Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Kasutuskord versus erikasutusõigus

Veebruaris jõustus korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus, mis toob ka mitmeid positiivseid muudatusi korteriühistutele.

Üheks selliseks muudatuseks korteriomanike vahel sõlmitud kasutuskorra kokkuleppe muutmine eriomandi kokkuleppe osaks.

Nimelt kaasomandi osa kasutamise kokkulepped (nt parkimiskohad, keldriboksid jms) peavad olema sõlmitud notariaalses vormis koos kinnistusraamatusse kandmisega. Enne 2018. a kanti kaasomandi kasutamise kokkulepped kinnistusraamatu kolmandasse koormiste ja kitsenduste jakku.

2018. a jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 13 lg 3 aga sätestab, et korteriomanike kokkulepe kehtib korteriomaniku eriõigusjärglase suhtes vaid juhul, kui see on kantud kinnistusraamatusse eriomandi sisuna. Seega kinnistusraamatu esimesse jakku. See on oluline vahe, kuna esimeses jaos ei ähvarda kaasomanike kokkulepet kustumine täitemenetluse korras.

Loomulikult tundub see ebaõiglane, et uus seadus muudab korteriomanike suurte raskustega ja teinekord ka kohtus käimise vaevaga saavutatud kokkulepped olematuks. Isegi ühes Riigikohtu lahendis tõusetus muuhulgas see küsimus üles, et miks ei võiks siis need kokkulepped lihtsalt üle tõsta esimesse jakku. Paraku Riigikohus selgitas, et seadus seda ei võimalda. Nüüd on siis viga parandatud.

Korteriomandi- ja korteriühistuseadust täiendati § 64´, mille kohaselt korteriomanike vahel sõlmitud notariaalselt tõestatud kasutuskorra kokkulepe, mille kohta on olemas kehtiv märkus kõikide korteriomandite registriosade kolmandas jaos, on võimalik ilma selle kokkuleppe sisu muutmata kanda eriomandi kokkuleppe osana kõikide korteriomandite registriosade esimesse jakku. Samal ajal kustutatakse nimetatud märkus kõikide korteriomandite registriosade kolmandas jaos.

Sellega muutub kasutuskorra kokkulepe erikasutusõiguse kokkuleppeks. Nimetatud kannete tegemiseks võib avalduse esitada korteriomanik või korteriühistu.

Korteriomanike kui puudutatud isikute nõusolek ei ole kannete tegemiseks vajalik ka juhul, kui võrreldes kokkuleppe sõlmimise ajaga on isikud muutunud. Piiratud asjaõiguse omaja nõusolek on vajalik vaid juhul, kui tema õigus asub kinnistusraamatus kasutuskorra kokkuleppe kohta kantud märkusest järjekohas eespool.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika