Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle 300×300

‹ Pöördu tagasi Kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused ehitise ja ehitamise kontrollimiseks

Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle