Uudiste arhiiv

 

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üürilepingu erakorraline ülesütlemine

Üürnik peab üüripinda kasutama hoolikalt ja vastavalt sihtotstarbele, millest üürileandmisel lähtuti. Seega, kui tegemist on eluruumiga, siis on see mõeldud elamiseks ja igasugune muu tegevus pole lubatud. Samuti on oluline mitte ülemääraselt häirida majaelanikke ja naabreid. Eelkõige tuleb tagada öörahu.

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üürilepingu ülesütlemine

Üüriturul tuleb sageli ette olukordi, kus üürnikuga on sõlmitud tähtajaline üürileping aga üürnik otsustab ühel hetkel välja kolida ära ootamata lepingu tähtaja lõppemist. Kas selline tegevus on seaduspärane? Kindlasti mitte. Sõlmides tähtajalise üürilepingu peavad mõlemad pooled arvestama, et nad on

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üürilepingu kehtivus omaniku vahetumisel

Sageli esineb olukordi, kus omanik müüb korterit, mis on samaaegselt üürile antud. Selline tegevus on igati normaalne, kuid siin tuleb arvestada, et korteri müümisega üürileping ei lõpe. Seda ka siis, kui üürilepinguga on nii kokku lepitud või müügilepingus on klausel,

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Eluruumi allkasutusse andmine

Üldjuhul on üürnikul õigus majutada üüritavasse eluruumi oma perekonnaliikmeid, kui üürilepinguga ei ole määratud, et seda võib teha üksnes üürileandja nõusolekul. Kes siis on üürniku perekonnaliikmed – need on abikaasa, alaealised lapsed ja töövõimetud vanemad. Teised isikud ei ole seaduse

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Leppetrahv üürisuhtes

Võlaõigusseadus sätestab, et mitterahalise kohustuse rikkumise korral on üürilepinguga lubatud kokku leppida leppetrahvis, kui üürnik rikub mingit poolte kokkulepet. Kuid millise kokkuleppe rikkumise korral leppetrahvi nõuda saab, tuleks lepingus konkreetselt välja tuua. Näiteks, kui on kokku lepitud, et üürnikul ei

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üürilepingu sätete kohustuslikkus

Eluruumi üürnikku peetakse üürisuhtes nõrgemaks pooleks, mistõttu vajab ta suuremat seaduse kaitset. Seetõttu tuleb üürilepingu koostamisel hoolega järgida seaduses kirja pandut. Kui üldiselt on seadused dispositiivsed ehk paindlikud ja võimaldavad osapooltel endil lepingu tingimustes kokku leppida, siis eluruumi üürilepingu puhul

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üüritulu maksustamine

Kellelegi ei ole teadmata, et eluruumi üüritulu on tulumaksuga maksustatav. Maksustamise alla ei lähe üürniku poolt tasutud kõrvalkulud ning hoone korrashoiu- ja parenduskulud. Saadud üüritulu tuleb deklareerida hiljemalt tulu saamisele järgneva aasta aprilli lõpuks ning tulumaks tasuda 1. oktoobriks. Kui

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Kas omanik saab valida üürnikku?

Kui me vaatame tänast tänavapilti, siis näeme erineva nahavärvi ja päritoluga inimesi. Kõik nad peavad kuskil elama ja paljud neist soovivad eluaset üürida. Paljud eluruumi omanikud aga ei soovi erinevatel põhjustel sõlmida üürilepingut välismaalasega, vaid võõrkeelt rääkivate inimestega, laste või

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Kas tähtajaline või tähtajatu üürileping?

Käes on üürilepingute sõlmimise kõrghooaeg. Noored tulevad suurematesse linnadesse õppima aga ka paljud täiskasvanud otsivad tulusamat tööd kodukohast kaugemal. Sageli ei ole neil võimalust ega ka vajadust endale uut eluaset osta, sellisel juhul tuleb leida endale üürikodu. Üürilepingu sõlmimine ei

Koolitus “Üüriinvesteeringute finantsanalüüs” toimub 14/06/2023

14/06/2023 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Üüriinvesteeringute finantsanalüüs“. Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark avab eluruumide üüriinvesteeringu olemuse ja eripärad ning toob välja võimalused elamispindade üüriinvesteeringu finantsanalüüsiks . Koolitusele on oodatud: eluruumide üüriinvestorid – olemasolevate ja uute investeeringute tasuvuse mõõtmiseks; kinnisvaramaaklerid – klientide üüriinvesteeringute teemadel

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika