Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Eluruumi tagastamine lepingu lõppedes. Osa II

Mida teha, kui lepingu lõppedel ilmneb, et üürnik on rikkunud või lõhkunud mõne omanikule kuuluva eseme? Siin tuleb arvestada, et isegi kui asi on sedavõrd kahjustatud, et seda ei saa enam kasutada, ei saa üürnikult nõuda selle asja alghinna hüvitamist.

Näiteks ühes üürivaidluses oli üürniku kasutada antud uus diivan, üürnik aga suutis kaheksa kuuga, mil üürileping kestis, diivani totaalselt ära määrida. Lisaks kraapis üürniku kass kattematerjali puruks. Omanik nõudis üürnikult kogu diivani maksumuse hüvitamist koos transpordikuluga. Üürikomisjon sellega ei nõustunud ja tegi järgneva arvutuse.

Diivani ostuhind oli 402 €. Eeldusel, et diivan on kasutatav 10 aastat, kulub ta ühes aastas 10% (40,2 €), 8 kuuga väheneb tema väärtus seega 26,8 € võrra (40,2 : 12 x 8 = 26,80). Kuna diivan oli üürniku kasutuses 8 kuud, siis isegi juhul, kui üürnik oleks diivanit kasutanud hoolikalt, ei oleks lepingu lõppemisel olnud tegemist uue, vaid kasutatud diivaniga. Seda tuleb üürnikult hüvitise väljamõistmisel arvestada. Komisjon otsustab, et vastustajalt tuleb avaldaja kasuks välja mõista hüvitis diivani kahjustamise eest 402 – 26,80 = 375,20 €, samuti diivani soetamisel kantud transpordikulu 20 €, kõik kokku 395,20 €.

Vaidlusi tuleb ette ka tõendamisel, kus üürileandja väidab üht ja üürnik teist. Seega tuleb eluruumi üürnikule üleandmisel koostada üleandmise akt ning tagastamisel – tagastamise akt. Aktis tuleb fikseerida nii asjade loetelu, mis üürniku kasutada jäävad, kui ka asjade ja tervikuna eluruumi seisund. Siinkohal tuleks seisund põhjalikult kirja panna või teha ohtrasti pilte, et oleks millele tugineda vaidluse korral. Nii on Riigikohus selgitanud, et kui üürileandja leiab, et üürnik on talle tekitanud kahju, kuna korter on kahjustatud üle tavalisest kasutamisest tingitud kulumise määra, tuleb üürileandjal esitada selle kohta tõendid.

2021. aasta jaanuaris jõustunud seaduse muudatusega on nüüd lubatud üürilepinguga ka kokku leppida, et pärast lepingu lõppemist tagastab üürnik eluruumi sellises seisundis, et sellelt on kõrvaldatud hariliku lepingujärgse kasutamisega tekkinud kulumine või halvenemine, või kannab sellega seotud mõistlikud ja vajalikud kulud. Minu hinnangul aga tuleb selline kokkulepe kõne alla vaid siis, kui üüritav eluruum on uus või värskelt remonditud. Oleks ju imelik nõuda üürnikult aastaid vana tapeedi samaväärse vastu vahetamist või juba eluruumi üürnikule üleandmisel laiguliste ja kriibitud seinte ülevärvimist.

Siiski ei kohaldata sätestatut asjadele, mille üürileandja on andnud koos eluruumiga üürniku kasutusse isegi siis, kui need asjad anti üürnikule üle tuttuutena. Näiteks ei saaks nõuda, et peale aastast eluruumi kasutamist, üürnik paigaldaks uue köögimööbli või uue vanni.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika