Kinnisvara käsiraamatute transport tasuta

Ehitisregistri elektrooniline menetlus. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktika.

Siin lehel:
Üldinfo / Programm / Õpiväljund / Toimumine ja maksumus / REGISTREERUMINE / Osalejad arvavadDetailplaneeringute menetlemine

Koolituse üldinfo

Kuigi juba eelmise aasta aprillist käivitus ehitisregistri elektrooniline menetlus, ei ole laiem üldsus sellega veel kohanenud. Koolituse eesmärk on seda küllaltki keerulise ülesehitusega registrit lähemalt vaadelda ning ühiselt mõtteid jagada, kuidas süsteem paremini toimima saada. Vaatluse alla tuleb nii ehitisregistri õiguslik regulatsioon, kui ka praktiline kasutusmugavus, sh tehakse näitlikke toiminguid ehitisregistri keskkonnas. Päeva teises pooles käime üle planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku senise (kohtu)praktika ning Eesti suurima kohaliku omavalitsuse uued suunad ehitusprojektide ja planeeringute menetlemisel.

 

Koolituse sihtrühm

Koolituse “Ehitisregistri elektrooniline menetlus. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktika” sihtrühm on:

 • projekteerimis- ja ehitusettevõtetted;
 • kinnisvaraarendajad;
 • maakorraldajad, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud;
 • arhitektid;
 • kohtutäiturid ja pankrotihaldurid;
 • maaklerid ja eraisikud, kes teevad tehinguid ehitusjärgus olevate kinnisvaraobjektidega.

Koolituse eesmärk

Koolituse “Ehitisregistri elektrooniline menetlus” eesmärk on:

 • selgitada ehitisregistri toimimist teoorias kui ka praktiliste näidete kaudu.
 • tutvustada planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku senist ellurakendumist, sh Tallinna linna valdkonna uusi menetluskordi.
 • anda ülevaade Riigikohtu eelmise aasta ja selle aasta alguse olulisematest planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavatest lahenditest.

Koolitus annab

Koolituse käigus saab teada:

 1. kuidas on üles ehitatud ning kuidas kasutada elektroonilist ehitisregistrit
 2. kuidas on rakendunud uus planeerimisseadus ja ehitusseadustik, sh mis on olulisemad kitsaskohad ja kuidas neid ületada
 3. kuidas toimib sellest aastast ehitusprojektide ja planeeringute menetlus Tallinna linnas
 4. uutest valdkonda puudutavatest kohtulahenditest ning riigiasutuste praktikast

Koolituse programm

Kell Teema Lektor
09.00-10.30 Elektrooniline ehitisregister. Teatiste, lubade ja projekteerimistingimuste elektrooniline menetlus

 • Ehitisregistri ülesehitus, registrisse kantud andmete tähendus
 • Registri haldamine, isikute rollid
 • Dokumentide koostamine, teatise ja loataotluse esitamine
 • Esitatavad dokumendid, nõuded failile ja faili nimele
 • Dokumendi menetlus – menetlusse võtmine, dokumendi muutmine, sisemised ja välised kooskõlastused ning arvamuse küsimine, märkuste lahendamine, menetluse lõpetamine
 • Projekteerimistingimuste menetluse erisused
Raul Keba
Raul Keba,
Advokaadibüroo Cobalt advokaat
10.30-10.45 Kohvipaus
10.45-12.15 Uue planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktika. Tallinna linna uued menetluskorrad. Haldusleping detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks

 • Detailplaneeringu koostamise kohustuse alad ja juhud. Kohustuse asendamine projekteerimistingimustega
 • Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste mõiste ja menetlus
 • Lepingud detailplaneeringu menetluses – delegeerimisleping, planeeringukohaste rajatiste valmisehitamise leping
 • Detailplaneeringute ülevaatamine ja kehtetuks tunnistamine
 • Teatiste ja lubade uus menetluskord Tallinna linnas
 • Märkuste lahendamine, ehitusprojekti muudatus
 • Lubade väljastamine kõrvaltingimustega
Raul Keba
Raul Keba,
Advokaadibüroo Cobalt advokaat
12.15-12:30 Kohvipaus
12:30-14:00 Ülevaade planeerimis- ja ehitusvaldkonna viimase aja olulisematest kohtulahenditest

 • Riigikohtu eelmise aasta ja selle aasta alguse olulisemate planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavate lahendite ülevaade ja analüüs
 • Uue planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku alusel tehtud alama astme kohtulahendite ülevaade ja analüüs
Raul Keba
Raul Keba,
Advokaadibüroo Cobalt advokaat

Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.

Õpiväljund

Koolitusel saad teada järgmist:

 • Koolitusel osalenu oskab kasutada ehitisregistrit, sh teab, kuidas toimib teatiste, lubade ja projekteerimistingimuste elektrooniline menetlus.
 • Koolitusel osalenu omab ülevaadet detailplaneeringu menetluses sõlmitavatest lepingutest ning Tallinna linna uutest menetluskordadest antud valdkonnas.
 • Koolitusel osalenu omab ülevaadet Riigikohtu eelmise aasta ja selle aasta alguse olulisematest planeerimis- ja ehitusvaldkonda puudutavatest lahenditest.

Koolituse toimumisajad ja maksumus

Järgmine koolitus “Ehitisregistri elektrooniline menetlus. Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktika” toimub 15/03/2017 kell 10.00-17.15 (8 akadeemilist tundi). Koolitus toimub Tallinna kesklinnas, täpne toimumiskoht sõltub õpperühma suurusest.

Hind:

 • Koolitus “Ehitisregistri elektrooniline menetlus”   129  €, hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.
 • Koolitus “Ehitisregistri elektrooniline menetlus”+ käsiraamat “Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Praktilised näpunäited uue seaduse rakendamisel” – 139 €, hinnale lisandub käibemaks.
 • Koolitust tunnustab erialase vabakoolitusena Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit.
 • Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitusel osalenutele tööpakkumised tegema.

Koolituse tellimine

Koolituse tellimiseks palun:

 • helista telefonile +372 525 6655 (Margot Toompark) või
 • täida allolev tellimisvorm või
 • saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.
Margot Toompark, Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige

Registreerumine

Nimi (nõutav):
Ettevõte/aadress:
Telefon (nõutav):
Meiliaadress (nõutav):
Kommentaar:

Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud:
Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 16,99 € (tavahind 17,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 18,99 € (tavahind 19,99 €)Kuidas müüa kinnisvara? 15,99 € (tavahind 16,99 €)Kinnisvaraõiguse ABC 18,99 € (tavahind 24,99 €)Korter üürile... 15,99 € (tavahind 16,99 €)Kinnisvaramaakleri ABC 18,99 € (tavahind 19,99 €)Nõuanded koduostjale 15,99 € (tavahind 16,99 €)Pärimine 15,99 € (tavahind 16,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 15,99 € (tavahind 16,99 €)Kinnisvara hindamine 75,99 € (tavahind 79,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 15,99 € (tavahind 16,99 €)

Liitun meililistiga

Palun sisesta CAPTCHA : captcha

Kinnisvarakooli käsiraamatud