Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Viivis üüri maksmisega viivitamisel

Kui viivise määr rahalise kohutuse rikkumise korral on lepingupoolte kokkuleppe küsimus, siis eluruumi üüri korral on üürnik, kui nõrgem pool, taaskord rohkem kaitstud.

Võlaõigusseadusega on kehtestatud eluruumi üürimise korral maksimaalne viivisemäär, milles võivad osapooled kokku leppida. Nimelt ei või viivisemäär olla kõrgem, kui kolme kordne seadusest tulenev viivise määr. Ja teistsugune kokkulepe on tühine, mis tähendab, et kõrgemat viivisemäära üürnikult sisse nõuda ei saa.

Seadusest tulev viivisemäär on poolaasta kaupa Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär enne iga aasta 1. jaanuari ja 1. juulit, millele lisandub 8% aastas.

Kuna Euribori suurus ajaga muutub, ei ole mõistlik konkreetset protsenti lepingusse kirja panna. Samuti ei või viivisemäär olla konkreetne rahaline number, kuna sellisel juhul on see tõlgendatav leppetrahvina aga seadusega on keelatud rahalise kohutuse rikkumise korral leppetrahvis kokku leppida.

Küsimuste korral kirjuta mulle evi@kinnisvarajurist.ee.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” toimub 24/10/2023

24/10/2023 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “Ärikinnisvara vahendamine“. Koolitusel annab Ruth Andresen ülevaate ärikinnisvara vahendamise temaatikast ja toob välja ärikinnisvara vahendamise erinevused võrreldes elukondliku kinnisvaraga.

Koolitus annab Sulle:

 • teadmised äripindade olemusest ja erisustest võrreldes elamispindadega;
 • teadmised äripindade tehingute poolte õigustest ja kohustusest;
 • konkreetsed nõuanded ärikinnisvaraturul toimetamiseks.

Koolitus “Ärikinnisvara vahendamine” toimub 24/10/2023 kell 10.00-15.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Koolitus “Kinnisvaraobjekti majanduskava koostamine” toimub 23/10/2023

23/10/2023 toimub koolitus “Kinnisvaraobjekti majanduskava koostamine“. Koolitusel tutvustab ja selgitab Meelis Pääro kinnisvaraobjektile majanduskava (eelarve) koostamise normatiivseid aluseid, hea tava praktikaid ja kulude optimeerimise võimalusi.

Koolitusele on oodatud:

 • kõik kinnisvaraomanikud (äri- kui eluruumid);
 • korteriühistute juhatuse liikmed ja revidendid;
 • kinnisvara korrashoiuettevõtete spetsialistid (sh haldurid ja hooldusjuhid);
 • kinnisvara ja ehitusvaldkonna spetsialistid.

Koolitus “Kinnisvaraobjekti majanduskava koostamine” toimub 23/10/2023 kell 10.00-13.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üürilepingu sätete kohustuslikkus

Eluruumi üürnikku peetakse üürisuhtes nõrgemaks pooleks, mistõttu vajab ta suuremat seaduse kaitset. Seetõttu tuleb üürilepingu koostamisel hoolega järgida seaduses kirja pandut. Kui üldiselt on seadused dispositiivsed ehk paindlikud ja võimaldavad osapooltel endil lepingu tingimustes kokku leppida, siis eluruumi üürilepingu puhul on lood veidi teistsugused.

Nimelt sätestab võlaõigusseadus, et eluruumi üürilepingus lepingupoolte õiguste ja kohustuste ning vastutuse osas seadusega sätestatust üürniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.

Isegi siis, kui üürileandja ja üürnik on mõnes seadusest kõrvalekaldumises kokku leppinud ja üürnik on lepingu allkirjastanud, saab ta kokkuleppest taganeda, kuna tühisest kokkuleppest ei tulene osapooltele õigusi ega kohustusi.

Kui aga osapooled on üürisuhtes ausad ja peavad kokkulepetest kinni, pole seadusel erilist tähtsust. Kui aga üürnik taganeb kokkuleppest, tuginedes eespool nimetatud seadusesättele, ei aita üürileandjat ei üürikomisjon ega kohus.

Kuigi mõne aja eest jõustunud seadusemuudatused veidi leevendasid olukorda ja andsid üürileandjale suuremad õigused, on õigustele piirid ette pandud. Näiteks lubatud leppetrahvi suurus ei või ühe rikkumise korral olla kõrgem kui 10% üürniku poolt maksmisele kuuluvate lepinguliste maksete summast kuus ja mitte rohkem kui 20% kuus kõikide rikkumiste eest kokku. Ka tagatisraha suurusel ja viivisemääral on piirang peal jms.

Seega üürilepingu koostamisel järgige seaduse sätteid ja seadusest kõrvalekaldumise korral kaaluge, kas kõrvalekaldumine on üürniku kahjuks või mitte. Kui ise õigusaktides ei orienteeru või ei oska lepingut koostada, paluge abi juristilt. Korralikult koostatud üürileping hoiab ära paljud tekkida võivad lahkhelid.

Küsimuste korral kirjutage mulle evi@kinnisvarajurist.ee.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

19/10/2023 toimub koolitus “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine”

Koolitus “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine” toimub 19/10/2023 Kinnisvarakoolis. Koolitusel annavad kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ja kinnisvarajurist Evi Hindpere osalejatele oskuse koostada oma vajadustele vastav üürileping ja teadmised juba olemasoleva üürilepingu lõpetamiseks.

Koolitusel saad:

 • praktilised nõuanded üürilepingu koostamiseks ja lõpetamiseks;
 • nõuanded eluruumi üleandmise ja vastuvõtmisakti koostamiseks;
 • juhised probleemse üürilepinguga toimetulekuks;
 • oskused kasutada üürilepingut oma õiguste kaitseks;
 • nõuanded, millal ja miks pöörduda üürikomisjoni või kohtusse;
 • üürilepingu projekti.

Koolitus “Eluruumi üürilepingu sõlmimine ja lõpetamine” toimub 19/10/2023 kell 10.00-13.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Koolitus “7 psühholoogilist kompetentsi kliendisuhtluses” toimub 19/10/2023

19/10/2023 toimub Kinnisvarakoolis koolitus “7 psühholoogilist kompetentsi kliendisuhtluses“. Koolitusel annab psühholoog Anneli Salk osalejatele olulised kompetentsid, mida kasutades saab juhtida tulemuslikult ja professionaalselt positiivset kliendisuhtlust.

Koolitus annab:

 • igapäevased kliendisuhtluse “tööriistad”, mis teevad kliendisuhtluse lihtsamaks ja sujuvamaks;
 • oskuse professionaalselt suhelda kliendiga;
 • juhtida kliendisuhtluse protsessi eduka lõpuni;
 • ülevaate erinevatest klienditüüpidest;
 • arusaamise, kuidas kliendid otsustavad.

Koolitus “7 psühholoogilist kompetentsi kliendisuhtluses” toimub 19/10/2023 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Üüritulu maksustamine

Kellelegi ei ole teadmata, et eluruumi üüritulu on tulumaksuga maksustatav. Maksustamise alla ei lähe üürniku poolt tasutud kõrvalkulud ning hoone korrashoiu- ja parenduskulud.

Saadud üüritulu tuleb deklareerida hiljemalt tulu saamisele järgneva aasta aprilli lõpuks ning tulumaks tasuda 1. oktoobriks.

Kui üürileandjaks on eraisik, siis ta saab üüritulust maha arvata 20% kulude katteks ning neid kulusid ei ole vaja dokumentaalselt tõendada.

Kui aga üürnikuks on juriidiline isik ja üürileandjaks eraisik, siis juriidiline isik peab ise üürileandjale maksmisele kuuluvast üürist maha arvama tulumaksu ning kandma selle Maksu- ja Tolliametile. Sellisel juhul tuleb üürileandjal ikkagi esitada tuludeklaratsioon, mille alusel tagastatakse talle 20% üüritulult enammakstud tulumaks.

Kui üürileandjaks on FIE (füüsilisest isikust ettevõtja) ja üürile andmine on tema ettevõtlustegevus, siis ta saab üüritulust maha arvata kõik reaalselt tehtud kulud, kuid need kulud tuleb dokumentaalselt tõendada. Ka FIE peab üüritulu deklareerima.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Kinnisvara täiendkoolitus toimub Kinnisvarakoolis 11-18/10/2023

Kinnisvara täiendkoolitus toimub 11-18/10/2023. Neljal koolituspäeval annavad kinnisvaraõigusest, rahapesust, kinnisvara andmebaasidest ja registritest, kindlustamisest, kinnisvaraturust, detailplaneeringutest ning maakleritegevusest ülevaate Evi Hindpere, Darja Sudarinen, Andres Teder, Liina Laks, Tõnu Toompark, Marko Sula ja Kaido Kaljuste.

