04-06/04/2017 toimub koolitus “Kinnisvara ABC”

Kinnisvara ABCKinnisvarakooli koolitus “Kinnisvara ABC” toimub 04-06/04/2017 Tallinnas. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised ja ülevaade kinnisvara valdkonnast ning tutvustada õigusakte, mis reguleerivad kinnisvaraga tehtavaid tehinguid.

Koolitus annab:

 • Ülevaate kinnisvaraturust ja selle arengusuundadest;
 • teadmised kinnisvaraalasest seadusandlusest;
 • info pangalaenudest ja notariaalsetest toimingutest;
 • baasteadmisi kinnisvaramaakleri tööst;
 • oskuse teha kinnisvara ostu-müügitehingut või -tehinguid.

Koolitusele on oodatud kõik inimesed, kes soovivad rohkem teada saada kinnisvarast ja oma vara paremini hallata ning kellel on soov oma tulevik siduda kinnisvara valdkonnaga; kõik maaklerid, kes tunnevad, et oleks vaja värskendada kinnisvara baasteadmisi; kõik spetsialistid ja ametnikud, kelle igapäeva töö hõlmab kinnisvara valdkonda ja kõik investorid, kes peavad vajalikuks õppida tundma kinnisvaraga seotud põhimõisteid ja õigusakte.

Lektorid on Tõnu Toompark, Marko Sula ja Evi Hindpere.

Koolitus “Kinnisvara ABC” toimub Tallinna kesklinnas 04.04, 05.04 ja 06.04 kell 13.00-18.00.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Koolitus Kinnisvara korrashoiu süsteem

Koolitus “Kinnisvara arendusprojekti juhtimine” toimub 12/04/2017

Daniel-Aleksander Chasan12/04/2017 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Kinnisvara arendusprojekti juhtimine”. Koolituse eesmärk on anda ülevaade kinnisvaraprojekti juhtimisest algusest lõpuni ehk alates soovist ja tahtest tegeleda kinnisvara arendamisega, kuni protsessi lõpuni ehk garantiiperioodi lõppemiseni.

Kinnisvara arendusprojekti juhtimise koolitus on suunatud:

 • eraisikutele ja väikeinvestoritele, kes plaanivad arendada endale kuuluval kinnistul kinnisvara;
 • investoritele, kes plaanivad soetada kinnistu, et sellel hakata arendama kinnisvara;
 • maakleritele, kes vahendavad uusarendusi ja soovivad hoomata kogu arenduse protsessi;
 • kinnivara hindajatele, kes tegelevad kinnistute hindamisega;
 • kõigile kinnisvaraspetsialistidele, kes soovivad olla kursis kinnisvaraarendamise erinevate protsesside ja etappidega;
 • kõigile omavalitsustöötajatele ja riigiametnikele, kes puutuvad kokku kinnisvaravaldkonnaga.

Koolitus annab arusaama kinnisvaraarenduse protsessi etappidest ja nende keerukusest ning ajaliselt kestvusest ja ka praktilised teadmised, kuidas juhtida kinnisvaraarenduse protsessi ning kuidas arendusprotsess läbida kõige väiksema ajakuluga ning võimalikult väheste probleemidega.

Lektor on Arco Vara partnersuhete juht Daniel-Aleksander Chasan.

“Kinnisvara arendusprojekti juhtimine” toimub 12/04/2017 kell 10.00-15.00 Tallinna kesklinnas.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Nõuanded koduostjale. Praktilised nõuanded, kuidas leida unistuste kodu

29/03/2017 toimub koolitus “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine”

Martina ProosaKinnisvarakoolis toimub 29/03/2017 koolitus “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine”. Koolituse eesmärk on tutvustada, millal antakse projekteerimistingimusi ning kuidas toimub projekteerimistingimuste menetlus. Lisaks antakse ülevaade üldplaneeringu ülevaatamise kohustusest, detailplaneeringu vaidlustamisest ja kehtetuks tunnistamisest ning juurdepääsuõigusest avalikult kasutatavale teele ja veekogu kallasrajale.

