) Kinnisvaramaakleri ABC 18,99 € (tavahind 19,99 €) Nõuanded koduostjale 15,99 € (tavahind 16,99 €) Pärimine 15,99 € (tavahind 16,99 €) Perekonnaõigus ja varasuhted 15,99 € (tavahind 16,99 €) Kinnisvara hindamine 75,99 € (tavahind 79,99 €) Tööleping ja töölepingu seadus 15,99 € (tavahind 16,99 €)

 Liitun meililistiga

Palun sisesta CAPTCHA : captcha

Kliendi meist

Anne Paluviir (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2016):
“Marko Sula ettekanne oli väga arusaadav ja tõesti kõige huvitavam ja andis palju teadmisi juurde.”

Tanel Ojala (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2016):
“Koolitus tervikuna oli hea und peale ei tulnud 🙂 Ja sain palju infot, mida oma töös ära kasutada.”

Terri Tamm (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2015):
“Väga hea loengusari oma teadmiste värskendamiseks. Palju materjali ja intensiivne. Väga meeldis, et loengud sisaldasid palju elulisi näiteid.”

Anonüümne (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2015):
“Praktiline ja õpetlik koolitus.”

Juta Holm (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2014):
“Ladus, kontsentreeritud, materjalid mahukad. Kõik OK!”

Brenda Mitchell, RE/MAX (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2014):
“Kõik oli väga tore!”

Tiina Siim (Kinnisvara täiendkoolitus 10-2014):
“Väga hästi korraldatud. Edu!”

Indrek Torv (Kinnisvara täiendkoolitus 04-2014):
“Jäin rahule. Kompetentsed lektorid.”

Katri Lambing, Regio Kinnisvara (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
“Koolitus oli asjalik, materjal piisav, arutelud andsid palju lisa, head elulised näited.”

Peeter Tani (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
“Väga head on loengud, kus on toodud kasutatud kirjanduse loetelu. Tänu võimalusele lisa lugeda tekkis loengus kuuldust palju parem arusaam.”

Anonüümne (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
“Need lektorid, kes valdavad oma teemat hästi ja oskavad ka seda hästi väljendada, neid on rõõm kuulata, kuna teevad asja väga arusaadavaks.”

Anonüümne (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
“Sobiv asukoht ja korralik õppeklass.”

Matis Joab, Seven Real Estate (Kinnisvara täiendkoolitus 03-2013):
“Kõik lektorid esitasid oma teemat hästi.”

Ostukorv

Kinnisvaramaakleri ABC. Praktilised soovitused ja nõuanded kinnisvaramaaklerile
Käsiraamat Korter üürile - närvesööv hobi või rikkuse allikas?

Käsiraamat Kinnisvaraõiguse ABC

Ühinenud Kinnisvarakonsultandid / UPC

MoneyZen

Eesti Maksumaksjate Liit

Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liit

Kinnisvarakool on koduomaniku sõber

Kinnisvarakool raamatud