Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Kuidas üüri tõsta?

Kui olete sõlminud eluruumi üürilepingu aga kinnisvaraturul on üürid tõusnud, tekib omanikul soov ka kokkulepitud üüri tõsta. Kas ja kuidas seda teha saab?

See kas ja kuidas üürilepingu kehtivuse ajal üüri tõsta saab, sõltub eelkõige sellest, kas üürileping on sõlmitud tähtajaliselt või tähtaega määramata.

Tähtajatu üürilepingu korral saab üüri tõsta iga aasta möödumisel lepingu sõlmimisest. Üüri tõstmisest tuleb taasesitamist võimaldavas vormis ette teatada vähemalt 30 päeva. Üüri tõstmise teates tuleb selgelt märkida:

  • üüri tõstmise ulatus ja üüri uus suurus;
  • mis ajast üüri tõstetakse;
  • üüri tõstmise põhjendus ja arvestus;
  • üüri tõstmise vaidlustamise kord.

Tähtajalise üürilepingu korral saab aga üüri tõsta kord aastas vaid tingimusel, et leping on sõlmitud vähemalt kolmeks aastaks ja üüri tõus on juba lepingus täpselt kindlaks määratud kas konkreetse summana, protsendimäärana või indeksina.

Üüri tõstmise juures tuleb aga arvestada, et nii tähtajalise kui tähtajatu üürilepingu korral on üürnikul õigus 30 päevase ette teatamisega üürileping üles öelda, kui ta ei nõustu maksma kõrgemat üüri. Seega tuleks hoolega kaaluda, kas eelistada suuremat raha ja riskida korralikust üürnikust ilmajäämisega või leppida olemasolevaga.

Kui Sul on küsimusi, kirjuta mulle evi@kinnisvarajurist.ee.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Kinnisvarakoolis järgmisena:

26.09.2023 Kinnisvara müügikoolitus