Koolitus annab:

 • Teadmisi projekteerimistingimuse andmise kohta.
 • Ülevaate juurdepääsuõiguste tagamisest ja rakendamisest.
 • Teadmisi detailplaneeringute kehtetuks tunnistamise ja üldplaneeringu ülevaatamise kohta.
 • Ülevaate planeerijale esitatavatest nõuetest.

Koolitusele on oodatud projekteerimis- ja ehitusettevõtete esindajad, kinnisvaraarendajadmaakorraldajad, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud, arhitektidkohtutäiturid ja pankrotihaldurid, maaklerid ja eraisikud, kes teevad tehinguid ehitusjärgus olevate kinnisvaraobjektidega.

Lektor on Advokaadibüroo Teder Law jurist Martina Proosa.

“Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine” toimub 29/03/2017 kell 09.00-14.00 Tallinna kesklinnas.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Koolitus Kinnisvara fotokoolitus

Koolitus “Kinnisvara ABC” toimub 04-06/03/2017

Kinnisvara ABC04-06/03/2017 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Kinnisvara ABC”. Koolituse eesmärk on anda osalejatele baasteadmised ja ülevaade kinnisvara valdkonnast ning tutvustada õigusakte, mis reguleerivad kinnisvaraga tehtavaid tehinguid.

Koolitus on suunatud kõikidele inimestele, kes soovivad rohkem teada saada kinnisvarast ja oma vara paremini hallata ning kellel on soov oma tulevik siduda kinnisvara valdkonnaga. Samuti on koolitusele oodatud kõik maaklerid, kes tunnevad, et oleks vaja värskendada kinnisvara baasteadmisi; spetsialistid ja ametnikud, kelle igapäeva töö hõlmab kinnisvara valdkonda ja investorid, kes peavad vajalikuks õppida tundma kinnisvaraga seotud põhimõisteid ja õigusakte.

Kinnisvarast ja kinnisvaraturust räägib põhjalikumalt kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark, ehitusest ja planeeningutest annab ülevaate Marko Sula AS Riigi Kinnisvarast ning juriidikast kõneleb Raid & KO OÜ jurist Evi Hindpere.

Koolitus “Kinnisvara ABC” toimub 04/04/2017, 05/04/2017 ja 06/04/2017 kell 13.00-18.00 Tallinna kesklinnas.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Uus ehitusseadustik ja ehitamine

Veel on võimalus registreeruda 16/03/2017 toimuvale koolitusele “Kinnisvara hindamise ABC”

Kinnisvara hindamise ABC16/03/2017 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Kinnisvara hindamise ABC”, mille eesmärk on tutvustada kinnisvara hindamise põhitõdesid, eesmärke ja toiminguid, mis kujundavad kinnisvara väärtust.

Koolitus “Kinnisvara hindamise ABC” on suunatud kõikidele kinnisvara spetsialistidele, kes soovivad paremini mõista kinnisvara väärtuse kujunemise põhitõdesid; kinnisvaramaakleritele, kes tahavad aru saada kinnisvara hindamisaktidest; kinnisvaraarendajatele, kes soovivad rohkem teada saada kinnisvara väärtust kujundavatest teguritest ja kinnisvarainvesteeringute tegijatele, kel on huvi väärtuse mehhanismide vastu. Samuti on koolitusele oodatud tulevased kinnisvarahindajad ja kõik eraisikud, kel huvi kinnisvara vastu.

Koolituse lektor on EKHÜ juhatuse liige ja kutseline hindaja Andres Teder.

“Kinnisvara hindamise ABC” toimub 16/03/2017 09.00-14.00 Tallinna kesklinnas.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Koolitus Kinnisvaraturundus

Koolitus “Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris” toimub 03/04/2017

Kaia Kirs: Kinnisvara korrashoid avalikus sektorisTallinnas toimub  03/04/2017 koolitus “Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris“. Koolitust viib läbi Reminet OÜ juhatuse liige  Kaia Kirs.

Koolitusel Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris räägitakse korrashoiu põhialustest, kinnisvara omaniku ja tema esindaja rollidest, ülesannest ja väljakutsetest.

Koolitusel tutvustakse kinnisvarakorrashoiu strateegiad, informatsiooni juhtimise põhimõtteid, antakse juhised varahalduse strateegia väljatöötamiseks oma asutuses ning praktilisi soovitusi selle elluviimiseks.

Koolitus on suunatud ametnikele kes tegelevad kinnisvara haldamise ja hooldamisega või puutuvad kokku kinnisvaraga ja kinnisvaratoimingutega.  Koolitusele oodatakse ka kõikide ettevõtete haldus- ja hooldusjuhte, tehnikajuhte ja varadega tegelevaid spetsialiste.

Koolitus toimub Tallinnas 03/04/2017 kell 10:00-15:00.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Koolitus Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris

Veel on võimalus registreeruda Kinnisvara täiendkoolitusele 14-28/03/2017

Kinnisvara täiendkoolitus14/03/2017 algab Kinnisvarakoolis “Kinnisvara täiendkoolitus“. Koolitus käsitleb põhjalikult kõiki kinnisvara valdkonna olulisi teemasid nagu juriidika, maaklertegevus, ehitus ja planeeringud ning kindlustus.

Koolituse põhirõhk on kinnisvaraõigusel, mis loeb koolitaja ja jurist Evi Hindpere. Kinnisvaraturu, turuanalüüsi ja hindamise valdkonna lektor on kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.

Planeeringutest, projekteerimisest ja ehitusest valdkonna teadmisi annab edasi Marko Sula Riigi Kinnisvarast. Kindlustusalaseid teadmisi jagab Igor Fedotov Iizi Kindlustusest.

Kinnisvara täiendkoolitus on parim põhjalik ettevalmistus kinnisvaramaakleri kutseeksamiks!

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Korter üürile - närvesööv hobi või rikkuse allikas?

29/03/2017 toimub uus koolitus “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine”

Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine29/03/2017 toimub Kinnisvarakoolis uus koolitus “Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine.” Koolitust viib läbi Advokaadibüroo Teder Law jurist Martina Proosa.

Koolituse eesmärk on tutvustada, millal antakse projekteerimistingimusi ning kuidas toimub projekteerimistingimuste menetlus.

Lisaks antakse ülevaade üldplaneeringu ülevaatamise kohustusest, detailplaneeringu vaidlustamisest ja kehtetuks tunnistamisest ning juurdepääsuõigusest avalikult kasutatavale teele ja veekogu kallasrajale.

Koolitus Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine” toimub kolmapäeval 29/03/2017 kell 09.00-14.00.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Koolitused kinnisvara arendajatele

Kinnisvara täiendkoolitus toimub 14-28/03/2017

Kinnisvara täiendkoolitus14/03/2017 algab Kinnisvarakoolis “Kinnisvara täiendkoolitus“. Koolitus käsitleb põhjalikult kõiki kinnisvara valdkonna olulisi teemasid nagu juriidika, maaklertegevus, ehitus ja planeeringud ning kindlustus.

Koolituse põhirõhk on kinnisvaraõigusel, mis loeb koolitaja ja jurist Evi Hindpere. Kinnisvaraturu, turuanalüüsi ja hindamise valdkonna lektor on kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark.

Planeeringutest, projekteerimisest ja ehitusest valdkonna teadmisi annab edasi Marko Sula Riigi Kinnisvarast. Kindlustusalaseid teadmisi jagab Igor Fedotov Iizi Kindlustusest.

Kinnisvara täiendkoolitus on parim põhjalik ettevalmistus kinnisvaramaakleri kutseeksamiks!

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Koolitus Kinnisvaraturu ülevaade

Elagu Eesti Vabariik!

Eesti lipp

Kuidas müüa kinnisvara? Eduka kinnisvaratehingu saladused

Kinnisvarakooli käsiraamatud