Kinnisvara täiendkoolitus on mõeldud just Sulle kui:

 • soovid arendada seniseid teadmisi kinnisvarasektorist ja juriidikast;
 • soovid värsket vaadet kinnisvarasektori majanduslikust aspektist;
 • soovid pakkuda enda klientidele paremat ja kvaliteetsemat teenust;
 • soovida saada veel paremaks maakleriks;
 • soovid läbida maakleri kutseeksami.

Kinnisvara täiendkoolitus toimub 11-18/10/2023 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

16/10/2023 toimub koolitus “Kasutusluba ja selle taotlemine”

Koolitus “Kasutusluba ja selle taotlemine” toimub Kinnisvarakoolis 16/10/2023. Jurist Martina Proosa annab koolitusel ülevaate kasutusloa olemusest, kasutusloa taotlemiseks vajalikest dokumentidest, kasutusloa andmise menetlusest ning nendega seotud probleemidest.

Koolituse sihtrühm on:

 • kohalikud omavalitsused;
 • projekteerijad;
 • kinnisasja omanikud;
 • kinnisvaraarendajad.

Koolitus “Kasutusluba ja selle taotlemine” toimub 16/10/2023 kell 10.00-15.15 hübriidõppe vormis – koolitusel osalejad valivad, kas osalevad kontaktkoolitusel klassiruumis või eelistavad osaleda koolitusel veebi teel.

Kinnisvarakooli koolitusklass asub Tulika 19, Tallinn, Flora Maja B-korpuse 1. korrusel.

Kõik, kes eelistavad koolitusel osaleda veebi teel, saavad enne koolituse algust personaalse veebilingi Zoom’i keskkonda.

Lisateave ja registreerumine

Registreeru koolitusele: +372 525 6655, kool@kinnisvarakool.ee või kodulehel.

Margot Toompark
Kinnisvarakool OÜ
Koolituste müük ja korraldus
+372 525 6655
kool@kinnisvarakool.ee
www.kinnisvarakool.ee

Kinnisvarakool OÜ

Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Välismaalasega üürilepingu sõlmimine

On alanud kool ja Eestisse on saabunud hulk õpihimulisi noori välismaalt. Kõikidele tudengitele ei jagu kohti üliõpilaskodus või soovitakse privaatsemat elamispinda. Samuti tuleb Eestisse tööle hulk inimesi, kellel kõigil on vaja kuskil elada. Sellisel juhul otsitakse endale üürikodu.

Kui Euroopa Liidu kodanikega üürilepingu sõlmimine probleemi ei tekita, siis kolmandatest riikidest tulnud välismaalastega on asi keerulisem. Nimelt peab kolmanda riigi kodanikul olema Eestis viibimiseks seaduslik alus.

Siin ei piisa üürilepingu sõlmimiseks ainult kooli vastuvõtmise tõendist. Kui kolmanda riigi kodanikule väljastatakse tõend kooli vastuvõtmisest, siis välismaalane peab seadusliku aluse puudumisel pöörduma välisesindusse viisa või elamisloa taotlemiseks.

Samuti tööandja kutse ei anna alust välismaalase Eestisse saabumiseks ning tööandja kutse on kinnituseks elamisloa taotlemisel, et tööandja kutsub välismaalase Eestisse. Kooli õppima saabujad on üldjuhul omanud kehtivat viisat ning Eestisse saabumisel taotlevad elamisluba Politsei- ja Piirivalveametist.

Isik, kes võimaldab välismaalasele eluaset või sõlmib temaga üürilepingu, on kohustatud kontrollima välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust. Seda saab teha Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel, kus saab kontrollida ka elamisloa kehtivust (https://www2.politsei.ee/et/teenused/e-paringud/).

Välismaalase ilma seadusliku aluseta Eestis viibimisele kaasaaitamise eest varalise kasu saamise eesmärgil karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Kui Sul tekkisid küsimused, kirjuta mulle evi@kinnisvarajurist.ee.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika