Pärimine ja perekonnaõigus: 2 raamatut koos soodsamalt

27,98 

Kategooria:

Kirjeldus

Pärimise ja perekonnaõiguse käsiraamatRaamatute tutvustus

Pärimine. Pärandaja, testament ja pärijad ehk mis saab peale surma?

Pärimine on alati seotud kellegi surmaga. Elu lõppvaatuseks on alati surm. Elu jooksul kogutud vara ei saa sealpoolsusesse kaasa võtta keegi. Nii tekibki inimese surma korral küsimus, kes pärib kadunu maise vara ja millised tagajärjed pärimine endaga kaasa toob.

Tegemist on olulise küsimusega mitte ainult vara pärijale või pärijatele, vaid ka võimalikele võlausaldajatele. Tänapäeval on inimeste varad sageli koormatud kohustustega. Tegemist võib olla nii hüpoteegist ehk kinnispandist tulenevate kohustustega kui ka kinnisvara omamisega seonduvate kohustustega.

Iga inimene saab eluajal ise otsustada, kellele pärandvara pärast tema surma üle läheb. Selleks võib teha testamendi. Testamendi tegemine näitab üles isiku vastutustunnet, et ta ei jäta vara jagamist oma arvukate sugulaste õlule. Seejuures tuleb arvestada, et pärandvara üleminekuga lähevad pärijale üle ka pärandaja kohustused.

Pärandaja võib peale pärija määramise määrata eelpärija, asepärija või järelpärija, aga ka hüve ehk annakusaaja. Lisaks eeltoodule võib pärandaja teha konkreetsed korraldused pärandvara valitsemisel.

Kui aga inimene ei ole teinud korraldusi enda surma korraks, tuleb appi seadus. Seadusega määratakse seadusejärgne pärimisõigus ning kõik sellest tulenev.
Käesoleva käsiraamatu koostamise eesmärk on anda lugejale ülevaade pärimisõigusega seonduvatest õigussätetest.

Perekonnaõigus ja varasuhted. Vara omandamisest jagamiseni

Perekonnaseadus (PKS) kätkeb endas terviklikku perekonnaõiguse regulatsiooni, mis hõlmab õigussuhteid abikaasade vahel, vanemate ja laste vahelisi õigussuhteid ning alaealiste ja täisealiste eestkoste puhul tekkivaid õigussuhteid.

Selles käsiraamatus käsitleme eeskätt abikaasadevahelisi varasuhteid, aga ka piiratud teovõimega isikute vara käsutamise eripära.

Käsiraamatu “Perekonnaõigus ja varasuhted. Vara omandamisest jagamiseni” annab lugejale tõsise ülevaate abikaasade varasuhetega seonduvatest õigussätetest.

Käsiraamat on abimeheks nii abiellu astujatele, andmaks ülevaate valikutest erinevate varasuhteliikide vahel, aga ka neile abikaasadele, kes ei ole rahul valitud varasuhtega ja soovivad seda muuta. Samuti saab näpunäiteid varaga seonduvates küsimustes pärast abielu lõppemist.

Käsiraamatust saavad soovitusi ka elukaaslased, kes ühel või teisel põhjusel ei pea vajalikuks abielu registreerida, kuid kes soovivad omavaheliste varasuhete – näiteks ostetud ühise kodu omandiõiguse asjus kokkuleppeid sõlmida.

Samuti annab käsiraamat ülevaate alaealiste ja piiratud teovõimega isikute varaga tehingute tegemise eripärast.

    Transport ja soodustus

    • Käsiraamatu transport Omniva (Eesti Post) pakiautomaati Eesti piires TASUTA.
    • NB! Mitme Kinnisvarakooli raamatu ostmisel kehtib hinnasoodustus.

    Lisa käsiraamatud ostukorvi