Uudiste arhiiv

 

Koolitus “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine” toimub 12/12/2023

Koolitus “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine” toimub 12/12/2023 Kinnisvarakoolis. Koolitusel annavad kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ja kinnisvarajurist Evi Hindpere osalejatele oskuse koostada oma vajadustele vastav üürileping ja teadmised juba olemasoleva üürilepingu lõpetamiseks. Koolitusel saad: praktilised nõuanded üürilepingu koostamiseks ja lõpetamiseks; nõuanded

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üürilepingu erakorraline ülesütlemine

Üürnik peab üüripinda kasutama hoolikalt ja vastavalt sihtotstarbele, millest üürileandmisel lähtuti. Seega, kui tegemist on eluruumiga, siis on see mõeldud elamiseks ja igasugune muu tegevus pole lubatud. Samuti on oluline mitte ülemääraselt häirida majaelanikke ja naabreid. Eelkõige tuleb tagada öörahu.

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üürilepingu ülesütlemine

Üüriturul tuleb sageli ette olukordi, kus üürnikuga on sõlmitud tähtajaline üürileping aga üürnik otsustab ühel hetkel välja kolida ära ootamata lepingu tähtaja lõppemist. Kas selline tegevus on seaduspärane? Kindlasti mitte. Sõlmides tähtajalise üürilepingu peavad mõlemad pooled arvestama, et nad on

27-29/11/2023 toimub koolitus “Kinnisvara ABC”

Koolitus Kinnisvara ABC

Koolitus “Kinnisvara ABC” toimub 27-29/11/2023. Kinnisvaravaldkonnast annavad ülevaate kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark, ehitus- ja planeerimisspetsialist Marko Sula ja kinnisvarajurist Evi Hindpere. Koolitus annab: ülevaate kinnisvaraturust ja selle arengusuundadest; baasteadmised kinnisvaraalastest õigusaktidest; info pangalaenudest ja notariaalsetest toimingutest; baasteadmisi kinnisvaramaakleri tööst; oskuse teha

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üürilepingu kehtivus omaniku vahetumisel

Sageli esineb olukordi, kus omanik müüb korterit, mis on samaaegselt üürile antud. Selline tegevus on igati normaalne, kuid siin tuleb arvestada, et korteri müümisega üürileping ei lõpe. Seda ka siis, kui üürilepinguga on nii kokku lepitud või müügilepingus on klausel,

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Eluruumi allkasutusse andmine

Üldjuhul on üürnikul õigus majutada üüritavasse eluruumi oma perekonnaliikmeid, kui üürilepinguga ei ole määratud, et seda võib teha üksnes üürileandja nõusolekul. Kes siis on üürniku perekonnaliikmed – need on abikaasa, alaealised lapsed ja töövõimetud vanemad. Teised isikud ei ole seaduse

Koolitus “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine” toimub 13/11/2023

Koolitus “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine” toimub 13/11/2023 Kinnisvarakoolis. Koolitusel annavad kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ja kinnisvarajurist Evi Hindpere osalejatele oskuse koostada oma vajadustele vastav üürileping ja teadmised juba olemasoleva üürilepingu lõpetamiseks. Koolitusel saad: praktilised nõuanded üürilepingu koostamiseks ja lõpetamiseks; nõuanded

Koolitus “Kinnisvara ABC” toimub 07-09/11/2023

Koolitus Kinnisvara ABC

07-09/11/2023 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Kinnisvara ABC“. Kinnisvaravaldkonnast annavad ülevaate kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark, ehitus- ja planeerimisspetsialist Marko Sula ja kinnisvarajurist Evi Hindpere. Koolitus annab: ülevaate kinnisvaraturust ja selle arengusuundadest; baasteadmised kinnisvaraalastest õigusaktidest; info pangalaenudest ja notariaalsetest toimingutest; baasteadmisi kinnisvaramaakleri tööst; oskuse

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Leppetrahv üürisuhtes

Võlaõigusseadus sätestab, et mitterahalise kohustuse rikkumise korral on üürilepinguga lubatud kokku leppida leppetrahvis, kui üürnik rikub mingit poolte kokkulepet. Kuid millise kokkuleppe rikkumise korral leppetrahvi nõuda saab, tuleks lepingus konkreetselt välja tuua. Näiteks, kui on kokku lepitud, et üürnikul ei

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Viivis üüri maksmisega viivitamisel

Kui viivise määr rahalise kohutuse rikkumise korral on lepingupoolte kokkuleppe küsimus, siis eluruumi üüri korral on üürnik, kui nõrgem pool, taaskord rohkem kaitstud. Võlaõigusseadusega on kehtestatud eluruumi üürimise korral maksimaalne viivisemäär, milles võivad osapooled kokku leppida. Nimelt ei või viivisemäär

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika