Kinnisvara korrashoiu alused

Ehitus- ja kasutusload

Siin lehel: Üldinfo / Programm / Toimumine ja maksumus / TELLIMINE / Osalejad arvavad

Koolituse üldinfo

Raul KebaKoolituse sihtrühm

Koolituse “Ehitus- ja kasutusload” sihtrühm on:

 • projekteerimis- ja ehitusettevõtetted;
 • kinnisvaraarendajad;
 • maakorraldajad, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud;
 • arhitektid;
 • kohtutäiturid ja pankrotihaldurid;
 • maaklerid ja eraisikud, kes teevad tehinguid ehitusjärgus olevate kinnisvaraobjektidega.

Koolituse eesmärk

Koolituse “Ehitus- ja kasutusload” eesmärk on osalejate tutvustada ja näidete varal lahti seletada muudatused uues ehitusseadustikus.

Koolitus annab

Koolitus käsitleb 11. veebruaril 2015 vastu võetud uue ehitusseadustiku kohast protsessi projekteerimistingimuste taotlemisest hoonele kasutusloa väljastamise ja riikliku järelevalve tegemiseni.

Siia alla kuulub nii ehitusprojekti koostamine, märkuste tegemine ja projekti täiendamine, lubade väljastamine, erinevate kokkulepete sõlmimine kui ka riikliku järelevalve teostamine ebaseadusliku ehitamise või nt omanikukohustuste eiramisega seoses.

Ehitus- ja kasutusloa menetluse käigus tuleb kohalikul omavalitsusel:

 • hinnata ehitise ja ehitamise turvalisust (ehitis ei tohi tekitada ohtu inimesele, varale ega keskkonnale);
 • tasakaalustada erinevate osapoolte huvid, sealjuures arvestades avalike huvide ja väärtustega;
 • hinnata ehitise sobivust linnaruumi.

Koolitus:

 • annab ülevaate olulisematest muudatustest uues ehitusseadustikus, käsitleb uusi põhimõtted, ehitiste ja ehitamise liike, uusi loamenetlusi ja riiklikku järelevalvet;
 • tutvustab Tallinna ja teiste omavalitsuste praktikat ehitamist puudutavate menetluste korraldamisel ja kokkulepete sõlmimisel;
 • arutleb ehitusõigust puudutava kohtupraktika üle.

Koolituse programm

Kell Teema Lektor
09.00-10.30 Teemad

 • Ülevaade ehitamist reguleerivatest õigusaktidest
 • Ehitusseadustiku eesmärk ja põhiülesanded
 • Ehitise ja ehitamise mõisted, neile esitatavad nõuded
 • Uued määrused – nõuded ehitusprojektile, ehitusprojekti ekspertiisi kord, ehitamise dokumenteerimise nõuded, omanikujärelevalve tegemise kord, ehitise auditi tegemise kord
 • Pädev isik, omanik, ettevõtja – õigused ja kohustused
Raul Keba,

Advokaat
Advokaadibüroo Cobalt
Raul Keba

10.30-10.45 Vaheaeg
10.45-12.15 Teemad

 • Projekteerimistingimused – eeldused, dokumendid, menetlus, väljastamine, kehtivus
 • Ehitus- ja kasutusteatise menetlus – dokumendid, kaasamine, kooskõlastamine, arvamuse küsimine
 • Ehitus- ja kasutusloa menetlus – dokumendid, kaasamine, väljastamine, kehtetuks tunnistamine, tühistamine
 • Kohtupraktika seoses ehitus- ja kasutuslubadega

 

Raul Keba,

Advokaat
Advokaadibüroo Cobalt 
Raul Keba

12.15-12.30 Vaheaeg
12.30-14.00 Teemad

 • Ehitisregister – muudatused 1. aprillist 2016
 • Riiklik järelevalve – muudatused seoses korrakaitseseadusega, ametniku ettekirjutus, sunniraha määramine
 • Kohtupraktika seoses järelevalvega
 • Rakendussätted planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamise seaduses

 

Raul Keba,

Advokaat

Advokaadibüroo Cobalt 
Raul Keba

Kõik koolituse läbinud saavad sellekohase Kinnisvarakooli tõendi.

