Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Kuidas osta kinnisasja järelmaksuga?

Vahel on inimesed probleemi ees, et on vaja osta eluaset aga raha ei jagu ja pangad laenu ei anna. Sellisel juhul võib ka müüdava kinnisasja omanik olla ostu „finantseerija“ ehk võimaldada ostjale järelmaksu. Kuna kõik kinnisasja võõrandamisega seotud lepingud peavad olema sõlmitud notariaalses vormis, tuleb ka selline järelmaksuga ost vormistada notaris.

Kuidas aga tagada, et ostja kokkulepitud aja jooksul ikka kogu ostuhinna ära maksab ja kuidas saab ostja olla kindel, et lepingu täitmisel saab ta kinnisasja omanikuks? Selleks on erinevaid võimalusi.

Müügileping eelmärkega

Võib sõlmida müügilepingu järelmaksu tingimustega, ilma omandi üleandmiseta. Omandi üleandmiseks sõlmitakse vastav asjaõigusleping peale kogu ostuhinna tasumist. Sellega on müüja õigused tagatud aga ostja õiguste kaitseks tuleks omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks kanda kinnistusraamatusse eelmärge ostja kasuks. Eelmärge tagab omandiõiguse üleandmise, kui ostuhinna tasumise kohustus on täielikult täidetud.

Üürileping

Siin võiks sõlmida ka üürilepingu tingimusega, et kui ostja kogu ostuhinda tähtajaks ära ei maksa, taganeb müüja müügilepingust ja ostja poolt juba tasutud maksed või nende osa loetakse üüriks. Kui aga ostuhinna tasumise kohustus on täidetud, loetakse ettemaksed ostuhinnaks.

Hüpoteek müüja kasuks

Teine võimalus oleks omandi üleandmine koos müügilepingu sõlmimisega ning müüja õiguste tagamiseks müüdavale kinnisasjale hüpoteegi seadmine omaniku kasuks. Kui ostja kogu ostuhinda kokkulepitud aja jooksul ära ei maksa, saab müüja nõuda kinnisasja sundvõõrandamist täitemenetluse korras. Sellis juhul saab enampakkumisel müüdud asja hinnast müüja puuduoleva raha kätte ja ülejäänu, peale täitemenetluse kulude mahaarvamist, jääb ostjale.

Intress

Majandus- ja kutsetegevuses antud laenult tuleb maksta intressi, aga ka antud juhul saab kinnisasja müüja nõuda intressi. Intressi määr tuleb müügilepingu sõlmimisel kokku leppida ja lepingus fikseerida.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika