Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Välismaalasega üürilepingu sõlmimine

On alanud kool ja Eestisse on saabunud hulk õpihimulisi noori välismaalt. Kõikidele tudengitele ei jagu kohti üliõpilaskodus või soovitakse privaatsemat elamispinda. Samuti tuleb Eestisse tööle hulk inimesi, kellel kõigil on vaja kuskil elada. Sellisel juhul otsitakse endale üürikodu.

Kui Euroopa Liidu kodanikega üürilepingu sõlmimine probleemi ei tekita, siis kolmandatest riikidest tulnud välismaalastega on asi keerulisem. Nimelt peab kolmanda riigi kodanikul olema Eestis viibimiseks seaduslik alus.

Siin ei piisa üürilepingu sõlmimiseks ainult kooli vastuvõtmise tõendist. Kui kolmanda riigi kodanikule väljastatakse tõend kooli vastuvõtmisest, siis välismaalane peab seadusliku aluse puudumisel pöörduma välisesindusse viisa või elamisloa taotlemiseks.

Samuti tööandja kutse ei anna alust välismaalase Eestisse saabumiseks ning tööandja kutse on kinnituseks elamisloa taotlemisel, et tööandja kutsub välismaalase Eestisse. Kooli õppima saabujad on üldjuhul omanud kehtivat viisat ning Eestisse saabumisel taotlevad elamisluba Politsei- ja Piirivalveametist.

Isik, kes võimaldab välismaalasele eluaset või sõlmib temaga üürilepingu, on kohustatud kontrollima välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust. Seda saab teha Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel, kus saab kontrollida ka elamisloa kehtivust (https://www2.politsei.ee/et/teenused/e-paringud/).

Välismaalase ilma seadusliku aluseta Eestis viibimisele kaasaaitamise eest varalise kasu saamise eesmärgil karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Kui Sul tekkisid küsimused, kirjuta mulle evi@kinnisvarajurist.ee.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Kinnisvarakoolis järgmisena:

12.12.2023 Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine