Uudiste arhiiv

 

Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle

Martina Proosa

Siin lehel: Üldinfo / Programm / Õpiväljund / Toimumine ja maksumus / REGISTREERUMINE / Osalejad arvavad Koolituse üldinfo Koolituse sihtrühm Koolituse “Riiklik järelevalve ehitise ja ehitamise üle” sihtrühm on: kohalikud omavalitsused ja teised riikliku järelevalve läbiviijad, kelle ülesandeks on ehitiste

Haldusmenetlus ehitamisel ja planeerimisel

Martina Proosa

Siin lehel: Üldinfo / Programm / Õpiväljund / Toimumine ja maksumus / REGISTREERUMINE Koolituse üldinfo Ehitusseadustiku rakendamisel tuleb kohalikul omavalitsusel läbi viia mitmeid menetlusi, sh otsustada ehitus- ja kasutusloa andmine, keskkonnamõju hindamise algatamine, ehitus- ja kasutusloa kehtetuks tunnistamine jms. Sellistel

Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris

Kaia Kirs: Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris

Siin lehel: Üldinfo / Programm / Õpiväljund / Toimumine ja maksumus / REGISTREERUMINE / Osalejad arvavad Koolituse üldinfo Koolituse sihtrühm Koolitus “Kinnisvara korrashoid avalikus sektoris” on suunatud: kohalikes omavalitsustes ja riigiasutustes töötavatele inimestele, kes tegelevad kinnisvara haldamise ja hooldamisega; riigi

Kinnisvara hindamine

Andres Teder: Kinnisvara hindamine

Siin lehel: Üldinfo / Programm / Toimumine ja maksumus / TELLIMINE / Osalejad arvavad Koolituse üldinfo Koolituse sihtrühm Koolitus “Kinnisvara hindamine” on suunatud: maakleritele ja eraisikutele, kes soovivad paremini mõista kinnisvara väärtuse kujunemise põhitõdesid; kinnisvaraarendajatele; kinnisvarainvesteeringute tegijatele, kel on huvi

Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine

Raul Keba

Siin lehel: Üldinfo / Programm / Õpiväljund / Toimumine ja maksumus / REGISTREERUMINE / Osalejad arvavad Koolituse üldinfo Koolituse sihtrühm Koolituse “Ebaseaduslikud ehitised – seadustamine või lammutamine” sihtrühm on: maakorraldajad, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud; kinnisvaraarendajad; maaklerid ja eraisikud; projekteerimis-

Detailplaneeringute menetlemine

Raul Keba

Siin lehel: Üldinfo / Programm / Õpiväljund / Toimumine ja maksumus / REGISTREERUMINE / Osalejad arvavad Koolituse üldinfo 1. juulist 2015. a jõustus uus planeerimisseadus, tõi kaasa uued mõisted, põhimõtted ja planeeringuliigid, täpsustas menetluskordi ja sätestas tähtajad, muutis planeeringukohustuse aluseid,

Ehitus- ja kasutusload

Raul Keba

Siin lehel: Üldinfo / Programm / Õpiväljund / Toimumine ja maksumus / REGISTREERUMINE / Osalejad arvavad Koolituse üldinfo Koolituse sihtrühm Koolituse “Ehitus- ja kasutusload” sihtrühm on: projekteerimis- ja ehitusettevõtetted; kinnisvaraarendajad; maakorraldajad, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud; arhitektid; kohtutäiturid ja pankrotihaldurid;

Elamispindade turuülevaade spetsialistidele

Tõnu Toompark

Siin lehel: Üldinfo / Programm / Toimumine ja maksumus / Tellimine Ülevaate üldinfo Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark koostab kolm korda aastas (jaanuar, aprill, september) elamispindade turuülevaate, mis analüüsib seda sektorit hetkel aktuaalsest vaatepunktist. Ülevaate esitlus toimub tellijaga kokkulepitud ajal ettevõttesisese koolituse-seminarina

Kinnisvarakooli raamatud

Kinnisvarakoolis järgmisena:

04.-06.09.2018 Kinnisvara ABC – OLULINE