Koolituse õpiväljund

 • Koolitusel osaleja on saanud ülevaate ehitust reguleerivatest õigusaktidest.
 • Koolitusel osaleja teab ehitusseadustiku eesmärke ja põhiülesandeid.
 • Koolitusel osaleja oskab orienteeruda ehitus- ja kasutusloa menetluses.
 • Koolitusel osaleja teab levinud kohtupraktikat seoses ehitus-ja kasutuslubadega.

Koolituse toimumisajad ja maksumus

Järgmine koolitus “Ehitus- ja kasutusload” toimub 12/12/2016 kell 09.00-14.00 (6 akadeemilist tundi). Koolitus toimub Tallinna kesklinnas, täpne toimumiskoht sõltub õpperühma suurusest.

Hind:

 • Koolitus  Ehitus-ja kasutusload  99  €, hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause.
 • Koolitus  Ehitus-ja kasutusload  + käsiraamat “Uus ehitusseadustik ja ehitamine. Praktilised näpunäited uue seaduse rakendamisel” – 116 €, hinnale lisandub käibemaks.

NB! Koolitusega “Ehitus- ja kasutusload” haakuvad otseselt koolitused:

 • Koolitust tunnustab erialase vabakoolitusena Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit.
 • Kinnisvarakool OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kinnisvarakoolil on kokkulepped mitmete Eesti juhtivate kinnisvarabüroodega, kes on valmis koolitusel osalenutele tööpakkumised tegema.

Koolituse tellimine

Koolituse tellimiseks palun:

 • helista telefonile +372 525 6655 (Margot Toompark) või
 • täida allolev tellimisvorm või
 • saada kiri aadressile kool@kinnisvarakool.ee.
Margot Toompark, Kinnisvarakool OÜ juhatuse liige

Tellimisvorm

Nimi (nõutav):
Ettevõte/aadress:
Telefon (nõutav):
Meiliaadress (nõutav):

Kommentaar:

Tellin koos koolitusega soodushinnaga käsiraamatud: Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus 16,99 € (tavahind 17,99 €)Uus ehitusseadustik ja ehitamine 18,99 € (tavahind 19,99 €)Kuidas müüa kinnisvara? 15,99 € (tavahind 16,99 €)Kinnisvaraõiguse ABC 18,99 € (tavahind 24,99 €)Korter üürile... 15,99 € (tavahind 16,99 €)Kinnisvaramaakleri ABC 18,99 € (tavahind 19,99 €)Nõuanded koduostjale 15,99 € (tavahind 16,99 €)Pärimine 15,99 € (tavahind 16,99 €)Perekonnaõigus ja varasuhted 15,99 € (tavahind 16,99 €)Kinnisvara hindamine 75,99 € (tavahind 79,99 €)Tööleping ja töölepingu seadus 15,99 € (tavahind 16,99 €)

Liitun meililistiga

Palun sisesta CAPTCHA : captcha

Osalejad arvavad

Alla Talu (Ehitus- ja kasutusload 05-2016):
“Kiitus härra Raul Kebale!”

Anonüümne (Ehitus- ja kasutusload 05-2016):
“Asjalik koolitus.”

Anonüümne (Ehitus- ja kasutusload 03-2016):
“Parim koolitus, mis mul on seni olnud.”

Karin Vinkel (Ehitus- ja kasutusload 03-2015):
“Esineja mulle tõesti väga meeldis – head vastused, mõnus huumorimeel.”

Piret Tamsalu (Ehitus- ja kasutusload 05-2014):
“Meeldis väga Raul Keba esitlus. Väga professionaalne, sujuv ja huvitav.”

Kinnisvarakooli käsiraamatud