Kinnisvarajurist Evi Hindpere: Eluruumi tagastamine lepingu lõppedes. Osa I

On üldteada, et lepingu lõppemisel, peab üürnik eluruumi koos tema kasutusse antud asjade ja võtmetega omanikule tagastama. Siinkohal ei hakka ma „puuküürnike” temaatikasse laskuma, kuna sellest on meedias palju juttu olnud. Räägin hoopis sellest, millises seisundis peab üürnik eluruumi omanikule tagastama.

Seaduse kohaselt peab üürnik eluruumi pärast lepingu lõppemist tagastama seisundis, mis vastab asja lepingujärgsele kasutamisele. Üürnik ei vastuta asja hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest. Seega on ilmselge, et iga asi mida kasutatakse ka kulub ja see kulumisega seotud kahju on omanikule üüriga hüvitatud.

Üürnikule üle antud eluruum on üldjuhul uue elaniku sissekolimiseks ette valmistatud ja koristatud ning eeldatakse, et tagastamisel peab eluruum olema samuti korras. Paraku on inimeste arusaam koristamisest vägagi erinev. Nii soovivad omanikud sageli, et üürnik teeks enne tagastamist eluruumis n-ö suurpuhastuse. Kas seda saab üürnikult nõuda?

Näiteks ühes üürikomisjoni vaidluses on üürikomisjon selgitatud, et üürileandja ei saa üldjuhul eeldada, et saab üürilepingu lõppemisel üürnikult tagasi koristust või hooldust mittevajava eluruumi. Seadusest tulenevalt peab üürnik oma kulul kõrvaldama üüritud asja puuduse, mida saab kõrvaldada asja harilikuks säilitamiseks vajaliku väikese koristamise või hooldamisega. Sellest järeldub, et kui üürileandja hinnangul vajab eluruum pärast üürilepingu lõppemist põhjalikku koristust, ei ole alust nõuda koristamiseks tehtud kulutuste hüvitamist.

Ehk vaidlus tekibki sellest, mida pidada „väikeseks koristamiseks”. Näiteks käib mõne jaoks koristamise juurde ka perioodiline akende pesu, mõni aga peseb aknaid vaid kevade saabudes. Seega on mõistlik juba üürilepingus täpsustada, mida omanik koristamise juures eeldab, vältimaks hilisemaid lahkarvamusi.

Ei teeks paha ka kirjutada lepingusse, millised ootused on omanikul eluruumi seisundile lepingu lõppedes. Selge on aga see, et eluruum peaks olema puhas ja enda olmeprügi välja viidud. Kui aga käidavas kohas on parkett pisut kulunud või tapeet seinas luitunud, ei saa seda üürnikule süüks panna. Siin on tegemist normaalse kulumisega.

Lisateave ja kontakt

Evi Hindpere

Lepi kokku aeg konsultatsiooniks.

Evi Hindpere
Kinnisvarajurist
www.kinnisvarakool.ee/kinnisvarajurist

Kinnisvarakoolis järgmisena:

06.12.2023 Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku muudatused ning rakenduspraktika