Koolitus “Ehitus- ja kasutusload” toimub 04/12/2013

Ehitus- ja kasutusload04/12/2013 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Ehitus- ja kasutusload“. Koolitust viib läbi Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhataja Raul Keba.

Koolitus käsitleb protsessi, mis algabehitusloa taotlemisega ning lõpeb hoonele kasutusloa väljastamisega.

Siia alla kuulub nii ehitusprojekti koostamine, märkuste tegemine ja projekti täiendamine, erinevate kokkulepete sõlmimine kui ka ehitusjärelevalve teostamine ebaseadusliku ehitamise või nt omanikukohustuste eiramisega seoses.

Ehitus- kui ka kasutusloa menetluse käigus tuleb kohalikul omavalitsusel:

  • hinnata hoone turvalisust (ehitis ei tohi tekitada ohtu inimese elule, tervisele, varale ega keskkonnale),
  • tasakaalustada erinevate osapoolte huvid, sealjuures arvestades avalike huvide ja väärtustega,
  • hinnata ehitise sobivust linnaruumi.

Tegemist on võrdlemisi keerulise menetlusega, mille juures on tihti probleemiks erinevate osapoolte arusaamad ning puudulik teadmine kehtiva õiguse nüanssidest.

Nii mõnigi ehitus- ja kasutusloa vaidlus on kõrgema astme kohtulahendini jõudnud ja sellest lähtuvalt on ka seadusandja õiguslikku regulatsiooni muutnud ning ka käesoleval hetkel jälle muutmas.

Koolitus:

  • annab ülevaate ehitusseadusest ning ehitise liikidest, ehitus- ja kasutusloa menetlusestja menetluse käigus sõlmitavatest kokkulepetest;
  • tutvustab Tallinna ja teiste omavalitsuste praktikat ehitamist puudutavate menetluste korraldamisel ja kokkulepete sõlmimisel;
  • arutleb ehitamist puudutava kohtupraktika üle;
  • käsitleb uues ehitusseadustiku eelnõus sätestatud põhimõtteid.

Koolitus “Ehitus- ja kasutusload” toimub 04.12.2013 kell 09:00-14:00.

Registreeru koolitusele, sest teadmised maksvad!

Registreeru koolitusele, sest teadmised maksvad!

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Tõnu Toompark
Kinnisvarakool OÜ
+372 525 9703
tonu@adaur.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakoolis järgmisena:

03.-05.04.2023 Kinnisvara ABC